blankning

Vad Är Blankning? Lär Dig Allt Om Ämnet!

Blankning är ett spekulativt sätt som innefattar höga risker, men som vid rätt beslut kan innebära stora, realiserade vinster. Att blanka en aktie via blankning är något man gör när man inte tror på ett företag. Man kan också blanka en råvara som olja, när man inte tror att priset kommer att hålla.

Att handla med CFD:er är ett utmärkt sätt att blanka på. Det tillåter investerare att spekulera i både priskurser som ökar och minskar, utan att äga den underliggande tillgången. På så sätt kan man även utnyttja hävstång och större positionsstorlekar när man blankar, vilket i sin tur potentiellt kan generera större avkastning.

I det här omfattande inlägget kommer vi att lära dig allt om blankning och hur investerare använder sig av det!

Vad Innebär Blankning?

Att utföra blankning är ett handelsätt som många traders använder sig utav. Det är motsatsen till att spekulera i kursökning, då man istället spekulerar i att kursen ska sjunka. Som trader är det viktigt att ha möjlighet att blanka, eftersom att marknader går åt båda riktningarna.

Att blanka är dock inte alltid tillåtet. Det finns vissa kapitalförvaltare som t.ex förvaltar värdepappersfonder som inte får sälja på grund av lagstadgade mandat. Det finns också vissa tradingappar som nekar investerare till att göra de.

När man blankar så gör man inte alltid det enbart för att göra vinst. Man kan också använda blankning som ett riskhanteringsverktyg. Det kallas för ”hedge” och innebär att man lägger en motposition (i det här fallet sälj). På detta sätt minimerar man exponeringsrisken.

Blanka Aktier

Många investerare ser blankning av aktier som ett sätt att göra snabba vinster. Det finns dock flera stora risker som kan sluta kosta investeraren mycket pengar. Vi tar vi en titt på några av dessa risker och varför investerare måste vara medvetna om dem innan de tar en position i en aktie:

  1. Priset kanske inte faller: Den mest uppenbara risken när man blankar en aktie är att priset kanske inte sjunker. Om priset i stället stiger måste näringsidkaren köpa tillbaka aktierna till ett högre pris och lämna tillbaka dem till mäklaren. Detta resulterar i en förlust för näringsidkaren.
  2. Det kan bli en kortpressning: En short squeeze inträffar när priset på en aktie börjar stiga kraftigt, vilket tvingar näringsidkare som blankar aktien att köpa tillbaka aktierna till ett högre pris för att undvika ännu större förluster. Detta kan leda till betydande förluster för blankare.
  3. Aktien kan komma att avnoteras: Om priset på en aktie faller under 1 dollar per aktie kan den komma att avnoteras från börser som NYSE eller Nasdaq. Detta skulle tvinga handlare som blankar aktien att köpa tillbaka aktierna till det pris som erbjuds på den öppna marknaden, vilket kan vara betydligt högre än det pris till vilket de sålde aktierna.
  4. Näringsidkaren kan få marginalkrav: När en investerare lånar pengar från en mäklare för att finansiera sin blankning måste han eller hon upprätthålla en viss nivå av eget kapital på sitt konto (så kallad marginal). Om värdet på deras konto sjunker under denna nivå får de ett marginalsaldo från sin mäklare och måste sätta in mer pengar på sitt konto eller stänga sin position helt och hållet.

Även om det förvisso finns vissa risker kan blankning av aktier fortfarande vara lönsamt om det görs på rätt sätt. Investerare måste vara medvetna om dessa risker innan de tar några positioner och bör alltid rådgöra med en finansiell rådgivare för att säkerställa att de fattar sunda investeringsbeslut.”

Så Här Blankar Man

Det är vanligt att man som investerare inte har koll på hur man gör en blankning. Svaret är däremot ganska så enkelt.

På de flesta tradingplattformar som erbjuder CFD-handel så har man en ”Köp”- och ”Sälj”-knapp. De flesta tillgångar kan man alltså välja att trycka ”Sälj” på. Det innebär att man köper ett ”Sälj”-kontrakt som betyder att man tjänar pengar när en priskurs går ned, istället för upp.

I övrigt så fungerar det nästan exakt som en ”Köp”-position, förutom att man tjänar när kursen rör sig åt motsatt riktning. Marginalkravet är nästan densamma som vid ett ”Köp” och positionsstorleken avgör avkastningen.

Olika s

Hur Blankar Man På Avanza?

Det är enkelt att blanka på Avanza, men det tar lite tid innan man kommer igång. Om man använder deras mäklartjänst så kan man blanka aktier via ett aktie- och fondkonto. Man kan enbart blanka på ett sådant konto. För att komma igång så är det enda man behöver göra är att ansöka om kredit och fylla i deras blankett. När kreditansökan är klar och man fyllt i blanketten, så skickar man den till addressen som står på den.

Sammanfattning

Att kunna blanka är viktigt om man ska utnyttja alla delar när man utför trading. Det beror på att finansmarknader rör sig åt båda hållen. Om man bara hade kunnat utnyttja ett håll, t.ex när priskursen stiger, så hade man inte fått ut samma resultat. När man handlar med valutapar så är man nämligen kort nästan lika ofta som man är lång.

Blankning anses inte alltid vara etiskt rätt och i vissa länder får man inte alltid göra detta. Trots detta så finns det egentligen ingenting som säger att det hade varit bättre om det inte var tillåtet. Tack vare att investerare blankar oseriösa företag, så har man mycket mindre bedrägliga aktörer på marknader.

Vanliga Frågor Och Svar

Är Blankning Lagligt?

Att blanka en aktie är lagligt då de anses som ett sätt att skydda sig på. Däremot är det brottsligt att ta positioner genom blankning och sedan påverka kursen via uttalanden i t.ex blankarrapporter.

Är Blankning Bra?

Det är ett riskabelt sätt att investera sina pengar på. Om man däremot vet vad man gör och tar ett lönsamt beslut, så kan det innebära hög avkastning.

Vad Gör En Blankare?

En blankare satsar på att en priskurs ska röra sig ner istället för upp. Det kan t.ex vara så att man tror ett bolag egentligen inte har något långsiktigt värde och istället satsar mot dem.