Exit-indikator

Exit-indikator: Då Bör Du Gå Ur Positionen

För att tjäna pengar på marknaden måste du veta hur och när vissa saker händer. Du måste också kunna gå in i positioner på ett klokt sätt, samtidigt som du förvaltar dem med klokhet innan du slutligen tar en exit om det är nödvändigt.

Det är inte svårt att hitta rätt tidpunkt för att lämna handeln, men det kräver noggrann observation och kunskap om prisrörelser. Detta kan vara lättare för kortsiktiga handlare än för långsiktiga investerare. Många programmeras att öppna positioner som de sedan kommer att lämna om trenderna ändras eller vänder för snabbt, innan de kan säkra vinsterna.

Samtidigt som ”köp-och-håll”-strategier ofta fungerar, kan en exit-strategi skapa större vinster. Detta kan ske genom att man manuellt stänger ev. köp-ordrar eller att man använder sig av algoritmisk mjukvara som TA Algo som gör detta åt en. Det vi med säkerhet kommer att se är en stor utveckling av detta område inom de kommande åren, då det har en rejäl påverkar på den slutgiltiga vinsten.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Teknisk analys är ett kraftfullt verktyg för att identifiera trender innan de inträffar, men den kan inte säga när dessa trender kommer att avslutas. Det är därför som det är klokt att investera i aktier med goda fundamenta och sunda ledningsmetoder.

Se fem kraftfulla exit-indikatorer.

Dagar Med Hög Handelsvolym

Håll ett öga på den genomsnittliga dagliga volymen när du handlar för att veta om det är dags för en paus. Om det finns dagar där mer än tre gånger så många kontrakt handlas, så markerar dessa händelser goda nyheter, eftersom de inträffar riktningsmässigt mot att antingen vara lång eller kort.

Marknadsdeltagarna måste kunna identifiera när köporder sprids på marknaden för att de ska kunna ackumulera aktier eller sälja aktier. När detta händer är det ofta en indikation på att handlarna tror att priserna kommer att fortsätta att stiga och därmed skapa mer efterfrågan än utbudet.

Se däremot upp för de där klimaxdagarna! De kan stoppa trenderna. Dessa prisrörelser ger åtminstonde tre till fem gånger så mycket snittvolym, vilket visar sig på prisstakar som är extremt höga eller låga. Man ser dem oftast på slutet av långa perioder av stora kurssvängningar, men också under överköpta och översålda perioder.

Misslyckade Prissvängningar

Marknaderna har en tendens att bara utvecklas till 15-20 procent, men de är ofta fångade i handelsintervall för de övriga 80-85 procenten. Trender är naturliga och kommer att inträffa varje gång det finns ett tryck som är upp- eller nedåtgående under en längre period. Det är helt enkelt en sund prisutveckling. Det som däremot brukar gå snett är när det sker en stor volym i omvänd riktning precis i slutet av en trend, och man får uppleva ”toppkanter”, vilket är drastiska prisrörelser.

Prisutvecklingen i ett handelsintervall ger ibland plats för ett förväntat utbrott eller en uppdelning, men vänder sedan snabbt tillbaka. Detta indikerar att rovdjursalgoritmer prövar sin lycka genom att rikta in sig på investerare i uppåtgående trender och sälja blankare som har gått emot dem.

Den säkraste strategin är dock att gå ut ur positionen efter en misslyckad utbrytning eller nedbrytning, ta vinst/förlust och återinträda om priserna överstiger den högsta nivån i det aktuella handelsintervallet. Detta är vettigt eftersom en indikator har visat oss att vi kan övervinna detta hinder genom att fortsätta med det som fungerar för tillfället. Det kan i sin tur komma att leda tillbaka till en annan uppgång i prisrörelsen igen! Oftast är det dock så att när handlare misslyckas med att bryta ut kommer de att finna sig själva gå mot riktning där det tidigare fanns stöd (under en stark trend).

Korsningar av glidande medelvärden och trendförändringar

De rörliga medelvärdena gör att du kan se mönster i data som annars kanske inte skulle ha uppmärksammats. Om din investering till exempel går bra men något händer och priserna börjar falla blir det lätt för den som inte har sett detta komma eftersom de bara tittar på en dags information. Istället behöver man se på tre olika tidsperioder:

  • Kortsiktiga glidande medelvärden (20-dagar)
  • Mellanliggande glidande medelvärden (50-dagar)
  • Långsiktiga glidande medelvärden (200-dagar)

Om man kollar på relationen mellan dessa tre linjer så kan man få indikationer om vart marknaden är på väg.

Man kan få starka indikationer på att prisrörelser börjar förändras när det intermediära glidande medelvärdet ändrar lutning från högre till sidledes vid långa positioner och lägre till sidledes vid korta försäljningar. Det är viktigt att inte stanna kvar för länge och vänta på att det långsiktiga glidande medelvärdet ändrar lutning. Det beror på att en marknad kan gå död i månader när rörelser börjar plana – vilket underminerar möjlighetskostnaden. Det ökar också oddsen för ett trendskifte.

Några sista ord

Med den senaste utvecklingen av automatisering har många människor blivit överrumplade av denna trend. Men du kan vidta åtgärder nu för att se till att dina vinster inte minskar! Tre viktiga röda flaggor indikerar en förestående förändring eller ogynnsamma förhållanden som sannolikt kommer att leda till prisskillnader i den marknad man handlar i. Så se till att lära dig dem!

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO