Aktieindex för nybörjare

Nasdaq aktieindex
En bild på Nasdaq som även har ett aktieindex.

I den här snabbkursen får du lära dig vad ett aktieindex är och varför det kan vara bra att investera i ett. Du får också lära dig vad det finns för stora index och hur de är uppbygda.

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex visar hur investerare anser att en ekonomi mår. Ett index samlar in data från en mängd olika företag inom olika branscher. Man kan då jämföra nuvarande prisnivåer med tidigare prisnivåer och få en bild över marknadens utveckling.

Ett index varier i storlek och vissa innehåller enbart en handfull medan andra innehåller tusentals olika företag. Om man t.ex kollar på Nasdaqs index så fokuserar de på en delmängd av marknaden som i det här fallet är tekniksektorn. Vill man då få fram ett samlat resultat över tekniksektorn i USA så kollar man på kursen över Nasdaq.

Anledningen till varför man delar upp företag från olika sektorer i indexär också för att investerare har olika intressen.

Stora index i USA

I USA så finns det ett flera stora aktieindex som fokuserar på olika sektorer. Här är några av dom:

Dow Jones – Här hittar du trettio av de största och viktigaste företagen.

S&P500 – Det här aktieindexet innehåller femhundra från olika sektorer.

Nasdaq – Nasdaq indexinnehåller tretusen olika företag i tekniksektorn.

Russell 2000 – Detta index ser man som ett riktmärke för mindre företag i USA.

Vad är det som avgör värdet?

Nya aktieindex börjar alltid med ett fast värde som är baserat på aktiernas kurs vid startdatum. Där efter avgörs kursen beroende på de olika aktiernas upp- och nedgångar.

Alla index har däremot inte samma startvärde och läses av på ett annat sätt. Om till exempel ett index startar på 300 punkter på en dag medan ett annat bara stiger med 20 punkter så kan man tänka sig att det första indexet presterat bättre. Men det kan vara så att det första indexet startade på 30.000 och det andra på 250, och då innebär det att procentuellt var det andra indexet starkare. Det är alltså bättre att fokusera på procentsatser än på punktrörelser.

De mest populära index behöver heller inte representera hela marknaden. Om man tillexempel vet vilka aktier som går bra i ett index så kan man få förklaring till varför andra index inte presterar lika bra.

Varför ska man investera i aktieindex?

Genom att följa stora aktieindex så kan man du få en övergripande uppfattning om hur aktiemarknaden mår. Följer man mindre index så kan man få reda på hur ett visst segment presterar jämfört med marknaden i sin helhet. Det är en bra idé att investera i index om man inte känner för att fördjupa sig i enskilda företag och istället satsa på hela aktiemarknadens utveckling.

Det är också en bra idé för nybörjare att satsa på index eftersom att man kan ta del utav aktiemarknades långsiktiga framgång utan att lära sig enskilda aktier.

Gå vidare till nästa kurs – Swingtrading för nybörjare

Therése Vingåker
Therése Vingåkerhttps://ta-nyheter.se
Therese Vingåker är forskarassistent i tillämpad matematik vid TA-gruppen med en gedigen bakgrund på Chalmers tekniska högskola. Hon avslutade sina grundstudier i matematik och fysik vid Uppsala universitet 2016. Hennes nuvarande forskning ligger inom området spektralteori och matematisk fysik, med tillämpningar på plasmafysik och kvantmekanik.
Sveriges äldsta handelsrobot

3600+ Svenskar har inte fel. Är du också intresserad av att handla aktier på autopilot?

  • Du får ett förmånskonto med billigare courtage.
  • Du har full kontroll över ditt eget kapital & din egen riskhantering.
  • Copy tradingen är helt kostnadsfri för dig som förmånskund.
  • Det tar 3 minuter att registrera ett konto skicka in dina uppgifter o komma igång med TA Algo.