Aktier eller Andelar

Aktier eller Andelar: Vad Är Skillnaden?

Aktier och Andelar

Skillnaden mellan aktier och andelar på finansmarknaderna är otydlig. I allmänhet används båda orden omväxlande för att hänvisa till ägande av ett offentligt företag genom dess aktier – särskilt de som betecknar olika typer, t.ex. stamaktier eller preferensaktier (i Amerika). Numera är det dock mer än bara grammatik som spelar in här; det beror också på var du letar efter klarhet!

De har en liknande terminologi

Skillnaden mellan aktier och andelar är språkbruket. Aktier kan användas för att beskriva en del av ägandet i ett företag, men de används oftare när man talar om specifika verksamheter som företag eller investeringar.

Vad innebär det att säga att man ”äger aktier” i något? Vissa människor tänker kanske på företaget som helhet, men en investerare kan också be sin mäklare att köpa 100 olika aktier. Om man istället pratar om ett företag, så kan man säga att man vill köpa 100 andelar i företaget, så att man specifikt förstår att det gäller bolaget i fråga.

Olika typer av investeringar har sina egna unika egenskaper som kan vara värda att känna till. Om du till exempel nämner ”aktier” i det här sammanhanget är det viktigt att klargöra vilken typ – aktier kan avse både aktier och värdepappersfonder eller till och med börshandlade fonder (ETF) som handlas precis som vanliga aktier på alla större värdepappersmarknader runt om i världen i dag!

En bra video som på djupet går igenom vad skillnaden mellan aktier och andelar egentligen är.
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Aktier

Aktiemarknaderna är en viktig del av världsekonomin, men de är inte bara till för investerare. Både professionella handlare och dagliga aktieägare tar in stora mängder information om företag från olika sektorer för att kunna fatta välgrundade beslut om vilka aktier som kommer att lyckas eller misslyckas vid en viss tidpunkt.

Ordet ”aktie” används ofta omväxlande med ”företag” när man diskuterar börsnoterade företag som främst är verksamma inom en sektor – t.ex. livsmedelsproduktion (plantageföretag), teknikleverantörer som Googles moderbolag Alphabet Incorporated , etcetera.

Stamaktier är ägarandelar i ett företag och är den typ av aktie som de flesta investerar. När någon talar om ”aktier” avser de vanligtvis denna form.

Andelar

En andel är den minsta benämningen på ett företags aktie. Så om du delar upp en aktie och refererar till specifika delar, så säger man andelar. Tekniskt sätt så är andelar delar av en aktie. Det finns dock olika typer av andelar, eftersom det finns olika klasser på aktier. Det finns A-aktier, B-aktier, C-aktier osv., så det är viktigt att ange vilken typ av andel det är.

Värt Att Tänka På

Skillnaderna mellan aktier och andelar är stora. I Amerika kallas enheten för aktier för ”share”. Den kan köpas eller säljas på olika börser för ett kontantvärde som varierar beroende på dess typ – vanlig aktie/trädgårdsaktie mot preferensaktie A2+ osv. I Indien finns det dock enligt Companies Act 2013 två typer av aktier: En där aktien representerar äganderätt endast för aktieägare som har betalat en delbetalning (ett mindre belopp än vad som ursprungligen investerades).

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO