Trading Fibonacci Retracement: Allt Du Behöver

Fibonacci retracement är en teori som är byggd på en talfölj som används inom teknisk analys och trading. Det används flitigt för att identifiera stöd- och motståndsnivåer samt hur marknaden agerar när de når Fibonacci-nivåer.

I den här guiden får du veta mer om detta starka verktyg som sägs förutspå rekyler inom finansiella marknader.

Vad är en Fibonacci retracement-indikator?

Fibonacci retracement är en indikator som är ett välkänt verktyg för teknisk analys. Investerare använder det här verktyget för att spåra möjliga stöd- och motståndsnivåer för en finansiell produkt som t.ex aktier.

Fibonacci-nivåer

Det finns fördefinierade Fibonacci-nivåer som korrelerar med Fibonacci-sekvensen: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 och sträcker sig vidare till oändligheten. Det finns inget stopp.

Varje tal i Fibonacci-nivåer är en summa av de två föregående. Ett exempel är början av sekvensen som är 0, 1, 1. Om man adderar 0 + 1 så blir det 2, som är det tredje talet i sekvensen.

Fibonacci-sekvensen innehåller fler unika matematiska egenskaper. Många kan tillämpas i olika området i naturen.

Det gyllene snittet

Man kallar det grundläggande Fibonacciförhållandet för ”Det gyllene snittet”. Nivån ligger på 61,8% som beräknas genom att man dividerar ett tal med det följande talet. Det gyllene snittet används när man räknar ut Fibonacci retracement-nivåer.

Fibonnaci återhämtningsnivåer

Återhämtningsnivåerna för Fibonacci ligger på 23,6%, 38,2% och 61,8%. Inofficiellt ingår även 50%, 78,6% och 100% som ibland används vid finansiell handel.

23,6% får man fram genom att man dividerar talet med ett annat som är tre platser högre.

38,2% får man fram genom att man dividerar talet med ett annat som är två platser högre.

fibonacci retracement
Bilden visar fibonacci retracement-nivåer

Så här använder man Fibonacci retracement

När man ska använda Fibonacci-nivåer så tar man den lägsta och den högsta punkten inom en trend och tillämpar Fibonacci-kvoten på punkterna. På så sätt blir nivåerna visuella i diagrammet och man kan bättre förutsäga omfattningen av en korrigering. Det blir också lättare att sköta sin riskhantering på det här sättet.

Hur man handlar med Fibonacci retracement

Som investerare använder man oftast Fibonacci retracement när man kör en trend trading strategi. Man vet t.ex att aktier normalt sett drar sig tillbaka från den tidigare rörelsen innan de vänder tillbaka. När man ser att en aktie börjar återgå så kan en investerare använda Fibonacci-nivåer för att hitta indikationer på en eventuell vändning.

Man kan enkelt identifiera början och slutet av en prisrörelse med Fibonacci retracement. Den kan automatiskt placera Fibonacci-nivåer och när prisrörelser når en av dessa nivåer så kan man förvänta sig en trend att dra sig tillbaka. Den kan också bestämma sig för att fortsätta i sin rörelse. Man tror att dessa rörelser oftare sker kring Fibonacci-nivåer och det är därför många investerare väljer att använda en Fibonacci retracement-indikator.

Man kan handla med Fibonacci-nivåer på olika finansiella instrument. Det går t.ex att tillämpa de på aktier, valutapar, index och råvaror. Många använder det också vid CFD-handel.

fibonacci stairs

För- och nackdelar med Fibonacci

Att använda sig av en indikator som denna kan vara väldigt fördelaktigt, men det har också sina brister. Här nedan listar vi bra saker, och mindre bra saker med indikatorn.

Fördelar

  • Den indikerar stöd- och motståndsnivåer automatiskt
  • Den bekräftar antydningar till rörelser i marknaden
  • Man kan få trender bekräftade

Nackdelar

  • Man behöver vara erfaren för att förstå sig på indikatorn.
  • Om alla använder fibonacci i en marknad, så är risken stor att majoriteten av ordrar placeras därefter. Den överanvänds därför ibland som på kort sikt kan påverka resultat negativt.

Anledning till att investerare väljer Fibonacci-nivåer

Man har använt Fibonacci retracement i decennier inom finansbranschen. Det är väldigt populärt när man gör tekniska analyser och man säger att det är en förutsägande teknisk indikator. Man hoppas på att få en glimt in i framtida händelser och hitta bra ingångspunkter när man använder indikatorn.

Som investerare är det viktigt att förstå att det inte finns några garantier. Man kan inte se in i framtiden även om många påstår att Fibonacci-nivåer fungerar väldigt bra för detta ändamål. Som bäst ska man se det som ett kompletterande verktyg för att fatta långsiktiga beslut.

Vem skapade Fibonacci retracement?

Leonardo Pisano, även känd som Fibonacci upptäckte indikatorn redan på 1200-talet. Han var på medeltiden den mest framstående europeiska matematikern enligt många.

Leonardo Pisano

Leonardo släppte sin första bok med titeln ”Liber Abaci” där Fibonacci-sekvensen presenterades för första gången. Det blev i sin tur ett nytt talsystem för hindu-araber som förenklade matematiska beräkningar.

Det blev efter en tid tydligt att Fibonacci-mönster kan hittas i naturen. Man hittar det bland annat i blomblad, trädgrenar, ananasfrukter och stamblad.

