garo aktie

Garo Aktie|Investera|Riktkurs | Nyckeltal | 2022 | Tabell

Garo aktie är listad på Stockholmsbörsen, det här är historian bakom ett litet bolag från Gnösjö som placerade sig själv på Stockholmsbörsen.
Med 420 anställda är Garo idag ett nästintill globalt bolag. Garo tillverkat mätarskåp och elprodukter och återförsäljer dessa via sina grossister.

Garo och dess aktie har anrika anor från 1939 då tre personer startade produktion i ett litet uthus. Dem växte ganska snabbt ut ur uthuset och startade Gårö Elektriska men som alla framgångsrika företagare var man försiktig med att plocka kapital från bolaget och behöll sina jobb.

Bolaget har som grundpelare att ta hand om sin personal och en viss småländsk sparsamhet, deras vinster var dem snabba med att återinvestera i nya produkter och forskning inom sitt område.

Idag är Garo ett internationellt bolag och dem har kommit långt sedan sin tid i småländska bydgen Gnosjö där dem dock fortfarande har huvudkontoret.

Om Garo
BörsStockholmsbörsen
SektorTeknik
TickerGARO
VDPatrik Andersson
Hemsidawww.garogroup.se
Tabellen är lånad från Avanza.se

[stock_market_widget type=”card” template=”chart4″ assets=”GARO.ST” display_currency_symbol=”true” api=”yf” chart_range=”5y” chart_interval=”1wk”]

Skall du investera i Garo aktie?

Aktien har en fantastisk avkastning om man ser till Avanza är dem upp som max 613% det är få bolag som kan säga detsamma i en tid av kryptovalutor och elbilar. Den gamle iden av att bygga och sälja en produkt är fortfarande den mest stabila och säkra typen av industri du kan investera i.

Som Warren buffert och hans team alltid säger om ett bolag har svåra beslut att ta är det inget bra bolag, att producera och sälja en produkt är därför så lätt det kan bli när det kommer till beslutsfattande.

Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg. I december 2020 hade Garo 1 200 anställda och en omsättning på 4,1 miljarder kronor. Företagets produkter är indelade i fyra affärsområden: Kabelhantering, Elinstallation, Belysning samt Verktyg och maskiner.

Garo har under de senaste åren uppvisat stark tillväxt och lönsamhet. År 2020 ökade företagets nettoomsättning med 10 % till 4,1 miljarder kronor, medan rörelseresultatet (EBIT) ökade med 17 % till 642 miljoner kronor. Företagets lönsamhet (EBIT-marginal) var 15,5 %, en ökning från 14,9 % under 2019.

Företagets starka resultat beror främst på två faktorer:

 1. Den ökande populariteten för solenergi och elfordon, vilket har drivit efterfrågan på Garos produkter.
 2. företagets fokus på operativ effektivitet och kostnadsbesparande åtgärder, vilket har bidragit till att förbättra marginalerna.

När vi ser framåt förväntar vi oss att Garo kommer att fortsätta att dra nytta av den starka tillväxten i efterfrågan på sina produkter i takt med att världen övergår till en koldioxidsnål ekonomi. Vi tror att företaget är väl positionerat för att dra nytta av denna trend och generera stark avkastning för aktieägarna på lång sikt.

Vi har en positiv syn på bolagets aktiekurs och tror att det har en betydande uppgångspotential under de kommande 12-24 månaderna. Vi har en riktkurs på 320 kronor per aktie, vilket innebär en uppgång på cirka 30 procent från nuvarande nivå.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Nyckeltal för Garo AB & dess aktieutveckling

 • Omsättning (i MSEK): 4,089
 • Rörelseresultat (EBIT, i MSEK): 642
 • Vinstmarginal (EBIT%): 15.5
 • Resultat per aktie (i SEK): 3.92
 • Utdelning per aktie (i SEK): 2.00
 • Marknadsvärde (i MSEK): 11,841
 • Antal aktier: 30,309,000
 • Fri omsättning (%): 100.0
 • Börs: Nasdaq Stockholm
 • Ticker: GARO B
 • ISIN-kod: SE0000106304


Som man simpelt kan se är aktien en framgångssaga men det har varit lite skriverier om Garo online vilket ofta tyder på att något har skett som småspararna ogillade. Garo-aktien på Avanza blev ett hett sökord efter att ägaren valde att sälja aktier i garo för 19mkr.

