Aktier med hög utdelning | 2022

I takt med att oron ökar i världen är det viktigt at hålla koll på aktier med hög utdelning för att diversifiera utdelningsportföljen med både månadsutdelare och aktier med kvartalsvis utdelning. Vi vill helst inte använda oss av årsutdelare i dessa osäkra tider och vi anser det därför moraliskt försvarbart att exkludera dessa även om många av dem är fantastiskt fina bolag.

I denna posten kommer vi att gå igenom aktier med hög utdelning men mer specifikt månadsutdelare som vi köpt till vår utdelningsportfölj. Tänk på att aldrig köpa en aktie enbart för att det vankas utdelning, speciellt inte dem som inte är månadsutdelare. I kvartalsvis utdlning sker ofta en värdeminskning i aktien i sig vid just en större utdelningsfas därför kan det vara ofördelaktigt för dig att köpa den precis innan den skall dela ut.

Strategi för att hitta aktier med hög utdelning

Förhållandet mellan avkastning och risk har länge varit ett populärt ämne för forskning speciellt för aktier med hög utdelning. Investerare har sökt efter finansiella modeller som kvantifierar risken och använder den för att uppskatta den förväntade avkastningen på sitt egna kapital. Fama French femfaktormodellen, som förbättrats från Fama French trefaktormodellen, är en av de mest klassiska modellerna (Fama och French, 2015).

Utöver att beskriva direktavkastande aktier kommer vi även ge en utvecklad och matematiskt bevisad och fungerande modell för investering i månadsutdelare 2022.

Fama Frenchs femfaktormodell består av sex variabler:

 1. Marknadsbeta (MKT)
 2. Storlek (SMB)
 3. Värde (HML)
 4. Momentum (UMD)
 5. Kortsiktig reversering (STREV)
 6. Långsiktig reversering (LTR)

MKT fångar avkastningens känslighet för förändringar på den totala marknaden. SMB och HML representerar tillsammans ett företags värde. UMD mäter om de senaste vinnarna eller förlorarna fortsätter att prestera bättre i framtiden. STREV och LTR fångar tillsammans investerarnas överreaktion på dåliga eller goda nyheter på aktiemarknaden

Med utgångspunkt i dessa sex faktorer kan vi utveckla en strategi för att välja aktier med hög utdelning enligt följande faktorer.

Vi måste först hitta de aktier som har hög avkastning men låg risk genom att sortera dem enligt marknadsbeta, storlek, värde, momentum, kortsiktig vändning och långsiktig vändning

Vi måste sedan välja de aktier som har den högsta avkastningen bland de aktier som har låga risker

Slutligen måste vi behålla dessa aktier tills deras marknadsbeta, storlek, värde, momentum, kortsiktiga vändning eller långsiktiga vändning förändras avsevärt

Denna strategi för aktier med hög utdelning kan hjälpa oss att uppnå högre avkastning samtidigt som vi tar mindre risker.

Källa: Quant connect
https://www.quantconnect.com/tutorials/strategy-library/fama-french-five-factors

En studie om Månadsutdelande aktier

En studie i Kanada från en forskare vid namn Kenneth French har haft som uppgift att studera olika former av strategier inom området aktier, hans upptäckter fick inte bara genomslag i Kanada utan även globalt.

Kenneth french
aktier med hög utdelning 2022 kan hittas och en investeringsstrategi kan skapas genom att följa Kenneth French strategi om aktier med hög utdelning.

Portfölj 1: Innehöll direktavkastande aktier som representerade toppen av kanadensiska aktier. I portföljen valdes det högsta lagret av dem aktier med utdelning varav måttvärdet var 30% av dem bästa i detta område.

Portfölj 2: Innehöll dem sämst presterande utdelningsaktierna med samma måttstock som grupp 1 dem som delade ut lägst utdelning.

Portfölj 3: Gav ingen utdelning alls för att mäta hur denna typen av aktie presterande gentemot dem 2 andra portföljerna.

Experimentet följdes genom flera år och snittvärdet blev att inte bara slog portfölj 1 dem andra, den slog dem även med hela 4% under åren 1977 till 2017. Vad betyder det i praktiken?

Det betyder att professorns portfölj inte ens blivit nuddad av inflationen och att han behållt värdet på sin portfölj medans andra portföljer och investerare tagit stryk av just inflationen på närmare 2-4% per år.

Källa: Kenneth French
https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

Vad är aktier med hög utdelning?

För att definera aktier med hög utdelning måste vi se till värdet som ges ut från bolaget men som vi inte förlorar genom värdeminskning i aktien. Vi ville ju hålla en aktie, få utdelningar men samtidigt skall inte beloppet vi tjäna på utdelning minska i värdet på aktien. När vi går igenom listor av amerikanska aktier med väldigt hög utdelning ser vi att snittvärdet för att klassas i övre skiktet ligger på runt 15 procent i utdelning.

