investmentbolag

Bästa investmentbolagen i Sverige 🚀 2022

Ett investmentbolag är ett företag som är specialisterat på att investera andra investerares tillgångar i finansiella värdepapper. Dessa placeringar sköts normalt sätt via slutna fonder och ibland även så kallade öppna fonder.

Det finns en mängd nya investmentbolag i Sverige där många presterat framgångsrikt och bra på finansmarknaden. Ett av de absolut bästa och mest välkända investmentbolag är det börsnoterade investmentbolaget ”Investor”, där den största ägaren är familjen Wallenberg.

Ett annat välkänt bolag som äger och förvaltar aktier i andra bolag är Kinnevik, som även de är ett börsnoterat företag med familjen Stenbeck som den absolut största ägaren. Utöver dessa två topplistade bolag så finns det över 20 stycken välkända namn som anses som de bästa.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Förutom de investmentbolag som har ”normala” upplägg så finns det även de som är klassade som specialfonder. Spiltan Aktiefond Investmentbolag är ett utav dem som huvudsakligen fokuserar på portfölj med svenska investmentbolag. De satsar även på bolag med denna typ av karaktär som inkluderar något som kallas för konglomerat (en grupp av företag som har olika verksamheter sinsemellan).

Om man vill investera i en traditionell indexfond så är Spiltan Aktiefond Investmentbolag portfölj ett jättebra alternativ. Detta tack vare deras passivitet som gör låga avgifter möjligt.

spiltan aktiefond investmentbolag
Bilden visar Spiltan Aktiefond Investmentbolags gamla Avanza-sida.

Ibindex

Det här är ett aktieindex vars mål är att följa Stockholmsbörsens utveckling hos investmentbolagen. De har en daglig uppdatering och är viktat på substansvärdes rabatt/premium.

Tanken bakom detta bolag är att man snabbt ska kunna få en överblick över Stockholmsbörsens utveckling, men också som en investeringsstrategi. Bakom konceptet är företaget Kutajo AB som är ett konsultbolag som bland annat utvecklar IT-lösningar för företag.

Bästa Investmentbolagen År 2022

Om man kollar till de mest framgångsrika bolag som idag anses vara bäst sett till deras avkastning i procent, så finns det några att välja mellan. Man kollar bland annat till vart fokuset är när det kommer till aktieägande i övriga börsnoterade företag. Det finns nämligen vissa som enbart investerar i noterade, medan andra gör det i onoterade samt andra fokuserar på båda.

Här nedan kommer en kort sammanställd lista på blandade bolag:

  • Stockwick – 287 %
  • Bure Equity – 1,081 %
  • Creades – 671 %
  • Latour – 774 %
  • Svolder – 833 %
  • Byggmästare AH Ahlström – 194 %

Hur Tjänar Investmentbolag Pengar?

Lönsamheten för dessa bolag är oftast en komplex historia. Till skillnad från en enskild investerare som kan tjäna på direkta investeringar så äger dessa bolagsformer istället aktier i ett flertal andra bolag. Det innebär att fler än en investering behöver vara lönsam för att de skall tjäna pengar, inte bara en gång utan flera gånger, eftersom att man aktivt arbetar för att skapa värde åt sina aktieägare.

Dessa bolag går alltså i vinst när man gör vinster genom att köpa- och sälja aktier, fastigheter, kontanter, obligationer samt övriga tillgångar. Det tjänar oftast en överenskommen procent av investeringarna som de är lönsamma på. Normalt sett ligger överenskommelsen på någon procent av de totala tillgångarna som firman förvaltar. Detta skiljer sig dock beroende på om det är passiva investeringar eller penningmarknadsfonder.

Substansrabatt

När man värderar företag och substansvärdet är högre än aktiemarknadens värdering så kallar man det för substansrabatt. Detta är en term som man oftast läser om på finansbloggar. Man brukar också höra om detta när diverse namn som är listade i indexet OMX30 läses upp. Det beror på att substansrabatten appliceras på dessa bolag och är något som bland annat beräknas med hjälp av bolagets tillgångar.

Vanliga Frågor Och Svar

Vilket investmentbolag ska man köpa?

Det beror helt och hållet på hur mycket man har i investeringsbudget samt vilka risker man är villig att ta. Olika investmentbolag tar olika stora risker, så det är viktigt att veta vilka typer av investeringar som bolaget tar.

Vad är ett investmentbolag?

Det är ett företag som investerar med andra företags tillgångar i finansiella värdepapper, som oftast görs via fonder. Det är vanligt att man äger aktier i andra aktiebolag.

Varför ska man ha investmentbolag?

I Sverige så är affärsidén primärt att äga aktier i andra aktiebolag och vanligtvis vill man åstadkomma något som kallas för en framgångsrik substansutveckling för aktieägarna. Detta kan vara mycket lönsamt när investeringarna går bra.