Vad Är Fundamental Analys? 📈 Lär Dig Mer 2022

fundamental analys
Bilden visar en brittisk pund på ett diagram som korsar varandra.

I den här delen går vi igenom vad fundamental analys är och hur det används i aktiehandel. Du får även veta vad som rör marknaden och hur man använder grundläggande fundamental analys.

Vad är en analys?

För att kunna förklara vad en fundamental analys är så behöver vi först gå igenom vad en vanlig analys är. Det finns nämligen flera olika sätt att analysera på, och inom trading så gör man oftast två stycken olika analyser; nämligen teknisk analys samt fundamental analys.

Så, vad är egentligen en analys? Jo, det är studien av hur olika delar arbetar tillsammans för att skapa något som är större än de själva. Det kan låta märkligt, men när det kommer till handel med finansiella instrument så kollar man på flera olika delar i marknaden, så som momentum och historisk data, som tillsammans bildar en bredare uppfattning. På så sätt blir det lättare att ta ett beslut, oavsett om det är tekniskt eller fundamentalt.

Hur gör man en analys?

Om man vill göra en analys på marknaden så behöver man titta på olika delar i marknaden som antingen är teknisk eller fundamental. Om den är teknisk så använder man sig oftast av indikatorer och trendlinjer. Man försöker analysera tidigare rörelser och inom aktiehandel kollar man hur många köpare som finns kontra säljare.

De analysverktyg som man behöver finns oftast inkluderat i den mäklare man väljer. Nu för tiden har handelsplattformar blivit så pass avancerade att man mer eller mindre kan trycka på ett par knapptryck, så görs analyserna per automatik.

Analys exempel

Erik väljer att CFD-handla aktier på Ymer Exchange med deras Copy Trading-plattform. Han har gjort en fundamental analys genom att granska de bolag han ska investera i. Han har dessutom analyserat bolagens historiska data, och har nu en bättre överblick. Nu kan Erik mycket enklare ta beslut och välja de aktier han vill köpa, samt välja bort de aktier han inte längre tror på.

[builtinshort id=”recommendedbroker”]

Vad är en fundamental analys?

För att förklara fundamental analys med enklare ord så är det motsatsen till trading med teknisk analys. Det är en metod där handlare fokuserar på specifika händelser som bland annat påverkar aktiemarknadens köp- och sälj indikationer.

Det här inkluderar bland annat:

Ekonomiska nyheter

Ekonomiska nyheter släpps efter ett förutbestämt schema som ger en inblick i konjukturcykeln i en ekonomi vid en viss tidpunkt. Man brukar säga att de ekonomiska indikatorerna är ledande eller eftersläpande, och ibland tillfälliga.

Allmänna nyheter

Detta inkluderar alla nyheter som kan påverka kurspriserna som t.ex G7-möten och OPEC-möten.

Makroekonomiska nyheter

En makroekonomisk nyhet är bland annat presidentval eller förändringar i penningpolitik runt om i världen. Brexit var en typisk händelse som tillhör makroekonomi.

Naturfenomen

Ett naturfenomen kan påverka marknaden. Ett naturfenomen inkluderar:

  • Tsunamis
  • Översvämningar
  • Extrema väderförhållanden
  • Stormar

Vissa av dessa händelser sker regelbundet, som t.ex ekonomiska nyheter. Handlare kan då förbereda sig för handel vid dessa tidpunkter eftersom man vet att det ofta kommer att ske större rörelser. På så sätt kan man lägga upp handelsstrategier där efter.

Naturfenomen och krig är inte lika lätt att förutspå, men de tillhör fortfarande fundamental analys. När detta väl sker så rör det nämligen marknaden markant.

Varför är detta så viktigt?

En fundamental analys är ett av de första stegen man bör ta i en investering. Det hjälper dig att lägga en bättre grund för dina investeringsbeslut genom att förstå vad som påverkar priserna och hur de förändras över tiden. Processen för grundläggande analys är ett sätt att fastställa det verkliga värdet för ett värdepapper genom att utvärdera relevanta ekonomiska faktorer. Dessa inkluderar bland annat saker som vinst per aktie (EPS), vinstmarginaler och avkastning på tillgångar. Fundamentala analyser är med andra ord ett sätt att utvärdera ett företags välstånd, vilket är viktigt när man ska ta investeringsbeslut.