Vad är aktier med hög utdelning? En aktie med hög utdelning är en aktie som ger ett högt värde i utdelning men som inte minskar i värde över tid. Det genomsnittliga värdet för att klassificeras i toppskiktet är cirka 15 % i utdelning. För att få en lista över amerikanska aktier med mycket höga utdelningar måste vi titta på det värde som ges ut från företaget men som vi inte förlorar genom värdeminskning i aktien.

Vi ville hålla en aktie, få utdelningar men samtidigt ska det belopp vi tjänar på utdelningar inte minska i värdet på aktien. När vi går igenom listor över amerikanska aktier med mycket höga utdelningar ser vi att det genomsnittliga värdet för att klassificeras i toppskiktet är cirka 15 % i utdelning.

Aktier med hög utdelning är ett utmärkt sätt att investera och tjäna en passiv inkomst, men det är viktigt att göra sin research innan man investerar i någon aktie.

ValutamäklareVad vi tyckerErbjudandeSkapa konto
Automatisk robothandel
Mellanösterns främsta onlinemäklare
Mellanösterns främsta onlinemäklare

Mellanösterns snabbast växande börs för robothandel

 • Förmånskundspaketet - Gratis
 • Aktiehandel på autopilot - Gratis
 • Riskhanteringspaketet - Gratis
ÖPPNA KONTOLäs recensionen

Aktier med hög direktavkastning

Om man ser till den Svenska aktiemarknaden är utdelningsaktier väldigt låga i procent i jämförelse med amerikanska, de bästa aktierna ger 15% kontra dem bästa i Sverige som ligger runt 10%. Vi har skapat ett kompendium av aktier med hög utdelning för att det skall bli lätt för er att ta ett praktiskt beslut om vad som är värt att investera i närtid

Aktier med hög utdelning i Sverige:

AktieDirektavk. %Senasti år %
SSAB B9,9152,8215,81
LMK Group9,7316,5−52,86
Empir Group B9,6515,5−35,42
SSAB A9,3356,046,86
Arion Banki SDB8,8112,18−9,1
BE Group8,65131−1,13
Ogunsen B8,2541,25−6,25
Bonava A8,1242,8−44,99
Bonava B8,0641,44−47,04
Samhällsbyggnadsbo. i Norden D824,6−23,46
Svenska aktier med hög utdelning hamnar långt efter Amerikanska i procentuell avkastning.

Amerikanska aktier

Det finns många företag som har ökat sina utdelningar flera år i rad. Några av dessa företag är Johnson & Johnson, Coca-Cola och PepsiCo. Vart och ett av dessa företag har en lång historia av utdelningstillväxt, och alla har ökat sina utdelningar under minst 10 år i rad.

Johnson & Johnson är ett diversifierat hälsovårdsföretag som har ökat sin utdelning 54 år i rad. Företaget har en stark historia av att leverera konsekventa resultat, och det har en diversifierad portfölj av verksamheter som hjälper till att isolera det från ekonomiska nedgångar.

Coca-Cola är ett av världens mest kända varumärken och företaget har ökat sin utdelning 58 år i rad.

PepsiCo är en annan global dryckesjätte och har ökat sin utdelning 43 år i rad. Vart och ett av dessa företag har visat sig vara en pålitlig källa till utdelningstillväxt, och de erbjuder investerare exponering mot några av världens mest populära konsumentvarumärken.

Aktier med hög utdelning i Tyskland

Tyska företag har varit några av de mest framgångsrika på aktiemarknaden under de senaste åren. De har starka utdelningar och goda utsikter för framtida tillväxt. Tyska företag har ett rykte om sig att vara välskötta och effektiva. Detta har lett till att investerarna har ett stort förtroende för tyska företag.

Det finns ett antal tyska företag som är noterade på aktiemarknaden. Bland dessa finns Deutsche Bank, Commerzbank, Siemens och BASF. Tyska aktier tenderar att vara mindre volatila än andra aktier i exempelvis USA. Detta innebär att de ses som en säkrare investering. Tyska aktier erbjuder också en högre utdelningsavkastning än många andra aktier. Detta gör dem till en attraktiv investering för den investerare som är ute efter aktier med hög utdelning eller månadsutdelare.

Tyska aktier är ett bra val för investerare som söker stabilitet och inkomster. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla investeringar är förenade med risker. Investerare bör alltid undersöka en investering innan de satsar pengar på den. Tyska aktier kan vara ett utmärkt sätt att diversifiera sin portfölj och generera inkomster. Du bör dock alltid komma ihåg att göra din egen forskning innan du investerar några pengar.

