Aktiekurser Stockholmsbörsen | Dagens Aktiekurs | 2022

Om du vill handla med aktier är det viktigt att förstå aktiekurser, men också hur man kan använda det till sina egna investeringsbeslut. Annars finns det risk för att göra felaktiga val som kan slå hårt mot plånboken!

Aktiekursen är en återspegling av hur bra eller dåligt företaget har klarat sig. Spekulativ handel kan påverka priserna, eftersom rykten och förväntningar svänger från tid till annan.

Marknaderna är ett fascinerande och komplext system som vi på TA Gruppen studerar på djupet. Från den mest grundläggande informationen om aktier, prisfaktorer till realtidskurser för några populära namn på Stockholmsbörsen – allt finns tillgängligt!

Aktiekurser stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen, även känt som Nasdaq-börsen i Sverige har funnits sedan 1863. Den grundades av en grupp svenska investerare och blev snabbt den främsta börsen för alla nordiska länder. Den är fortfarande verksam i dag under sitt ursprungliga namn: ”Nasdaq Stockholm”.
Sammanlagt är över 300 företag för närvarande noterade på denna marknad, vilket gör den unik, inte bara bland de europeiska börserna, utan även i hela världen!

Aktiekurser och Öppettider

Stockholmsbörsen är den största svenska handelsplatsen för aktier i börsnoterade företag. Den är öppen för handel alla vardagar, måndag-fredag 09:00-17:30. Nasdaq Stockholm har stängt lördag-söndag och röda dagar, se listan över avvikande öppettider nedan.

Idag sker alla affärer på Nasdaqs nordiska börser via en elektronisk orderbok. De finns krav på antagning och tillsyn för företag som vill ha sina aktier handlade på Nasdaqs nordiska marknader. De erbjuder också marknadsaktörer effektiva clearing- och avvecklingstjänster genom deras partner Centraled Clearing Corporation (NCC).


Några exempel på välkända företag vars aktier handlas på Nasdaqs nordiska marknader är:

  • Volvo
  • Ericsson
  • H&M

För närvarande finns det mer än 300 företag som är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm
Investerare kan köpa och sälja aktier genom sin bank eller mäklare via telefon eller internetbank/mäklartjänster. De flesta banker och mäklare erbjuder kurser i realtid samt andra tjänster som forskningsrapporter och analyser

Vad är det som påverkar aktiekurser?

En aktiekurs är priset på en enskild aktie av ett antal säljbara aktier i ett företag. I lekmannatermer är aktiekursen det högsta belopp som någon är villig att betala för aktien, eller det lägsta belopp som den kan köpas för. Aktiemarknaden är alltid fluktuerande, och aktiekurserna går upp och ner hela tiden. Vilka faktorer påverkar aktiekurserna? Låt oss ta en titt.

Utbud och efterfrågan

Den mest grundläggande ekonomiska lagen är den om utbud och efterfrågan; när det finns mer efterfrågan på en produkt än vad det finns tillgängligt utbud, stiger priset på produkten. När det finns mer tillgängligt utbud än vad som efterfrågas, sjunker priset. Samma princip gäller för aktier.

När det finns fler människor som är intresserade av att köpa en viss aktie än det finns aktier tillgängliga (dvs. när efterfrågan överstiger utbudet), kommer aktiekursen att stiga. Om det å andra sidan finns fler aktier tillgängliga för försäljning än det finns människor som är intresserade av att köpa dem (dvs. när utbudet överstiger efterfrågan), kommer aktiekursen att sjunka.

Intressant nog, även om det finns fler aktier tillgängliga än det finns människor som är intresserade av att köpa dem, om de som säljer tror att de kan få mer pengar för sina aktier senare, kanske de inte säljer dem med en gång. Detta kan bidra till att stödja priserna även när efterfrågan inte nödvändigtvis är stor.

Ekonomiska förhållanden

Förändringar i de allmänna ekonomiska förhållandena kan också påverka aktiekurserna. Om det till exempel kommer nyheter om att arbetslöshetssiffrorna har stigit eller att inflationstrycket börjar byggas upp kan detta leda till en försäljning av aktier eftersom investerarna blir oroliga för potentiella framtida förluster.

Om det å andra sidan kommer nyheter om att arbetslöshetssiffrorna har sjunkit eller att inflationstrycket har avtagit kan detta leda till ett rally i aktierna eftersom investerarna känner sig mer säkra på framtidsutsikterna. Generellt sett tenderar aktier att gå bra när de ekonomiska förhållandena är goda (t.ex. låg arbetslöshet och/eller inflation); när de ekonomiska förhållandena är dåliga (t.ex. hög arbetslöshet och/eller inflation) tenderar aktier att gå dåligt.

Nyhetshändelser

En annan faktor som kan påverka aktiekurserna är nyhetshändelser. Om ett företag till exempel offentliggör resultat som är bättre än väntat kan detta leda till en ökning av dess aktiekurs eftersom investerare bjuder upp aktiekursen i väntan på framtida vinster. Om ett företag släpper resultat som är sämre än väntat kan detta leda till en minskning av aktiekursen eftersom investerare säljer aktien av rädsla för framtida förluster. Andra nyhetshändelser som kan påverka aktiekurserna är t.ex. förändringar i räntenivåer, förändringar i analytikernas vägledning och så vidare.

Slutsats

Det finns många faktorer som kan påverka aktiekurserna; vissa är inom ett företags kontroll (t.ex. vinstmeddelanden) medan andra inte är det (t.ex. förändringar i de allmänna ekonomiska förhållandena). Att förstå hur dessa faktorer fungerar kan hjälpa dig att fatta bättre informerade investeringsbeslut framöver.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Dagens industri aktiekurser: Samtliga börslistor

I dagens industri hittar man 1100 aktiekurser i realtid som är avgörande för investerare när man ska handla. Det gör det möjligt för dem att fatta snabba och välgrundade beslut om sina investeringar. För många investerare är aktiekurser i realtid skillnaden mellan att göra en vinst och ta en förlust.

Aktiekurser i realtid är de aktuella priserna på aktier som handlas på aktiemarknaden. De förändras ständigt i takt med att marknaden förändras. Investerare använder realtidskurser för att fatta beslut om köp och försäljning av aktier.

Förutom hos dagens industri så går det att få tillgång till aktiekurser i realtid på andra ställen. Vissa webbplatser och appar erbjuder gratis aktiekurser i realtid. Andra webbplatser och appar tar ut en avgift för att få tillgång till aktiekurser i realtid. Många mäklarfirmor erbjuder också data om aktiekurser i realtid till sina kunder.

Therése Vingåker
Therése Vingåkerhttps://ta-nyheter.se
Therese Vingåker är forskarassistent i tillämpad matematik vid TA-gruppen med en gedigen bakgrund på Chalmers tekniska högskola. Hon avslutade sina grundstudier i matematik och fysik vid Uppsala universitet 2016. Hennes nuvarande forskning ligger inom området spektralteori och matematisk fysik, med tillämpningar på plasmafysik och kvantmekanik.
En Svensk profitabel handelsrobot

3700+ Svenskar gjorde vinster när börsen föll 2022 med hjälp av TA algo.

TA Algo är Sveriges äldsta handelsrobot för valutor & derivatprodukter. Roboten har ett gediget track record av vinster och skyddar dig som kund mot börsfall.
När börsen föll 2022 förlorade ingen av våra kunder pengar utan tjänade istället. Roboten är lätthanterlig och har tjänat 371% sedan 2019.

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital på ditt eget konto.
  • Roboten är helt gratis för alla kunder.