Grundläggande fundamental analys

Det finns en grundläggande fundamental analys som de flesta aktieinvesterare känner till. Det inkluderar vinst per aktie (EPS), intäkter och kassaflöde. Alla dessa siffror finns med i ett företags resultatrapport, kassaflödesrapport eller balansräkning.

Fundamentala handlare ser ofta till dessa faktorer innan de tar beslut eftersom man kan identifiera handelsmöjligheter om något resultat skulle överraska marknaden.

Förutom det här ser man även till två viktiga faktorer, nämligen vinstrapporter och analytikers uppgraderingar samt nedgraderingar. Det är dock väldigt svårt att få ett försprång här då det är data som alla på finansmarknaden ständigt letar efter för att få en fördel.

Vad innebär en resultatrapport?

En resultatrapport innebär att resultat ska rapporteras. När resultat ska rapporteras så är det alltid resultatet man ser precis innan det slutgiltiga resultatet som är det mest betydelsefulla. Det är den tid som man får en aning om hur det slutgiltiga resultat ska bli, om det kommer överträffa eller kanske inte ens uppfylla vinstförväntningarna. Handel brukar oftast ske omedelbart när den analysen är släppt eftersom det redan då brukar finnas volatilitet i marknaden.

Vad är en aktieanalys?

En aktieanalytiker analyserar innehållet av en aktie för att få en bättre helhetsbild. Man försöker bland annat att ta reda på vad som kommer att hända i framtiden inom ett företag. Det kan nämligen få betydande effekter för både kortsiktiga handlare som vill ha hög avkastning snabbt och långsiktiga investerare som tittar på potentiella vinster på sikt. Utan en aktieanalys så är det svårt att aktiehandla lönsamt.

En aktieanalys kan användas av investerare och handlare för att fatta välgrundade beslut om sina investeringar. Det gör man genom att studera tidigare data och aktuella förhållanden på marknaden, så att man undviker överraskningar i sin portfölj!

Hur gör man en analys av en aktie?

För att få så bra översikt som möjligt så kombinerar man teknisk analys med fundamental analys. Det tekniska fokuserar man på aktien som till exempel historisk data. Man använder även indikatorer för att kolla nuvarande marknadsförhållanden.

Man behöver också kolla på fundamentala ting, med fokus på bolaget. Fundamental analys är ett sätt att analysera företag genom att fokusera på deras långsiktiga lönsamhet. För fundamentalister behöver du färska årsredovisningar och nyckeltal från dessa dokument som visar hur hälsosam eller dåligt ställt varje företags ekonomiska resultat är i jämförelse med sina jämnåriga. Det hjälper till att avgöra vilken aktie som kan vara värd att köpa vid en viss tidpunkt!

Var hittar man aktieanalyser?

Det finns flera olika ställen att hitta analyser av aktier, och vi har valt att lista några. Här nedan finner du de hemsidor som i skrivande stund är mest populära på Google:

Gå vidare till Day Trading för Nybörjare

Vanliga Frågor & Svar – FAQ

Vad är det fundamentala värdet av en aktie i företaget?

Aktiegrundläggande faktorer är de viktigaste mätvärdena som analytiker tittar på när de analyserar ett företag. Dessa siffror inkluderar kassaflöde och avkastning på tillgångar (ROA). Processen för fundamental analys innebär helt enkelt att man tar hänsyn till alla uppgifter som kan påverka priset eller det upplevda värdet, som till exempel ekonomiska förhållanden.

Therése Vingåker
Therése Vingåkerhttps://ta-nyheter.se
Therese Vingåker är forskarassistent i tillämpad matematik vid TA-gruppen med en gedigen bakgrund på Chalmers tekniska högskola. Hon avslutade sina grundstudier i matematik och fysik vid Uppsala universitet 2016. Hennes nuvarande forskning ligger inom området spektralteori och matematisk fysik, med tillämpningar på plasmafysik och kvantmekanik.
Sveriges äldsta handelsrobot

3600+ Svenskar har inte fel. Är du också intresserad av att handla aktier på autopilot?

  • Du får ett förmånskonto med billigare courtage.
  • Du har full kontroll över ditt eget kapital & din egen riskhantering.
  • Copy tradingen är helt kostnadsfri för dig som förmånskund.
  • Det tar 3 minuter att registrera ett konto skicka in dina uppgifter o komma igång med TA Algo.