boliden aktie

Boliden Aktie | Investera | Aktiekurs | Riktkurs | 2022

Boliden aktie är en del av ett stort gruv- och smältverksföretag med huvudkontor i Sverige. Företaget har gruvor och verksamheter i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien. Produkter som utvinns och produceras av Boliden är bland annat koppar, zink, bly, guld och silver. Företaget producerar också en rad industrimineraler, t.ex. gips, kalksten och dolomit.

Om du funderar på att investera i Boliden-aktier finns det några saker du bör veta först. I den här artikeln diskuterar vi allt detta, inklusive deras aktieanalys, hur de fungerar och varför du kanske vill investera i dem. Vi tar också en titt på för- och nackdelar med att investera i Boliden-aktier, så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida det är rätt för dig eller inte.

Investera I Boliden Aktie

Boliden-aktier är en typ av aktie som erbjuds av det svenska gruvbolaget Boliden. De är noterade på Stockholmsbörsen och handlas under symbolen ”BLD”.

År 2017 uppgick Bolidens intäkter till 36,0 miljarder kronor (cirka 43 miljarder dollar). I Juni 2018 är varje Boliden-aktie värd 46,85 kronor (ca USD $56).

Denna typ av aktie ger innehavaren rätt till utdelning från företaget. Utdelningens storlek bestäms av styrelsen varje år och betalas vanligtvis ut i två omgångar (en i Maj och en i November). Under 2017 var den totala utdelningen per aktie 12,50 kronor. Detta innebär att om du ägde 100 Boliden-aktier skulle du ha fått 12,500 kronor i utdelning under året.

Framöver kommer Bolidens aktiekurs med stor sannolikhet att påverkas av de globala ekonomiska förhållandena och råvarupriserna. Med tanke på bolagets starka finansiella ställning och erfarna ledningsgrupp är Boliden väl positionerat för att klara av alla utmaningar som kan ligga.

[stock_market_widget type=”card” template=”chart4″ assets=”BOL.ST” display_currency_symbol=”true” api=”yf” chart_range=”5y” chart_interval=”1wk”]

Boliden introducerar två nya zinkprodukter med drastiskt minskade koldioxidavtryck

I ett steg som säkerligen kommer att få stora återverkningar för zinkindustrin har Boliden meddelat att man lanserar två nya produkter, Low-carbon Zinc och Recycled Zinc. Båda produkterna har ett drastiskt lägre koldioxidavtryck än det globala genomsnittet och kommer att hjälpa Boliden att befästa sin position som ledande inom hållbara gruvmetoder.

Bolaget producerar zink, koppar och andra metaller. Low-carbon Zinc tillverkas av koncentrat från Bolidens egna zinkgruvor, medan Recycled Zinc tillverkas helt av återvunna metaller. Utvecklingen av dessa två produkter är ett stort steg framåt för företaget i dess ansträngningar att minska sin miljöpåverkan.

Miljöfördelarna med dessa två produkter är tydliga. Men de förväntas också vara mycket konkurrenskraftiga på marknaden. Low-carbon Zinc kommer att prissättas med en liten överkurs jämfört med traditionella zinkprodukter, men Metal räknar med att prisskillnaden snabbt kommer att försvinna i takt med att efterfrågan på hållbara produkter ökar

Boliden Aktiekurs Historik

Sedan Boliden noterades på Stockholmsbörsen 1955 har företaget varit ett av Sveriges ledande gruv- och smältverksföretag. Bolidenaktien har under åren fluktuerat i takt med förändringar i den globala ekonomin och på råvarumarknaderna.

Under 1960- och 1970-talen var Boliden en av de världens ledande producenter av koppar och zink. På 1980-talet diversifierade företaget till blyproduktion och började även bryta guld och silver.

Bolidens aktiekurs nådde sin högsta nivå någonsin i December 2007, innan den globala finanskrisen slog till. Aktiekursen föll då kraftigt, men återhämtade sig 2010 och har sedan dess varit ganska stabil.

Bolidens riktkurs 2022

Bolidens riktkurs för 2022 är 30 dollar per aktie. Det innebär att bolaget räknar med att aktien kommer att nå detta pris i slutet av året.

Denna riktkurs baseras på ett antal faktorer, bland annat bolagets finansiella resultat, tillväxtutsikter och övergripande marknadsförhållanden. Boliden har ett starkt resultat och är väl positionerat för tillväxt under de kommande åren. Företagets aktier är för närvarande undervärderade av marknaden, vilket gör det till en attraktiv investeringsmöjlighet.

Investerare bör hålla ett öga på Bolidens framsteg mot riktkursen 2022. Om de fortsätter att prestera bra och uppfyller sina mål kan aktien se betydande uppåt under de kommande åren.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Prisvinnande valutarobot från Finansbranschen.se
TA algo

TA algo

Handla på börsen automatiskt

Med över 4000 kunder & över 422% i avkastning under perioden 2018-2023 är vi utan tvekan Sveriges mest pålitliga och välkända valutarobot.

  • Fullt automatisk handel
  • Verifierade resultat
  • Avkastning i både upp och nedgång
  • Lättanvänd för småsparare

Handel med TA Algo är helt gratis för dig som kund.

Öppna konto

Boliden har tillkännagivit en aktiesplit

Boliden-aktie split har tillkännagivits där varje aktieägare får två nya aktier för varje befintlig aktie. Syftet är att göra bolaget mer attraktivt för investerare och öka dess aktiekurs. Förhoppningen är också att uppdelningen ska göra Bolidens aktier mer tillgängliga för ett större antal investerare.

Aktiekursen har dock varit relativt oförändrad de senaste åren och företaget tror att en uppdelning kommer att bidra till att öka efterfrågan på aktierna. Man hoppas också att flytten kommer att göra Bolidens aktier mer likvida, vilket innebär att de lättare kan köpas och säljas.

Aktiespliten är planerad att äga rum 14 September. Bolidens aktieägare kommer att få en ny aktie för varje befintlig aktie som de innehar på det datumet. Aktierna kommer att delas ut i proportion till det antal aktier som varje aktieägare äger.

Bolidens VD Lennart Evrell säger: ”Styrelsen anser att en aktiesplit är i Boliden bästa intresse och kommer att skapa värde för aktieägarna. Vi är övertygade om att detta kommer att göra våra aktier mer attraktiva för ett större antal investerare och bidra till att öka likviditeten.

Åtgärden har välkomnats av analytiker, som menar att den kan bidra till att höja Bolidens aktiekurs på lång sikt. Vissa har dock varnat för att effekten av uppdelningen kan vara kortvarig och att de inte är någon garanti för framgång.

Vanliga Frågor och Svar

Varför rusar Boliden?

För närvarande är Boliden-aktien en bra investering. Företaget går bra och aktiekursen har stigit stadigt under de senaste åren. Som med alla investeringar finns det dock alltid en risk att aktiekursen kan falla i framtiden. Du bör endast investera pengar i Boliden-aktier om du är beredd att förlora dem.

Vad kostar det att köpa Boliden aktier?

Bolidens aktiekurs ligger för närvarande runt 60 kronor per aktie. Det innebär att det skulle kosta dig cirka 6,000 kronor att köpa 100 boliden-aktier. Det exakta priset beror naturligtvis på de aktuella marknadsförhållandena.