Rickard Blomqvist sålde även i omgångar aktier i Garo under hösten i fjol och innan dess, vid årsskiftet 2019/2020, ägde han drygt 223.000 aktier.

Skriver Placera.se

När en sådan försäljning sker kan aktien ta stor skada vilket vi såg i grafen ovan, oavsett om en ägare säljer aktier i ett bolag skall man inte vara rädd för det överlag. Ägare är precis som vi andra människor som vill göra vinster och hämta hem dem. Vid en närmare insikt i garo:s aktieanalys ser vi att det står rätt till i bolaget, vinster och omsättning har inte förändrats nämnvärt och det är fortfarande ett fantastiskt verkstadsbolag.

Vi kikar närmare på Garos riktkurs nedan i samarbete med Jonas Sjöstrand från ETX Capital. Enligt Jonas skall man inte vara så rädd för att en avgående ordförande sålt ytterligare aktier, man hämtar simpelt hem sin vinst för tiden man själv har arbetat på bolaget och man försäkrar sig om att den vinsten man har skapats låses in. När en ny ordförande väljs in kan man ju inte veta hur Garo kommer drivas och det är med stor sannolikhet därför vinsten tas hem menar Jonas.

Hur står sig Garo AB mot ABB konkurrensmässigt?

När det gäller marknadsandelar har Garo AB en mycket mindre andel av den totala marknaden än sin huvudkonkurrent ABB. När det gäller lönsamhet är Garo AB dock betydligt mer lönsamt än ABB. Detta beror på att Garo AB fokuserar på nischmarknader där företaget kan ta ut högre priser för sina produkter.

När det gäller framtida tillväxtpotential anser vi att Garo AB är bättre positionerat än ABB. Detta beror på att världen rör sig mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och efterfrågan på elfordon och solenergi förväntas öka kraftigt under de kommande åren. Som en ledande leverantör av elektriska produkter för dessa industrier tror vi att Garo AB har ett bra läge för att dra nytta av denna trend.

Vad är utsikterna för Garo AB:s aktiekurs?

När vi ser framåt tror vi att Garo-aktiens kurs har en betydande uppgångspotential. Anledningen är dess riktkurs 320 kronor per aktie, vilket innebär en uppgång på cirka 30 procent från nuvarande nivåer. Vår positiva syn bygger på bolagets starka tillväxtutsikter i takt med att världen övergår till en koldioxidsnål ekonomi. Vi tror att Garo AB är väl positionerat för att dra nytta av denna trend och generera stark avkastning för aktieägarna på lång sikt.

Garo & E-mobilitet

Den svenska regeringen har tillkännagivit planer på att investera i 20 nya offentliga snabbladdningsstationer för elfordon, som ska placeras i sju olika län i landet. Detta är välkomna nyheter för den fortsatta tillväxten av elfordon i Sverige. ”Att infrastrukturen byggs ut är ett mycket välkommet besked”, säger Patrik Andersson, vd för GARO AB. ”Antalet elbilar och hybrider ökar stadigt på de svenska vägarna, men tillväxten av laddstationer håller inte jämna steg med tillväxten av dessa fordon.”

GARO har varit en ledande aktör inom E-mobilitet sedan 2008 och erbjuder några av de mest innovativa och avancerade produkterna på marknaden. ”Våra produkter är uppkopplade och kan dela information med varandra och med bilarna. De kan kopplas till betaltjänster och de kan också styra energiflödet på ett effektivt sätt”, säger Patrik.

Behovet av snabbhet

En av de utmaningar som har stått i vägen för införandet av elfordon är bristen på en omfattande laddningsinfrastruktur. Även om det finns många privata laddningsstationer tillgängliga är offentliga snabbladdningsstationer fortfarande relativt få och långt ifrån varandra.

Denna investering från den svenska regeringen kommer att bidra till att täppa till den luckan och göra det lättare för förare av elfordon att ladda sina bilar när de är på väg.

GAROs roll i utvecklingen av infrastruktur för elfordon

Som en ledande aktör inom el-mobilitet har GARO en unik position för att hjälpa till att utveckla denna infrastruktur. Med vår erfarenhet och expertis kan vi ge råd och vägledning om allt från val av plats till produktval till installation och underhåll. Vi kan också erbjuda finansieringsalternativ för både privatpersoner och företag som vill installera laddningsstationer på sina fastigheter

Denna investering från den svenska regeringen är ett positivt steg framåt för utvecklingen av infrastruktur för elfordon i Sverige. GARO är stolta över att ligga i framkant av denna utveckling och vi ser fram emot att arbeta med både privatpersoner och företag för att hjälpa dem att dra nytta av de nya möjligheter som denna investering innebär.

