Cloetta aktie

Cloetta aktie – en kort översikt

Cloetta aktiebolag är ett svenskt företag som tillverkar konfektyrprodukter. Företagets produkter säljs globalt genom egna varumärken och omfattar främst choklad och snacks. Cloettas största verksamhet finns för närvarande på den nordiska och europeiska marknaden. Företaget grundades i Köpenhamn 1862 och har idag sitt huvudkontor i Solna.

Cloettas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 16 februari 2009. Cloetta noterades dock redan 1994 och har sedan dess varit noterat under olika ägarstrukturer. Cloetta-aktien ingår i OMX Stockholm Mid Cap-indexet samt i de nordiska och svenska branschindexen för livsmedelsproducenter, livsmedel och drycker samt konsumentvaror.

Cloettas historia

Cloetta spårar sina rötter tillbaka till Köpenhamn, där företaget grundades 1862 av två holländare, bröderna Adolph och Daniel de Jong. De började med att sälja lakritsrot från Italien, som på den tiden användes för att göra hostmedicin.
År 1873 började de tillverka sina egna lakritsprodukter under namnet ”De Jong & Co”. År 1890 flyttade de verksamheten till Stockholm och bytte namn till ”Cloetta”, efter en av döttrarna till en av bröderna. Företaget började 1904 tillverka chokladprodukter under varumärket ”Läkerol”. År 1925 förvärvade de ett annat svenskt företag, ”Kexchokladfabriken”, som tillverkade chokladöverdragna kex. Under de följande åren förvärvade Cloetta ett antal andra företag, bland annat ”Fazer Confectionery” i Finland (1937), ”Jenkki” i Finland (1966), ”Sperlari” i Italien (1969) och ”Royco” i Nederländerna (2007). Cloettas nuvarande produktportfölj omfattar varumärken som Läkerol, Cloetta, Jenki, Kexchoklad, Sperlari, Royco, Red Band, Toffifee och andra produkter.

Cloetta i dag

Cloetta är idag ett globalt företag med verksamhet i mer än 40 länder. Företagets största marknader är för närvarande Norden och Europa.

Cloetta aktiebolag är ett svenskt företag med en lång historia som går tillbaka till 1862. Företaget tillverkar konfektyrprodukter som säljs globalt genom egna varumärken. Cloettas produktportfölj omfattar varumärken som Läkerol, Cloetta, Jenki, Kexchoklad, Sperlari, Royco, Red Band, Toffifee och andra. Cloeta är idag ett globalt företag med verksamhet i mer än 40 länder och 3200 anställda världen över. Företagets största marknader är för närvarande Norden och Europa. Under 2019 uppgick Cloettas nettoomsättning till 4 miljarder kronor.

Anledningar för varför du skall investera i Cloetta aktie

Här är sju anledningar till varför Cloetta är en smart investering för din portfölj. Cloetta har starka lokala varumärken, en attraktiv icke-cyklisk marknad och fokus på fortsatt marginaltillväxt. Detta är bara några av anledningarna till att du bör överväga att investera i Cloetta aktie.

Starka lokala varumärken
Cloetta aktie har en omfattande portfölj av starka, lokala varumärken som är väl etablerade i konsumenternas medvetande. Varumärkena har varit älskade i generationer och konsumenterna har en personlig relation till de varumärken som de har vuxit upp med. Denna varumärkeslojalitet är en av anledningarna till att Cloetta aktie fortsätter att vara framgångsrikt.

Attraktiv icke-cyklisk marknad
Konfektyrmarknaden är relativt okänslig för cykliska svängningar, med en stabil tillväxt som främst drivs av befolkningstillväxt och prisökningar. Historiskt sett har den årliga marknadstillväxten legat på mellan en och två procent. Detta gör konfektyrbranschen till en av de mer attraktiva icke-cykliska marknaderna att investera i.

Fokus på fortsatt marginaltillväxt
För att uppnå det finansiella målet om en EBIT-marginal, justerad, på minst 14 procent kommer fokus även fortsättningsvis att ligga på kostnadseffektivitet, tillväxt och lönsamhet. Cloetta aktie har visat att man kan öka sina marginaler och detta är en av anledningarna till att investerare bör överväga att placera sina pengar i Cloetta aktien.

Det finns många skäl att investera i Cloetta aktien. Dessa är bara några av de mest övertygande skälen. När du investerar i Cloetta investerar du i ett företag med starka lokala varumärken, en attraktiv icke-cyklisk marknad och ett fokus på fortsatt marginaltillväxt. Alla dessa faktorer gör Cloetta till en smart investering för din portfölj.