Balanserad Investeringsstrategi

Balanserad Investeringsstrategi: Så Fungerar Det 2023

Vad Är En Balanserad Investeringsstrategi?

I stället för att bara investera i en eller två tillgångar kombinerar en balanserad investeringsstrategi flera olika typer av investeringar för att uppnå bästa möjliga avkastning med minimal risk. Dessa kan innefatta aktier och obligationer samt valutor eller penningmarknadsposter för likviditetsändamål – allt uppdelat mellan dessa olika kategorier beroende på vad målsättningen är!

Så Fungerar En Balanserad Investeringsstrategi

Det finns flera olika strategier för att sätta ihop en portfölj, beroende på vilken risk man som investerare är villig att ta.

Investerare som vill bevara de pengar de redan har kan välja en strategi som huvudsakligen består av säkra men lågt avkastande investeringar, t.ex. inlåningsbevis, obligationer och vissa blue chip-aktier. Dessa strategier är lämpliga för dem som inte bryr sig så mycket om att öka sitt kapital, eftersom det är viktigare att bara se till att allt inte går förlorat.

Ett annat tillvägagångssätt skulle vara att ta lån mot sina tillgångar – något som många människor gör.

Den sista typen av strategi är en strategi som erbjuder tillväxt. Tillväxtinriktade investeringsstrategier har en högre viktning av aktier, inklusive småbolag och andra mindre stabila finansiella produkter med högre avkastningspotential. Detta inkluderar t.ex. marginalhandel eller preferensaktier som erbjuds av vissa företag, i utbyte mot att man accepterar en större kortsiktig volatilitet jämfört med mer traditionella räntebärande alternativ. Yngre investerare som är bekväma med att ta på sig ökade risker kan finna dessa typer av investeringar attraktivt.

Investerare som vill behålla sitt kapital och samtidigt uppnå en rimlig avkastning kan välja en balanserad strategi. Detta skulle i stort sett innebära att man investerar 25 procent i aktier, obligationer och andra investeringar som ger utdelning eller ränta. En balanserad investeringsportfölj skulle kunna inkludera följande:

  • Statsskuldväxlar
  • Ytterligare 25 procent i mer volatila men potentiellt mer avkastande aktiemarknader (t.ex. de som har AAA-betyg)
  • Nödfallskassa, t.ex extra marginal (cirka 10%)

Målet här är inte spektakulära avkastningar som t.ex TA Algo har gjort senaste åren – snarare blygsamma vinster som går i parabolisk riktning under flera års tid.

Investerare kan idag förbättra sina portföljer med så mycket som 15 % med hjälp av en automatiserad investeringsplattform. De dagar då de var tvungna att sätta ihop en portfölj manuellt eller förlita sig på professionella investerare som investeringsrådgivare är förbi, nu räcker det med några enkla klick för dina investeringar!

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO
En video där man diskuterar en klassisk och balanserad investeringsportfölj.

Balanserade Fonder

För dem som vill ha en mer balanserad investeringsupplevelse finns det möjlighet att investera i fonder. En balanserad fond innehåller både aktier och obligationer utöver små penningmarknadstillgångar. Dess portfölj pendlar mellan tillväxt- eller inkomstmål men ligger vanligtvis tillräckligt nära så att den kan hålla kapitalet stabilt med bara en enda strategi. Detta gör dem lämpliga i tider när andra investeringar är mer riskfyllda än väntat, som just nu!

Pensionärer som vill bevara sin köpkraft och ha en blandning av säkerhet, inkomstökning och blygsam kapitaltillväxt bör använda balansfonder. Aktiekomponenten hjälper till att förhindra erosion i pensionärsboet samtidigt som den säkerställer att det kommer att räcka i många år.

Det viktigaste här är att ha flera investeringsalternativ. Det ger investerare sinnesro i vetskapen om att de har gjort vad de kan för sina pengar.

Exempel På En Blanserad Investeringsstrategi

Johannes är en ung yrkesverksam person som har investerat sina småpengar de senaste åren. Han har just tagit examen från universitetet med en ekonomiexamen, och nu när han är redo att börja vuxenlivet är allt klart! Om Johannes vill så kan han göra en formell utbildning innan han fattar några större beslut om investeringar eller spenderar pengar på något annat än läroböcker. Så istället för att lägga allt på en enda stor betalning direkt, och ge sig själv tid om något skulle gå fel, skulle det smarta draget förmodligen vara att dra ut pengar så att han kan lägga eventuella bud om det behövs.

Johannes har ett bra läge för att anta en investeringsstrategi med hög långsiktig tillväxtpotential. Med tanke på hans subjektiva risktolerans väljer han dock en mer konservativ strategi som sannolikt kommer att leda till framgång, men som kan ta längre tid än nödvändigt. Kollar man på de ekonomiska svårigheter som vi har sett runt om i världen så borde han verkligen satsa på sig själv och gå all-in!

Johannes investerar på ett balanserat sätt, med både ränte- och aktieinstrument. I det här fallet väljer han högkvalitativa statsobligationer samt investeringar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, för att bygga upp sin regnbäddsfond som kommer att bidra till att garantera stabilitet när livet blir tufft igen under ekonomiska nedgångar eller andra kristider!

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO