2 tips om: Glidande Medelvärden

Vad innebär glidande medelvärde?

Glidande medelvärde är en teknisk indikator som man använder för att se medelvärdet av en tillgång under en viss period. Man kallar det även för MA. Det är en eftersläpande indikator som är utformad för att jämna ut alla värden i ett diagram eftersom att det är väldigt ojämnt. En glidande medelvärde formel är baserad på tidigare värden som höga, låga, öppna eller stängda priser. Man kollar också efter volym.

Glidande medelvärde är inte enbart en indikator utan det finns olika typer av indikatorer. Den största skillnaden mellan alla olika typer är att vissa typer lägger större vikt vid historiska datapunkter.

Den tidsram som man väljer i inställningar kan vara hur långt eller hur kort man vill. Man kan också välja att använda detta från minutlånga, timlånga, dagliga, veckovisa, månatliga eller till och med årlig data. Man kan också kombinera flera tidsperioder.

Ju större antal tidsperioder, desto jämnare blir genomsnittet!

glidande medelvärde
Bilden visar ett glidande medelvärde exempel med en inställning 14.

Olika typer av glidande medelvärden

Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)

Ett exponentiellt glidande medelvärde är en typ av MA. Man kallar det även för EMA. Här lägger man en mycket större vikt vid de senaste datapunkterna och den är mer reaktiv på de senaste prisförändingarna. Med hjälp av denna indikator så undviker man att missa den optimala punkten för att öppna eller stänga en position.

EMA är användbart för att upptäcka plötsliga förändringar i prisrörelser. Den har dock vissa nackdelar emot andra typer av MA eftersom den bland annat är mindre exakt när man kartlägger långsiktiga trender.

Enkelt glidande medelvärde (SMA)

Ett enkelt glidande medelvärde är ytterligare en variant. Man kallar det för SMA. Man beräknar SMA genom att först lägga till slutpriserna för de tidsperioder man har valt. Man dividerar sedan summan med samma antal tidsperioder.

När man får fram SMA så får man en positiv eller negativ trend. Om tidsperioden är stor så får man också en mindre volatil genomsnittslinje med SMA.

glidande medelvärde indikator

En populär strategi

En av de vanligaste handelsstrategierna kallas för dödskors och bygger på att korsa priser med glidande medelvärden. Det fungerar så att ett kortsiktigt SMA skapar en köp/sälj-signal medan långsiktiga SMA inte har denna effekt. Den genererar istället en köp- eller säljsignal beroende på om de visar mot 50 dagar eller 200 dagar. I likhet med dessa två formationer kan man också hitta portföljer som består helt och hållet av gyllene indikationer som agerar på samma sätt; när 50-MA korsar under 200-MA.

Vad är MA20?

MA20 är ett enkelt tekniskt analysverktyg som jämnar ut prisuppgifter genom att skapa ett uppdaterat genomsnitt på 20 dagar. Det är väldigt populärt att använda just 20 dagar, eftersom att många investerare får bra indikationer av de. Tidsperioden kan dock vara allt från 10 dagar till 30 veckor, men den förändras alltid på något sätt med varje ny marknadsuppdatering!

Detta verktyg används främst för att identifiera trender. Man jämnar helt enkelt ut normala prisfluktuationer från dag till dag.

Hur räknar man ut glidande medelvärde?

För att få fram ett glidande medelvärde så behöver man först bestämma sig för vilken typ man vill räkna ut. I enkla termer är det glidande medelvärdet ett sätt att ta alla dina datapunkter och lägga ihop dem. Du delar sedan detta antal med hur många punkter det fanns totalt när du samlade dessa siffror! Detta gör det enkelt för oss eftersom vi bara har en uppsättning värden som behöver medelvärdesberäknas.

Formeln för att räkna ut det mest simpla värdet är så här:

SMA=A1​+A2​+n+An

I det här fallet så är A genomsnitt under perioden och N är antal tidsperioder

Vem uppfann glidande medelvärden?

Glidande medelvärden publicerades för första gången 1901 i ett verk av matematikern R. H. Hooker. På den tiden kallade man det för ”ögonblickliga medelvärden”.

r. h. hooker
R. H. Hooker i sin höghet.