Risker för aktieägarna i Garo

Det finns ett antal risker som kan påverka vår optimistiska tes om Garo AB. För det första är bolaget starkt beroende av solenergi- och elbilsindustrin, som båda är starkt konkurrensutsatta och föremål för snabba tekniska förändringar. Om efterfrågan på dessa produkter minskar eller om ny teknik dyker upp som gör Garos produkter föråldrade kan företagets tillväxt och lönsamhet påverkas negativt.

För det andra är företaget verksamt i ett antal länder med instabila politiska och ekonomiska förhållanden. Detta utsätter företaget för valutarisker och risken för störningar i leveranskedjan.

Slutligen är bolagets aktiekurs redan relativt hög och den kan komma att pressas om investerarna blir oroliga för värderingarna av tillväxtaktier i allmänhet.

Trots dessa risker anser vi att Garo AB är ett starkt bolag med en ljus framtid. Vi tror att bolaget är väl positionerat för att dra nytta av de långsiktiga trender som driver tillväxten.

Energieffektivitet i byggbranschen

GARO är ett företag som specialiserar sig på elinstallationer och energieffektiva lösningar för byggföretag, evenemangsföretag och uthyrningsföretag. Genom att alltid arbeta i nära dialog med deras kunder kan de hålla oss uppdaterade om de senaste trenderna och kraven i branschen. Under de senaste åren har det funnits en växande medvetenhet om hållbar elektrifiering och en motsvarande ökning av elpriserna. Som ett resultat av detta söker byggföretag efter sätt att effektivisera sin energiförbrukning. Det är där GARO kommer in i bilden.

GARO erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar som kan hjälpa byggföretag att spara pengar på sina energiräkningar. Deras LED-belysningsprodukter är till exempel upp till 80 % mer energieffektiva än traditionella glödlampor. De erbjuder också tjänster för installation av solpaneler och vindkraftverk. Genom att utnyttja solens och vindens kraft kan byggföretag avsevärt minska sitt beroende av fossila bränslen och minska sitt koldioxidavtryck.

Förutom Deras energieffektiva produkter erbjuder GARO också en rad olika elinstallationstjänster som kan bidra till att effektivisera byggföretagens verksamhet. Deras team kan till exempel installera eluttag i närheten av arbetsstationer så att de anställda inte behöver slösa tid på att gå fram och tillbaka för att koppla in eller koppla ur sina verktyg. De kan också installera datakablar för att förbättra kommunikationen mellan olika delar av en byggarbetsplats. Genom att investera i deras tjänster kan byggföretag effektivisera sin verksamhet och spara tid och pengar.

Garo styrelseledamot sålt aktier för 19 miljoner kronor

Enligt Finansinspektionens insynsrapport har styrelseledamoten Rickard Blomqvist sålt 30,000 aktier i bolaget till ett värde av drygt 19 miljoner kronor. Transaktionerna gjordes vid tre tillfällen i veckan till kurser mellan 630 och 649 kronor. Efter försäljningen har Rickard Blomqvist 124 500 aktier i bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings. Rickard Blomqvist sålde även aktier i Garo i omgångar i höstas och dessförinnan, vid årsskiftet 2019/2020, ägde han drygt 223 000 aktier.

Betydelsen av detta drag kan tolkas på flera sätt. Å ena sidan kan det ses som en förtroendeförklaring från Rickard Blomqvist för bolagets framtidsutsikter. Att sälja aktier när aktien är nedåt skickar en signal till andra investerare att det inte är läge att få panik nu och att Garo fortfarande är en bra investering. Å andra sidan kan vissa se detta som ett tecken på att Rickard Blomqvist tar ut pengar medan han fortfarande kan och att han tror att företagets bästa dagar ligger bakom det.

Det finns inget sätt att säkert veta vad som motiverade Rickard Blomqvist att sälja sina aktier. Men med tanke på att han stadigt har minskat sin ägarandel i Garo under de senaste åren är det möjligt att han helt enkelt tycker att det nu är en bra tidpunkt att lämna sin position. Endast tiden får utvisa om detta var ett klokt drag eller inte.

Vem äger garo?

Lars Svensson äger i dryga lag 35% av bolaget tätt följt av Swedbank Robur Fonder på 9.4% tätt följt av Svolder AB 8.4%