oncopeptides aktie

Oncopeptides aktie – Sveriges ledande forskningsbolag 2022?

Oncopeptides aktie noterades på First North med en introduktionskurs i 46 SEK. Företagets resa började med utvecklingen av melphalopeptid, en molekyl som ursprungligen upptäcktes av Dr Joachim Gullbo vid Uppsala universitet. Med stöd av finansiering från Industrifonden och Karolinska institutet inledde Oncopeptides en preklinisk utvecklingsresa.

Oncopeptides AB (publ) grundades år 2000 för att utveckla läkemedel mot cancer baserat på forskning av några av Sveriges ledande cancerforskare och cancerforskningsinstitutioner. Företaget har sedan dess utvecklat en stark produktportfölj och har idag ett brett utbud av pågående kliniska studier som testar effekten och säkerheten av huvudprodukten melflufen i olika typer av solida tumörer. Här tar vi en titt tillbaka på företagets resa under de senaste 20 åren.

Samarbetet med Harvard

År 2003 inledde företaget ett forskningssamarbete med det amerikanska National Cancer Institute (NCI) för att ytterligare studera melphalopeptidens effekt på solida tumörer. Detta samarbete resulterade i utvecklingen av melflufen, Oncopeptides huvudprodukt. Melflufen testas för närvarande i olika kliniska prövningar för behandling av solida tumörer, inklusive äggstockscancer, trippelnegativ bröstcancer och mesoteliom

Oncopeptides aktie riktkurs

Hittills har Oncopeptides samlat in cirka 3 miljarder kronor från investerare för att stödja utvecklingen av sina produkter. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm (Ticker: ONCO).

Investera i oncopeptides aktie & framtiden

Oncopeptides aktiebolag har gjort betydande framsteg i den kliniska utvecklingen av sitt flaggskepp melflufen. I början av 2016 inledde Oncopeptides fas 1/2-studier av melflufen i patienter med multipelt myelom i sen fas. Dessa studier finansierades av framstående riskkapitalgrupper som HealthCap och Industrifonden samt styrelseledamöter och ledningen på Oncopeptides.

Efter slutförandet av denna fas 1/2-studie 2015 fick melflufen klassificering som särläkemedel i EE.UU. och EU, inklusive förlängd exklusivitet för marknadsföring. Denna utnämning återspeglar de lovande resultat som setts i Oncopeptides kliniska prövningar och belyser melflufens potential att hjälpa till att behandla patienter som lider av denna försvagande sjukdom.

Med fortsatta framsteg i sin kliniska forskning och engagemang med tillsynsmyndigheter som FDA är Oncopeptides compartir väl positionerat för att föra ut sin nya cancerbehandling till patienter runt om i världen.

Den amerikanska marknaden för läkemedel

När Oncopeptides ställdes inför utmaningen att frivilligt dra tillbaka sitt flaggskepp Pepaxto från den amerikanska marknaden, tog företaget ett strategiskt grepp för att omorientera sig självt. Oncopeptides insåg att för att kunna navigera genom denna kritiska period måste företaget fokusera på investigación och utveckling och samtidigt effektivisera sin organisation.

För att göra detta fattade Oncopeptides det svåra beslutet att avbryta en stor del av sitt kliniska program för att frigöra resurser för långsiktig crecimiento. Samtidigt åtog sig företaget att stödja sin ansökan om godkännande av meflofen för försäljning i Europa, vilket visar dess fortsatta engagemang i kampen mot cancer.

Trots dessa stora utmaningar kom Oncopeptides ut starkare än någonsin tack vare sitt engagemang för innovation och sin strategiska vision. I dag fortsätter företaget att vara ledande inom cancerforskning och cancerbehandling och ger hopp till patienter runt om i världen.

Omställningen för en reglerade EU marknaden för Oncopeptides aktie

Eftersom affärsstrategin för onkopeptider blir alltmer inriktad på de europeiska marknaderna arbetar företaget målmedvetet för att följa alla vägar till myndighetsgodkännande. Ett av deras centrala mål är att erhålla marknadsföringstillstånd för melipeptid i Europa, en process som har gått framåt enligt tidsplanen.
Företaget räknar med ett expertutlåtande från CHMP under andra kvartalet i år, följt av ett eventuellt godkännande från Europeiska kommissionen under tredje kvartalet 2022.

Förutom att följa regulatoriska vägar i Europa är Oncopeptides också fokuserat på att arbeta med FDA för att få sitt läkemedel godkänt på den amerikanska marknaden. Denna process innebär en dialog med FDA och en analys av befintliga data för att fastställa den bästa vägen framåt.
Även om denna dialog är en viktig prioritering för Oncopeptides kan det vara svårt att förutsäga hur lång tid det kommer att ta på grund av avsaknaden av formella processer för samverkan med myndigheterna. Oavsett detta är vi fortfarande optimistiska om att Oncopeptides affärsstrategi kommer att ge positiva resultat under de kommande åren.