Enquest Aktie | Investera | Rapport | 2022

EnQuest är ett företag inom olje- och gassektorn som ägnar sig åt prospektering, utveckling och vidare distribution av olje- och gasleveranser på den globala marknaden. Enquest skapades som en avknoppning från Lundin Petroleum och har sitt huvudkontor i London. I det här blogginlägget kommer vi att ge en kort översikt över Enquuest och dess affärsmodell.

Om Enquest PLC
BörsStockholmsbörsen
SektorEnergi
TickerENQ
VDAmjad Bseisu
Hemsidawww.enquest.com

Investera i Enquest aktie

Företagets affärsmodell bygger på en portföljstrategi med fokus på att generera värde från mogna tillgångar och använda teknik för att maximera utvinningen från sina fält. EnQuest har också ett starkt engagemang för hälsa, säkerhet och miljöskydd.

Bolaget har som strategi att växa organiskt och genom förvärv, med särskilt fokus på norra Europa och Sydostasien. De har gjort flera betydande upptäckter under de senaste åren, bland annat Kraken-fältet i brittiska Nordsjön (2011) och Bunga Orkid-fältet i Malaysia (2013).

År 2016 slutförde EnQuest förvärvet av tillgångar i Nordsjön från Petrofac för 2,4 miljarder dollar. Detta inkluderade en andel i det gigantiska Schiehallion-fältet, som är ett av Storbritanniens största oljefält med uppskattade reserver på 500 miljoner fat oljeekvivalenter.

En video där bolagets VD Amjad Bseisu ger en uppdatering.

Enquest rapport 2022

I Enquests sexmånadersrapport säger de: ”Tack vare stark produktion och höga råvarupriser kunde koncernen generera ett fritt kassaflöde på totalt 332 miljoner dollar under första halvåret 2022, vilket ledde till en betydande minskning av nettoskulden till 880 miljoner dollar. Följaktligen har vår nettoskuld i förhållande till 12 månaders EBITDA minskat till 0,9x, vilket visar på utmärkta framsteg mot vårt mål på 0,5x.”

Detta är utmärkta nyheter för investerare eftersom bolaget gör betydande framsteg i att minska sin skuldsättning. Låt oss ta en närmare titt på rapporten för att se vad som drev denna imponerande skuldminskning.

Under första halvåret 2022 genererade Enquest ett fritt kassaflöde på 332 miljoner dollar, vilket till stor del berodde på stark produktion och höga råvarupriser. Detta fria kassaflöde användes för att minska nettoskulden från 1,2 miljarder dollar till 880 miljoner dollar, vilket resulterade i en nettoskuld i förhållande till 12 månaders EBITDA på 0,9x. Detta är en anmärkningsvärd prestation med tanke på att företagets mål är att minska detta förhållande till 0,5x

Det finns flera anledningar till att Enquest har kunnat göra sådana framsteg när det gäller att minska sin skuldsättning. För det första har en stark produktion lett till ökade intäkter som har bidragit till att finansiera ansträngningarna för att minska skulden. För det andra har höga råvarupriser också bidragit till ökade intäkter som i sin tur har hjälpt till att betala av skulden. Slutligen har Enquist fattat några smarta beslut när det gäller kapitalutgifter, vilket har frigjort ytterligare kassaflöde som kan användas för att minska skulden.

Therése Vingåker
Therése Vingåkerhttps://ta-nyheter.se
Therese Vingåker är forskarassistent i tillämpad matematik vid TA-gruppen med en gedigen bakgrund på Chalmers tekniska högskola. Hon avslutade sina grundstudier i matematik och fysik vid Uppsala universitet 2016. Hennes nuvarande forskning ligger inom området spektralteori och matematisk fysik, med tillämpningar på plasmafysik och kvantmekanik.
En Svensk profitabel handelsrobot

3700+ Svenskar gjorde vinster när börsen föll 2022 med hjälp av TA algo.

TA Algo är Sveriges äldsta handelsrobot för valutor & derivatprodukter. Roboten har ett gediget track record av vinster och skyddar dig som kund mot börsfall.
När börsen föll 2022 förlorade ingen av våra kunder pengar utan tjänade istället. Roboten är lätthanterlig och har tjänat 371% sedan 2019.

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital på ditt eget konto.
  • Roboten är helt gratis för alla kunder.