Om man tycker Svenska aktier ger en låg direktavkastning behöver man inte vara orolig, det när nämligen så att vi inte är sämst, Tyska aktier med hög utdelning är betydligt värre i procentuella tal. Det kan tyckas märklgit med tanke på att Tyskland är en gigantisk industrination som har råd att betala betydligt mer än vad dem faktiskt gör.

AktieUtdelning EuroDirektavkastning i Procent
BASF3,45,1%
Allianz9,64,3%
E.ON0,494,0%
Bayer23,8%
Deutsche Telekom0,643,8%
Münchener Rück9,83,7%
Vonovia1,693,5%
Heidelberg Cement2,23,4%
Porsche SE2,212,8%
Volkswagen4,862,8%
Tysklands bolag är hyffsat snåla när det gäller utdelning däremot är värdeökningen betydande i just Tyska aktier.

Danska aktier med hög utdelning

Danska utdelningsaktier
aktier med utdelning 4 gånger per år är vanligt förfarande i Danska aktier.

Danska företag har en lång historia av att betala utdelning till sina aktieägare, och många av dem är noterade på börsen. Några av de bästa danska aktierna för utdelningsinvesterare är Novo Nordisk, världsledande inom diabetesvård, Maersk, världens största containerrederi, och Danish Crown, en av världens största köttproducenter. Dessa företag har alla visat ett engagemang för aktieägarvärde genom sina konsekventa utdelningar, och de är väl positionerade för att fortsätta göra det i framtiden. Danska investerare som letar efter aktier med en historia av utdelningsutbetalningar kan överväga att investera i något av dessa företag.

Danmark har ett fåtal riktigt bra aktier med hög utdelning för att skapa en utdelningsbombmatta med utdelare, här tar vi i beaktning månadsutdelare men även dem som har kvartalsbaserad utdelning och årsvis.

NamnDirektavk. %i år %
A.P. Møller – Mærsk A12,36−7,53
A.P. Møller – Mærsk B12,09−12,71
Nordea Bank Abp7,4−13,65
Topdanmark6,222,72
Scandinavian Tobacco Group4,7813,77
Tryg3,56−1,49
Danske Bank3,28−4,52
Spar Nord Bank3,27−7,66
Schouw & Co.2,91−8,44
Pandora2,81−32,57
Danska bolag har en låg utdelning men rederibolaget Maersk är fortfarande en av dem bästa aktierna att äga.

Sammanfattning på aktier med hög utdelning i Europa.

Sammanfattningsvis kan vi se att Europas aktier med hög utdelning är väldigt låga i jämförelse med i aktier USA. Det kan bero på sämre kapitalstrukturer i Europa och högre skatter. Som företagen också märker är att förutsättningarna i Europa är sämre än i USA vilket gör at vi också förlorar mycket kapital till den amerikanska marknaden.

Hur mycket pengar behöver man för att leva på utdelning?

Räknar man på en snittutdelning per år på 5% behöver man ungefär 6mkr för att få ut 30 000kr per månad brutto.
Räknar man istället på Amerikanska aktier på 15% behöver man enbart 2mkr för att få ut samma summa.

Hur återinvesterar man utdelning Avanza?

Man återinvesterar bäst utdelningen från Avanza genom att stoppa in det på eToro och låta professionella förvaltare få ditt kapital att växa automatiskt. Tekniken kallas ränta på ränta.

Vad är det för skatt på utdelning från aktier?

Det beror på vilken aktie du har köpt och från vilket land aktien härstammar, det enklaste är att gå in på Skatteverkets hemsida för att hitta ett korrekt svar baserat på dina förutsättningar.

Vad är 4%-regeln?

Fyraprocentsregeln är en riktlinje som investerare använder för att se till att deras kapital ökar konstant över tid. Regeln säger att du endast bör investera 4 procent av ditt totala kapital i aktier vid varje given tidpunkt. Denna procentsats kan fluktuera beroende på de allmänna marknadsförhållandena, men den allmänna tanken är att hålla dina aktieinvesteringar på en relativt låg nivå så att du inte utsätter dig för alltför stora risker.
Genom att följa fyraprocentsregeln kan du bidra till att se till att din portfölj förblir diversifierad och att du inte tar större risker än du har råd med. Även om det inte finns någon garanti för att det leder till framgång att följa denna regel är det ett förnuftigt tillvägagångssätt som kan hjälpa dig att nå dina långsiktiga investeringsmål.