Charles Dow, grundaren av Dow Jones Industrial Average var den första personen att använda Fibonacci-talen inom finansbranschen. Han började se mönster att huvudtrenden ofta återtar priset innan det fortsätter sin tidigare rörelse. På den tiden sa han att bredden för en sådan återgång var mellan 33% och 66%.

Ralph Nelson Elliot införde sedan mer exakta retracementnivåer som blev 38,2%, 61,8% och 50%. De första två procentsatserna är baserade på Fibonacci-sekvensen medan den sistnämda, dvs. 50% är baserad på aktiernas tendenser.

Gyllene snittet enkel förklaring

Om man ska förklara det gyllene snittet med en enkel förklaring, så kan man först förklara vart det kommer ifrån. Det är nämligen en gammal grekisk teori om att det mänskliga ögat kollar på en specifik del av en bild, och därför bör man fokusera sitt huvudmotiv just vid den delen.

En annan simpel förklaring är att varje nummer i sekvensen är skapad efter att man har summerat de två tidigare numren i sekvensen. En del av sekvensen har 3 och 5 på rak, så den nästkommande siffran blir därför 8. Det beror på att 3 + 5 är lika med 8. Lägger man sedan ihop 8 + 5 så får man siffran 13 efter 8. Alltså, 3,5,8 och 13 i en sekvens.

fibonacci forklaring
Bilden visar en förklaring på hur Fibonacci-sekvensen kan ritas upp.

Så här kan man rita gyllene snittet

Det svåraste med det här verktyget kan vara att rita upp det klokt. Fibonacci-sekvenser fungerar nämligen som traditionellt stöd och motstånd, men har sitt ursprung i matematiska proportioner, snarare än i toppar eller dalar på ett prisdiagram. Många handlare avfärdar dem som ”voodoo-vetenskap”, men deras naturliga ursprung gör att man har ritat upp sekvensen och utnyttjat den för vinst. Iallafall av dem som förstår hur man ritar upp den visuellt på ett diagram.

Rita gyllene snittet i en uppåtgående trend

För att hitta Fibonacci-nivåer, börja med att undersöka den senaste prisutvecklingen och identifiera den lägsta samt den högsta punkten. Välj sedan en av dessa toppar som din baslinje för att hitta andra motsvarande värden med olika graders mellanrum (dvs. flytta upp eller ner beroende på vilken riktning du vill ha deras värde). Du kan sedan använda dessa fasta referenspunkter som utgångspunkt när du analyserar ett diagram.

Rita gyllene snittet i en nedåtgående trend

För att hitta fibonacci-nivåer i en nedåtgående trend börjar du med den senaste betydande prisrörelsen. Dra sedan ner från den punkten till den plats där du ser den lägsta nivån. Nivåerna kommer då automatiskt att målas upp.

Våra slutord

Fibonacci-nivåer är ett av de mest användbara tekniska analysverktygen som du kan använda för att daytrada aktier och andra finansiella värdepapper. Handlare förlitar sig främst på dem för att identifiera motstånd eller stödområden, vilket är anledningen till att de ofta ses som viktiga ingångspunkter. Att använda sig av Fibonacci är för många erfarna investerare en fördel, samtidigt som det kan vara till nybörjares nackdel. Det är en ganska invecklad indikator som trots allt gör det visuellt lättare att ta beslut. Om man väljer att använda indikatorn så tycker vi ändå att man ska ha läst denna artikel ett par gånger, så att man känner sig säker vid användning.

Idag har du lärt dig att handel med Fibonacci är ett utmärkt sätt att tjäna pengar när marknaden rör sig i cykler och att de Fibonacci retracement nivåer som du bör fokusera på är 23.6, 38 2 50 61 80 och 78%. Du har också fått lära dig att Fibonacci extensions är ett utmärkt sätt att mäta storleken på din nästa rörelse i förhållande till den förra och fastställa lämpliga mål.

Oavsett om du är ute efter att tjäna snabba pengar eller om du tar dig tid och planerar långsiktigt är det viktigt att handelsstrategierna planeras klokt. Fibonacci retracement-nivåerna kan användas som guider när man sätter upp affärer för att inte bara maximera vinsten utan också undvika stora förluster med potentiella återhämtningar från dem nere på botten!

Vad är fibonaccis talföljd?

Det är 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.

Vart kan man använda fibonacci som indikator?

Det kan man göra hos de flesta mäklare på nätet. Om det är MetaTrader 4 eller MetaTrader 5 så finns de i indikatorlistan.

Therése Vingåker
Therése Vingåkerhttps://ta-nyheter.se
Therese Vingåker är forskarassistent i tillämpad matematik vid TA-gruppen med en gedigen bakgrund på Chalmers tekniska högskola. Hon avslutade sina grundstudier i matematik och fysik vid Uppsala universitet 2016. Hennes nuvarande forskning ligger inom området spektralteori och matematisk fysik, med tillämpningar på plasmafysik och kvantmekanik.
Sveriges äldsta handelsrobot

3600+ Svenskar har inte fel. Är du också intresserad av att handla aktier på autopilot?

  • Du får ett förmånskonto med billigare courtage.
  • Du har full kontroll över ditt eget kapital & din egen riskhantering.
  • Copy tradingen är helt kostnadsfri för dig som förmånskund.
  • Det tar 3 minuter att registrera ett konto skicka in dina uppgifter o komma igång med TA Algo.