aktieanalys

Aktieanalys 2022: Vilka Aktier Ska Man Välja?

Aktieanalys är en process där man utvärderar företag baserat på finansiell information, industritrender och andra faktorer. Den hjälper investerare att avgöra om ett företag är undervärderat eller övervärderat och hur stor potentiell vinst det finns i företaget.

I det här inlägget får du reda på hur en aktieanalys fungerar och vikten att göra en, innan man väljer att investera.

Så Här Fungerar En Aktieanalys

En aktieanalys är en metod för investerare och handlare att fatta beslut om köp och försäljning. Genom att studera och utvärdera tidigare och aktuella uppgifter försöker investerare och handlare få ett försprång på marknaderna, genom att fatta välgrundade beslut.

Det finns tre huvudsakliga steg i aktieanalysen:

  • Identifiera de rätta kriterierna
  • Bestäm lämpliga mått
  • Beräkna resultaten

Man brukar säga att teknisk analys och grundläggande analys är de två grundläggande typerna av en aktieanalys. En grundläggande analys fokuserar på data från källor som ekonomiska rapporter, finansiella register, marknadsandelar och tillgångar från företag. Investerare och analytiker mäter vanligtvis en sektor eller offentliga företag med balansräkning, kassaflödesräkning, fotnoter och resultaträkning.

Gör en bedömning om verksamheten

En aktieanalys av ett företags bokslut kan utföras av en analytiker. Där kontrollerar hen ett antal olika faktorer:

  • Betalningsförmåga
  • Likviditet
  • Företagets lönsamhet
  • Hävstångseffekt
  • Tillväxt
  • Effektivitet

Meningen är att man med en aktieanalys bland annat ska kunna avgöra hur sunt ett företag är. Man kan med dessa olika nyckeltal avgöra om ett företag kommer att kunna betala sina kortfristiga skulder med sina tillgängliga omsättningstillgångar. För att få fram detta så använder man en formel där man dividerar omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. En aktieanalytiker kan på så vis få indikationer på om företaget har dålig finansiell hälsa och på så sätt inte kan täcka sina kortfristiga skuldförpliktelser vid en betalning.

Två typer av aktieanalyser – Teknisk Analys

För att göra en aktieanalys behöver måste du förstå grunderna. Detta inkluderar att förstå hur marknaden fungerar, hur man identifierar bra företag och hur man utvärderar dem. Du måste också förstå skillnaden mellan grundläggande och teknisk analys.

Den andra metoden för aktieanalys är alltså teknisk analys. Teknisk analys fokuserar på historisk data, men även nuvarande prisrörelser för att förutsäga sannolikheten för framtida prisrörelser. Som en teknisk analytiker analyserar man finansmarknaden som helhet och är främst intresserade av pris och volym, samt den tillgång- och efterfrågan som rör marknaden.

För att kunna utföra detta så behöver man använda diagram. Det är ett viktigt verktyg för tekniska analytiker, eftersom de visar en grafisk illustration av en akties trend inom en viss tidsperiod. Med hjälp av ett diagram kan en teknisk analytiker till exempel markera vissa områden, som stöd- eller motståndsnivåer. Stödnivåerna markeras av tidigare lågpunkter under det aktuella handelspriset och motståndsmarkeringarna placeras vid tidigare högpunkter över aktiens aktuella marknadspris. En brytning under stödnivån skulle indikera en björntrend för aktieanalytikern, medan en brytning över motståndsnivån skulle ge en signal på uppåtgående rörelser.

Identifiera Företagets Värde

När du har identifierat det företag du vill investera i måste du fastställa värdet på företaget. Vad gör företaget? Varför ska människor köpa det? Hur kommer de att tjäna pengar? Dessa frågor hjälper dig att ta reda på om företaget har något unikt att erbjuda.

Om du inte tar reda på det nuvarande värdet på ett företag så är risken stor att du på sikt förlorar pengar. Det beror på att företaget eventuellt kan vara övervärderat och gör sig redo för en värdeminskning. Då vill man inte precis ha köpt på sig aktier i företaget, eftersom att man då kommer att förlora pengar genom att investera.

Om man istället identifierar att ett företag är undervärderat så kan det vara ett perfekt tillfälle att investera i företaget. Då kan man istället maximera sina vinster genom att köpa på sig extra många aktier.

Ta Reda På Varför Investerare Köper Eller Säljer

När du har fastställt företagets värde så måste du analysera dess finansiella rapporter. Du bör också ta hänsyn till hur mycket konkurrens det finns i branschen. Om det finns andra företag som gör liknande saker kanske du inte kan konkurrera med dem.

Helst av allt vill man hitta företag som gör något unikt och samtidigt löser problem. Ett företag som många köper in sig i behöver nödvändigtvis inte lösa problem, utan investerare kanske bara köper aktierna för att de gillar märket. Då kan man som aktieanalytiker förvänta sig mediokra vinstresultat. Om man istället investerar i ett företag som bara några få investerar i, men som löser viktiga problem, så kan man förvänta sig bättre resultat på sikt.

Om man ser att många investerare säljer av sina aktier så är det ett varningstecken, men det behöver absolut inte betyda att det är ett dåligt företag. Det kan vara så att dåliga nyheter inom politiken, naturkatastrofer eller pandemier gör att folk för tillfället inte tror på företag och därför väljer att sälja av sina aktier. Om man då har lite is i magen och gjort sin research så kanske man beslutar sig för att istället tro på företaget, genom att köpa in sig medan andra säljer av. På så sätt kan man göra jättebra resultat och realisera vinster (istället för förluster).

Titta På De Finansiella Rapporterna

När du har fastställt företagets värdeerbjudande och analyserat dess bokslut, måste du avgöra om företaget har tillräckligt med kassaflöde för att klara sig självt. Detta hjälper dig att avgöra om aktien är en bra investering.