Marcus hernhag och utdelningstrategier

Marcus hernhag är en fantastisk trader som vi ofta lyssnar på när det gäller just utdelningsstrategier och månadsutdelare och vi vill tipsa om hans videokanal på Youtube där du har fantastiska möjligheter att lära dig allt om just aktier. Marcus tipsar om några av världens bästa aktier och hur du investerar i dem på ett så tryggt sommöjligt sätt.

Tänk på att vi alla har varit nybörjare när det gäller aktier och fonder och ingen fråga är för liten, om du är intresserad av att lära dig mer om stamaktier, preferensaktier eller rent allmänt om aktier. Marcus hernhag går igenom 4% regeln för att du skall bli ekonomisk fri via aktier med hög utdelning.

Marcus Hernhag är en svensk entreprenör och investerare som specialiserat sig på utdelningsstrategier. Han har utvecklat ett antal framgångsrika investeringstekniker som har hjälpt honom att samla ihop en stor förmögenhet. Marcus tror starkt på kraften i sammansatt avkastning, och han har använt denna princip med stor effekt i sitt eget liv.

Han är också en stor förespråkare av aktier med hög utdelning, och han har använt denna strategi för att tjäna en betydande summa pengar genom åren. Marcus investeringsfilosofi bygger på övertygelsen att det är möjligt att tjäna stora summor pengar genom att följa enkla investeringsregler. Denna filosofi har tjänat honom väl, och den har hjälpt honom att bli en av de mest framgångsrika investerarna i Sverige.

Vi tror stark på en löpande loggbok för dina aktier det viktiga är egentligen att även sköta dina riskspridning genom att investera ditt kapital i investmentbolag. Investmentbolag har en bättre kursutveckling tack vare att dem är diversifierade i olika dotterbolag.

Du måste helt enkelt ta beslutet själv och räkna ut hur mycket värde du faktiskt får genom att investera ditt kapital i aktier med hög utdelning jämfört med börsvärdet på aktien i sig. Bolagen skall ge värde genom bra bolag som tillväxt aktier och small cap, du har högre risk men även betydligt högre avkastning.

Du har bättre tillgång till nya vinster genom Small cap även om det är högre risk tack vare att stora bolag ofta redan har en så stor marknadsandel i sin branch att dem har svårt att växa.

Utdelningsbombmatta

Genom att diversifiera in vårt kapital och skapa en utdelningsbombmatta tjänar vi pengar på månadsutdelare varje månad, det blir som en bonus på lönen. Det viktigaste man bör tänka på när det gäller just utdelning varje månad är att det blir en enorm ränta på ränta genom att du kan stoppa in vinsten från bolagen direkt i nya aktier med hög utdelning.

I USA heter utdelningsbombmatta ”dividend carpet bombing” och är en strategi för ränta på ränta där du skall maximera ditt kassaflöde för att återinvestera det i andra aktier med hög utdelning.

Aktier med hög utdelning är några av de säkraste och mest tillförlitliga investeringarna du kan göra. Och om du spelar dina kort rätt kan de också vara några av de mest lukrativa. Ett sätt att maximera dina vinster från månadsutdelare eller aktier med hög utdelning är att diversifiera din portfölj och skapa en ”utdelningsbomb” Detta innebär att investera i ett antal olika företag som alla betalar utdelning varje månad.

Genom att göra detta säkerställer du att du får en stadig ström av inkomster från dina investeringar, och du är också mindre benägen att påverkas av ett enskilt företags aktiekursfluktuationer. Genom att återinvestera dina utdelningar i nya aktier med hög utdelning kan du dessutom få hjälp att ”compounda” dina vinster över tid.

Att diversifiera din portfölj och skapa en utdelningsbomb kan alltså vara ett smart sätt att tjäna pengar på aktier med hög utdelning som i vissa fall kan vara månadsutdelare i en utdelningsbombmatta.

Lennart Johansson
Lennart Johansson
Lennart Johansson är student vid Luleå tekniska universitet i Sverige. Han har en bakgrund som systemingenjör på Microsoft på Irland. Lennart studerade rymdteknik, vilket gav bränsle åt hans kärlek till rymden och allt som har med den att göra. Han är en ivrig inlärare och älskar att utmana sig själv med nya saker. Lennart letar alltid efter möjligheter att utveckla sig själv och förbättra sina färdigheter. Han brinner också för att hjälpa andra att växa och uppnå sin potential.
Sveriges äldsta handelsrobot

3600+ Svenskar har inte fel. Är du också intresserad av att handla aktier på autopilot?

 • Du får ett förmånskonto med billigare courtage.
 • Du har full kontroll över ditt eget kapital & din egen riskhantering.
 • Copy tradingen är helt kostnadsfri för dig som förmånskund.
 • Det tar 3 minuter att registrera ett konto skicka in dina uppgifter o komma igång med TA Algo.