Aktieboken: Vad Är En Aktiebok?

I det här inlägget får du lära dig allt du behöver veta om aktieboken. Det är nämligen styrelsens ansvar att upprätta en sådan. De ansvarar även för att uppdatera den och se till så att ändringar faktiskt ändras i den.

En aktiebok måste upprättas så fort stiftelseurkunden blivit undertecknad av alla stiftare. Därefter ska alltså ändringar föras in på en gång där även datum för ändringen ska framgå. Även nya aktieägare behöver begära att bli införda då bolagsverket inte registrerar varken aktieägare eller aktieinnehav i ett bolag.

I Sverige behöver alla aktiebolag föra en aktiebok. En aktieägare kan dock begära aktiebrev för de aktier man äger, men avstämningsbolag har helt andra regler. Ett avstämningsbolag registrerar nämligen sina aktier hos en värdepapperscentral istället. Euroclear aktiebok är den central för värdepapper som gäller i Sverige.

Vad Är En Aktiebok?

En aktiebok är ett detaljerat register över de aktier som emitterats av ett företag, samt över eventuella återköp och överföringar mellan aktieägare. Ett register förs oftast av ett offentligt bolag, men kan föras av vilket bolag som helst, särskilt om det finns många aktieägare.

För börsnoterade företag är det viktigt att upprätthålla ett korrekt och fullständigt aktiebokregister för att säkerställa att företaget alltid har tillgång till korrekt information om sina aktier och aktieägare.

Lär Dig Mer Om Aktieboken

En viktig anledning till att man behöver en aktiebok i sitt aktiebolag är för att det annars kan leda till problem vid försäljning om man inte vet vem som äger aktier i bolaget. Vid en bolagsstämma är det dessutom aktieägarna som är skrivna i aktieboken som får rösta.

Om det är så att en aktiebok har brister eller inte alls är tillräckligt uppdaterad så kan man återskapa den från det datumet som bolaget bildades till dagens datum. Detta är dock väldigt kostsamt, men om man inte gör de så kan man få straff som kan leda till böter och i värsta fall fängelse.

En aktiebok behöver innehålla några olika punkter som du hittar listade här nedan:

  1. Numret på varje aktie
  2. Införingsdatum
  3. Personuppgifter på alla aktieägare (namn, personnummer, organisationsnummer (eller annat identifikationsnummer) samt postadress)
  4. Vilket slag av aktie det är
  5. Huruvida aktiebrev har utfärdats
  6. Om aktien har något förbehåll

Så länge en aktiebok innehåller dessa punkter så är den giltig. Om man behöver hjälp med att skriva en sådan så kan man via bolagsverkets hemsida ladda hem mallar för de. Man kan också hitta exempel på hur aktieboken ska se ut.

Vanliga Frågor och Svar

Vart Hittar Jag Aktieboken?

En aktiebok för ett vanligt bolag (som inte är ett avstämningsbolag) kan förvaras på olika sätt, till exempel digitalt i sin dator, mobiltelefon eller i form av ett papper. Aktieboken är en offentlig handling och ska finnas tillgänglig för alla.

Om man behöver aktiebok engelska så kan man översätta det från t.ex bolagsverket aktiebok. Där kan du även hitta gratis aktiebok.

Vad Gör Man Om Aktiebok Saknas?

Om man har tappat bort sin aktiebok eller om den saknas så kan man kontakta en revisionsbyrå. De kan återskapa aktieboken via en rekonstruktion, så att man inte riskerar straffavgifter.

Therése Vingåker
Therése Vingåkerhttps://ta-nyheter.se
Therese Vingåker är forskarassistent i tillämpad matematik vid TA-gruppen med en gedigen bakgrund på Chalmers tekniska högskola. Hon avslutade sina grundstudier i matematik och fysik vid Uppsala universitet 2016. Hennes nuvarande forskning ligger inom området spektralteori och matematisk fysik, med tillämpningar på plasmafysik och kvantmekanik.
Sveriges äldsta handelsrobot

3600+ Svenskar har inte fel. Är du också intresserad av att handla aktier på autopilot?

  • Du får ett förmånskonto med billigare courtage.
  • Du har full kontroll över ditt eget kapital & din egen riskhantering.
  • Copy tradingen är helt kostnadsfri för dig som förmånskund.
  • Det tar 3 minuter att registrera ett konto skicka in dina uppgifter o komma igång med TA Algo.