Africa Oil Aktie | Investera | Nyheter | Framtid | 2022

Africa Oil Corp aktie är ett kanadensiskt olje- och gasbolag med produktions- och utvecklingstillgångar i djuphavs-Nigeria och Kenya samt en prospekteringsportfölj i Afrika och Guyana. Företaget är noterat på både Toronto Stock Exchange och Nasdaq Stockholm under symbolen ”AOI”. I det här inlägget kommer vi att ge en kort översikt över företaget, dess verksamhet och dess finansiella resultat.

Africa Oil Corp. grundades 1991 och har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada. Företaget har ett börsvärde på cirka 1 miljard CAD och sysselsätter cirka 200 personer

billiga aktieraktieraketer 2022

I Kenya är företagets viktigaste tillgång block 10BB i Lokichar-bäckenet, som täcker en yta på 857 kvadratkilometer. Blocket drivs av Tullow Oil (LSE: TLW) och Africa Oil har en andel på 30 procent.

När man tittar på företagets finansiella uppgifter rapporterade Africa Oil Corp. intäkter på 183 miljoner CAD under 2018, vilket är en ökning från 145 miljoner CAD under 2017. Justerad EBITDA uppgick till 117 miljoner CAD under 2018, en ökning från 79 miljoner CAD under 2017. Företagets nettoförlust minskade till 23 miljoner CAD 2018 från 71 miljoner CAD 2017.

Africa Oil Corp:s bevisade plus sannolika reserver uppgick till 138 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) per den 31 december 2018. Detta motsvarar ett index för reservlivslängd på cirka 11 år baserat på 2018 års produktionsnivåer.

Investera i Africa Oil Aktie

Med Afrikas ekonomi på uppgång är det många investerare som vill dra nytta av kontinentens outnyttjade potential genom att investera i dess oljeaktier. Men var ska du placera dina pengar?

Enligt färska rapporter är Afrika hemvist för några av världens snabbast växande ekonomier. Faktum är att sex av världens tio snabbast växande ekonomier ligger i Afrika. Denna ekonomiska boom drivs till stor del av kontinentens enorma naturresurser, inklusive olja

Afrika beräknas ha mer än 10 % av världens bevisade oljereserver. Majoriteten av dessa reserver finns i ett fåtal länder, däribland Nigeria, Angola och Algeriet. Att investera i dessa länders oljeaktier är ett utmärkt sätt att dra nytta av Afrikas ekonomiska tillväxt

Det är dock viktigt att göra sin hemläxa innan man investerar. Om du däremot har tänkt investera i aktien

Afrikas ekonomi blomstrar och dess oljereserver beräknas vara några av de största i världen. Om du funderar på att investera i Afrikas oljeaktier, rekommenderar vi Accuindex som mäklare. Med rätt due diligence kan investeringar i Afrika vara ett utmärkt sätt att öka din portfölj.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Lukas Lundin, grundande aktieägare i Africa Oil Corp, avlider vid 64 års ålder

Det är med stor sorg som Africa Oil Corp (”AOI”, ”Africa Oil” eller ”bolaget”) meddelar att bolagets grundande aktieägare och inspirerande ledare bakom bolaget, Lukas H. Lundin, avled i Genève, Schweiz den 26 juli 2022 vid 64 års ålder efter en tvåårig kamp mot hjärncancer.

Under de senaste 40 åren har Lukas Lundin varit den drivande kraften bakom Lundin Group och deras enorma framgångar. Lukas inledde sin karriär inom den internationella energi- och gruvsektorn i början av 1980-talet och arbetade sida vid sida med sin far, den avlidne Adolf H. Lundin.

Lukas spelade en central roll i utvecklingen av Africa Oil och kommer att bli ihågkommen som en drivande kraft bakom bolagets framgång. Han brann för Afrika och dess potential och bidrog till att göra Africa Oil till ett av de ledande oberoende oljebolagen som är verksamma på kontinenten. Lukas var en sann visionär och hans arv kommer att leva vidare genom Africa Oils fortsatta framgång.

Africa Oils styrelse och ledningsgrupp uttrycker sina djupaste kondoleanser till Lukas familj och vänner under denna svåra tid.

Africa Oil Nyheter

3/10/2022 AFRICA OIL TILLKÄNNAGER RESULTATET AV AKTIEÅTERKÖPSPROGRAMMET OCH UPPDATERAR AKTIEKAPITALET

22/09/2022 – AFRICA OIL TILLKÄNNAGER ETT NORMALT EMISSIONSERBJUDANDE – LANSERING AV ETT PROGRAM FÖR ÅTERKÖP AV AKTIER

Africa Oil får 100 miljoner dollar i utdelning från Prime – nästan hela köpeskillingen återvunnen

Africa Oil Corporation (AOC) meddelade att det hade fått en utdelning på 100 miljoner dollar från sin investering i Prime Resources Group Limited (PRG). Denna utdelning utgör en betydande avkastning på AOC:s investering och gör att företaget är på god väg att återfå hela köpeskillingen för PRG.

AOC investerade först i PRG 2016, då företaget köpte en 40-procentig andel i företaget för 200 miljoner dollar. Sedan dess har PRG varit en viktig del av AOC:s portfölj och företaget har varit en viktig källa till tillväxt för AOC. Under 2019 ökade företaget sin andel i PRG till 49 %, och de har fortsatt att prestera bra sedan dess. Tack vare PRG:s starka resultat har dem kunnat klara den nuvarande ekonomiska nedgången relativt bra.