Så här handlar man med MA

Man behöver tänka efter lite innan man börjar handla med den här indikatorn. Det finns nämligen tre olika indikationer man bör titta på innan man tar beslut.

Handelssignaler

När man ska hitta köp- och säljsignaler vid handel av finansiella produkter så jämför man värden med den aktuella marknaden. Om det aktuella marknadspriset överstiger EMA eller SMA som samtidigt stiger, så kan man tolka det som en köpsignal. Skulle priset istället falla under ett fallande EMA eller SMA så kan man istället tolka det som en säljssignal.

Identifiera trender

Man kan enkelt hitta trender och prisförändringar genom att använda. Som investerare kan man alltså fastställa en trend med dessa indikatorer.

En sofistikerad investerare kombinerar olika värden som SMA och EMA. På så sätt får man fram mer exakta och tydligare köp- och säljsignaler.

Stöd och motstånd

Genom att använda den här indikatorn kan man skapa dynamiska stöd- och motståndsnivåer. Principen är densamma för dynamiska stöd- och motståndsnivåer förutom att de ständigt förändras. Det beror på att tillgångspriserna fluktuerar och då bildas en rad olika toppar och dalar.

För en investerare är det väldigt användbart att identifiera stöd- och motstånd i marknaden. På så sätt kan man hitta värdefulla köp- och säljssignaler. Det genererar teoretiskt sett fler vinster i längden som innebär bättre resultat och mer pengar. Man måste dock vara medveten om att en indikator aldrig garanterat framtida resultat.

Handla aktier med glidande medelvärde

De flesta älskar nog en strategi som kan hjälpa dig att tjäna pengar oavsett tidsram och finansiellt instrument. Glidande medelvärden är populära och finns i olika varianter för långsiktiga aktiehandlare eller kortsiktiga aktiehandlare. Över tid så har det blivit en indikator som fler investerare som handlar med aktier förlitar sig på och kombinerar med andra indikatorer.

ValutamäklareVad vi tyckerErbjudandeSkapa konto
Automatisk robothandel
Ymer Exchange är mellanösterns främsta onlinemäklare
Ymer Exchange är mellanösterns främsta onlinemäklare

Ymer exchange är mellanösterns snabbast växande börs för robothandel, Detta får du som förmånskund:

  • Förmånskundspaketet – Gratis
  • Aktiehandel på autopilot – Gratis
  • Riskhanteringspaketet – Gratis
ÖPPNA KONTOLäs recensionen

Varför ska man använda glidande medelvärde för aktiehandel?

Det glidande medelvärdet hjälper till att minska allt brus som finns omkring aktiehandel. Kollar man på riktningen den pekar åt så får man en uppfattning om vilken typ av rörelse det är. Pekar den uppåt så indikerar det på att de stiger. Pekar den istället nedåt så indikerar de på att de sjunker.

I en uppåtgående trend kan ett glidande medelvärde fungera som stöd eller motstånd. Till exempel kan 50-dagars och 100-dagars rörliga medelvärden fungera som golv för aktieköpare medan de väntar ut eventuella motrörelser på tyngre instrument som metallaktier. Det är nämligen sannolikshalten mellan dessa tidsramar som man är ute efter.

Therése Vingåker
Therése Vingåkerhttps://ta-nyheter.se
Therese Vingåker är forskarassistent i tillämpad matematik vid TA-gruppen med en gedigen bakgrund på Chalmers tekniska högskola. Hon avslutade sina grundstudier i matematik och fysik vid Uppsala universitet 2016. Hennes nuvarande forskning ligger inom området spektralteori och matematisk fysik, med tillämpningar på plasmafysik och kvantmekanik.
Sveriges äldsta handelsrobot

3600+ Svenskar har inte fel. Är du också intresserad av att handla aktier på autopilot?

  • Du får ett förmånskonto med billigare courtage.
  • Du har full kontroll över ditt eget kapital & din egen riskhantering.
  • Copy tradingen är helt kostnadsfri för dig som förmånskund.
  • Det tar 3 minuter att registrera ett konto skicka in dina uppgifter o komma igång med TA Algo.