Är trading haram?

är trading haram eller halal?
Bilden visar den stora moskén i Kairouan.

Är trading haram eller halal och vad innebär egentligen dessa två begrepp i den finansiella världen? Får man handla med aktier och vad är det som avgör?

Det har vi tagit reda på!

Är trading haram?

Inom trading finns det olika områden som har olika lagar om trading är haram inom islam eller inte. Det övergreppande svaret är att trading inte är haram så länge det görs på ett sätt som inte betraktas som spel. Det får heller inte finnas någon räntekomponent i det.

Man får inom islam inte spela för pengar vilket ibland gör det svårt att ta reda på om en viss typ av handel är haram eller inte. Det finns nämligen ingen garanti för att man kommer tjäna pengar när man utför finansiell handel på marknader.

För att man ska kunna avgöra om trading är haram eller inte så behöver man först ta reda på vad det är för typ av handel och vad man handlar med. Det kan t.ex finnas aktier som innehåller något haram, och då får man givetvis inte handla med den aktien enligt islam.

Är aktiehandel haram?

All aktiehandel är inte haram. Det kan dock finnas aktier som innehåller något haram, och då får man givetvis inte handla med den aktien enligt islam. Alkohol och deltagande i spel är förbjudet enligt islamisk lag. Därför är det förbjudet, dvs. haram att äga den typen av aktier.

Man kan säga att allt som anses vara en synd ska betraktas som haram så det innebär att företaget man handlat aktier i inte får delta i produktionen eller försäljning av den typen av tjänster eller produkter.

Här kommer en lista på aktier som anses vara haram:

  • Alkohol
  • Spelföretag eller investerare
  • Nattklubbar
  • Vuxenunderhållning

Här kommer en lista på aktier som anses vara halal:

  • Fastigheter
  • Tillverkning
  • Teknikföretag
  • Klädföretag
  • Sjöfarten

Får man handla med valutapar enligt islam?

Enligt islamisk lag får man inte vara girig eller ens fantisera om rikedom. Därför finns det precis som med aktier inget definitivt svar när det gäller handel med valutapar. Det beror helt enkelt på avsikter samt vilka metoder man använder.

Överlag anses valutahandel enligt islamisk lag vara halal, dvs. okej så länge räntor inte är iblandat och att man behandlar handeln som ett företag. Skulle man däremot behandla det som spel så skulle det vara haram, dvs. helt förbjudet.

Skulle valutahandel inte skötas på ett affärsmässigt sätt och istället för att göra snabba pengar så är det enligt isamisk lag haram. Man måste ha beräknat sin risk och avkastning för att det ska räknas som halal.

ar trading haram eller halal
Bilden visar troende muslimer som ber sin bön.

Så här säger islamiska lagen om optionshandel

Majoriteten av de islamiska lärda anser att optionshandel är haram. Detta beror på att optionshandel är ett nollsummespel där en handlare måste förlora för att en annan handlare ska tjäna pengar. En sådan transaktion är förbjuden enligt sharialagstiftningen då det anses som en form av spel.

Det finns dock en minoritet som tycker att det kan vara halal så länge man man förstår vad man gör och har undersökt alternativen grundligt.

Vad säger islamiska lagen om marginalhandel?

Marginalhandel innebär att man lånar pengar från sin mäklare i det syfte att kunna öppna större positioner på den finansiella marknaden. Det gör att marginalhandel inte anses vara halal utan snarare haram enligt islamisk lag. Anledningen är för att man både lånar samtidigt som man har ränta på sitt konto, och det anses vara haram.

Summering

Det kan vara knepigt att vid första anblick avgöra om en finansiell produkt anses vara haram eller halal. Det man behöver göra är att se vad produkten innehåller samtidigt som man måste fråga sig själv vad syftet med handeln är.

Vanliga Frågor och Svar – FAQ – Är trading haram?

Är trading haram enligt islam?

Trading är inte haram enligt islam så länge det inte betraktas som spel och inte innehåller någon räntekomponent. Det är viktigt att ta reda på vilken typ av handel det är och vad man handlar med, eftersom det kan finnas aktier som innehåller haram element som förbjuds enligt islam.

Är aktiehandel haram enligt islam?

Inte all aktiehandel är haram enligt islam. Det finns dock aktier som innehåller haram element, såsom alkohol och spel, och dessa får inte handlas enligt islam. Andra aktier som anses vara halal, dvs. tillåtna, inkluderar fastigheter, tillverkning, teknikföretag, klädföretag och sjöfarten.

Får man handla med valutapar enligt islam?

Valutahandel är generellt halal, dvs. tillåtet, enligt islamisk lag så länge räntor inte är involverade och handeln behandlas som ett företag. Om det däremot behandlas som spel så är det haram, dvs. förbjudet. Valutahandel måste skötas på ett affärsmässigt sätt och inte bara för att göra snabba pengar.

Är handel med råvaror haram enligt islam?

Handel med råvaror är generellt halal enligt islamisk lag så länge det inte handlar om förbjudna produkter som alkohol och spel. Det är viktigt att se till att man inte använder girighet eller ens fantiserar om rikedom när man handlar med råvaror.

Är optionshandel haram enligt islam?

Optionshandel kan vara haram eller halal enligt islamisk lag beroende på om det är en räntebaserad produkt eller inte. Options som inte innehåller ränta är generellt halal enligt islamisk lag så länge man behandlar det som ett företag och inte som spel. Options som innehåller ränta är generellt haram enligt islamisk lag.