Även om företagets investering i PRG har varit en stor framgång är företaget inte ur skogen ännu. Utdelningen på 100 miljoner dollar utgör en betydande avkastning på investeringen, men den kompenserar inte helt för köpeskillingen på 200 miljoner dollar. De kommer att behöva fortsätta att generera en stark avkastning från sin investering i PRG för att få tillbaka köpeskillingen helt och hållet. Måndagens tillkännagivande är ändå en positiv utveckling för dem och visar att företagets investering i PRG börjar ge resultat.

Africa Oil Framtid

Mycket har sagts om Afrikas oljeresurser och potentialen för tillväxt inom sektorn. Det finns säkert många möjligheter, men det finns också betydande utmaningar som måste beaktas.

Framtiden för Africa Oil kommer att formas av ett antal faktorer, bland annat:

 1. Befolkningstillväxt: Afrika beräknas ha världens största befolkning år 2035, vilket kommer att skapa en betydande efterfrågan på energi.
 2. Ekonomisk tillväxt: Med fler länder på kontinenten som rör sig mot medelinkomststatus kommer det att finnas en ökad efterfrågan på energi för att driva industrier och hem.
 3. Naturgas: Det finns ett växande intresse för naturgas som ett renare och mer prisvärt alternativ till olja. Många afrikanska länder har betydande naturgasreserver som skulle kunna utnyttjas i framtiden
 4. Klimatförändringar: Klimatförändringens effekter är redan kännbara i hela Afrika, och detta kommer sannolikt att öka under de kommande åren. Detta kan leda till fler investeringar i förnybar energi samt ökad reglering av oljesektorn.
 5. Geopolitisk stabilitet: Stabiliteten i länderna på den afrikanska kontinenten kommer att spela en roll för om de kan utnyttja sina oljeresurser eller inte. Om det råder instabilitet eller konflikter kommer det att bli svårare för företag att verka och investera i sektorn.
 6. 5G-teknik: Denna nya teknik kommer att revolutionera hur vi använder data och hur vi kopplar upp oss mot varandra. Den kommer också att ha en stor inverkan på oljeindustrin, från prospektering och produktion till raffinering och marknadsföring.
 7. Elbilar: Framväxten av elfordon kan leda till en minskad efterfrågan på olja, eftersom de blir alltmer populära runt om i världen. Detta skulle kunna få stora konsekvenser för afrikanska länder som är starkt beroende av oljeexport.
 8. Förändrade livsstilar: I takt med att människors livsstil förändras, förändras också deras energiförbrukning. Till exempel är millennials nu mer benägna än någon annan generation att använda samåkningstjänster som Uber eller Lyft. Denna förändring kan leda till lägre efterfrågan på transportbränslen som bensin i framtiden.
 9. Tekniska framsteg: Tekniska framsteg fortsätter att forma hur vi lever våra liv och gör affärer. Inom oljeindustrin omfattar detta allt från drönare och drönare som används i prospekterings- och produktionsverksamhet. Dessa framsteg gör det möjligt för företag att göra mer med mindre, vilket kan leda till lägre kostnader och högre vinster.
 10. Sociala medier: Sociala medier spelar en viktig roll i våra liv och har ett stort inflytande på våra köpbeslut. Detta gäller även när det gäller att välja oljebolag eller bensinstationsmärke. Faktum är att sociala medier kan användas för att spåra förändrade konsumentpreferenser och göra förändringar i enlighet med detta.

Som ni kan se finns det många faktorer som kommer att forma framtiden för Africa Oil. Vissa av dessa faktorer är positiva, till exempel befolkningstillväxt och ekonomisk utveckling, medan andra innebär utmaningar, till exempel klimatförändringar och geopolitisk instabilitet. Vi på TA Gruppen anser dock att potentialen för tillväxt inom Afrikas oljesektor är betydande och att det finns många skäl att vara optimistisk inför dess framtid.

En video som visar hur aktier som Africa Oil dyker när oljepriset dyker.

Africa Oil Utdelning 2022

Africa Oil, ett av de ledande olje- och gasbolagen i Afrika med intäkter för 2018 som uppgick till 4,6 miljarder dollar, har rapporterat ännu en solid vinst för det fjärde kvartalet tack vare sin robusta finansiella ställning som gör att de kan börja föreslå utdelning i år! Bolaget lovar en första utdelning på mellan 0,05 cent per aktie varannan månad från och med juni 2022 – så håll ögonen öppna om du är intresserad eftersom det kan vara precis vad som slutar med att vara undervärderat av marknaderna just nu.

Therése Vingåker
Therése Vingåkerhttps://ta-nyheter.se
Therese Vingåker är forskarassistent i tillämpad matematik vid TA-gruppen med en gedigen bakgrund på Chalmers tekniska högskola. Hon avslutade sina grundstudier i matematik och fysik vid Uppsala universitet 2016. Hennes nuvarande forskning ligger inom området spektralteori och matematisk fysik, med tillämpningar på plasmafysik och kvantmekanik.
En Svensk profitabel handelsrobot

3700+ Svenskar gjorde vinster när börsen föll 2022 med hjälp av TA algo.

TA Algo är Sveriges äldsta handelsrobot för valutor & derivatprodukter. Roboten har ett gediget track record av vinster och skyddar dig som kund mot börsfall.
När börsen föll 2022 förlorade ingen av våra kunder pengar utan tjänade istället. Roboten är lätthanterlig och har tjänat 371% sedan 2019.

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital på ditt eget konto.
 • Roboten är helt gratis för alla kunder.