glidande medelvärde

Glidande medelvärde – en teknisk indikator för trendidentifiering 2023

Glidande medelvärde är en teknisk indikator som används inom teknisk analys för att identifiera trenden i ett finansiellt instrument. Det är ett verktyg som ofta används av daytraders och trendföljande handlare för att avgöra om ett instrument är i en uppåtgående eller nedåtgående trend.

Det finns två typer av medelvärden: enkel och dubbel. Enkel glidande medelvärde (SMA) beräknas genom att ta det genomsnittliga värdet av ett visst antal perioder. Dubbelt medelvärde (DMA) är en kombination av en enkel glidande medelvärde och en exponentiell glidande medelvärde.

När priset på ett instrument korsar det glidande medelvärdet åt uppåt, tolkas det som ett köpsignal. Detta innebär att priset för instrumentet har stigit över det genomsnittliga värdet och kan fortsätta att stiga. Å andra sidan, när priset korsar det medelvärdet åt nedåt, tolkas det som ett säljsignal. Detta innebär att priset för instrumentet har sjunkit under det genomsnittliga värdet och kan fortsätta att sjunka.

Det är viktigt att notera att medelvärden inte är en garanti för framtida prisrörelser. De är bara ett verktyg för att identifiera trenden och kan inte användas som en ensam indikator för att fatta investeringsbeslut. Det är därför viktigt att använda flera olika tekniska indikatorer tillsammans med medelvärden för att få en mer heltäckande bild av marknaden.

Det är också viktigt att använda statistik på rätt sätt. Det finns olika tidsramar för medelvärden, som kan vara allt från ett par dagar till flera år. Valet av tidsram beror på vilken typ av handel man ägnar sig åt och på den tidshorisont man har för sina investeringar. Långsiktiga investerare kanske vill använda medelvärden med längre tidsramar medan dagshandlare kanske vill använda medelvärden med kortare tidsramar.

Ett utdrag på vad du kommer lära dig i denna artikel är följande:

Information om MAFörklaring
Vad är ett glidande medelvärdeEn statistisk metod för att jämna ut och följa trender i ett datamaterial över tid.
Användning av glidande medelvärde i verkliga scenarionAnvänds ofta i teknisk analys för att identifiera trender i finansiella instrument som aktier, valutor och råvaror.
Beräkning av glidande medelvärdeGenom att ta det totala värdet för en viss period och dividera med antalet data i den perioden.
När det är lämpligt att använda glidande medelvärdeNär man vill jämna ut och identifiera trender i ett datamaterial över tid.
När det inte är lämpligt att använda glidande medelvärdeNär man vill undersöka detaljerade variationer i enskilda data.
Vad som händer när priset korsar glidande medelvärdetKan användas som en indikation på en förändring i den underliggande trenden.

Vad innebär glidande medelvärde?

Glidande medelvärde är en teknisk indikator som man använder för att se medelvärdet av en tillgång under en viss period. Man kallar det även för MA. Det är en eftersläpande indikator som är utformad för att jämna ut alla värden i ett diagram eftersom att det är väldigt ojämnt. En glidande medelvärde formel är baserad på tidigare värden som höga, låga, öppna eller stängda priser. Man kollar också efter volym.

Medelvärde är inte enbart en indikator utan det finns olika typer av indikatorer. Den största skillnaden mellan alla olika typer är att vissa typer lägger större vikt vid historiska datapunkter.

Den tidsram som man väljer i inställningar kan vara hur långt eller hur kort man vill. Man kan också välja att använda detta från minutlånga, timlånga, dagliga, veckovisa, månatliga eller till och med årlig data. Man kan också kombinera flera tidsperioder.

Ju större antal tidsperioder, desto jämnare blir genomsnittet!

Olika typer av glidande medelvärden

glidande medelvärde

Glidande medelvärden, eller MA som det också kallas, är ett vanligt verktyg för teknisk analys i finansiella marknader. Det används för att jämna ut kortvariga svängningar och visa en längre tids trend i prisrörelserna. Det finns flera olika typer av medelvärden, varav två av de vanligaste är exponentiellt glidande medelvärde (EMA) och enkelt glidande medelvärde (SMA). I den här texten kommer vi att ta en närmare titt på dessa båda typerna och deras användningsområden.

Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)

Ett exponentiellt glidande medelvärde är en typ av MA. Man kallar det även för EMA. Här lägger man en mycket större vikt vid de senaste datapunkterna och den är mer reaktiv på de senaste prisförändingarna. Med hjälp av denna indikator så undviker man att missa den optimala punkten för att öppna eller stänga en position.

EMA är användbart för att upptäcka plötsliga förändringar i prisrörelser. Den har dock vissa nackdelar emot andra typer av MA eftersom den bland annat är mindre exakt när man kartlägger långsiktiga trender.

Enkelt glidande medelvärde (SMA)

Ett enkelt glidande medelvärde är ytterligare en variant. Man kallar det för SMA. Man beräknar SMA genom att först lägga till slutpriserna för de tidsperioder man har valt. Man dividerar sedan summan med samma antal tidsperioder.

När man får fram SMA så får man en positiv eller negativ trend. Om tidsperioden är stor så får man också en mindre volatil genomsnittslinje med SMA.

En populär strategi

glidande medelvärde indikator

En av de vanligaste handelsstrategierna kallas för dödskors och bygger på att korsa priser med glidande medelvärden. Det fungerar så att ett kortsiktigt SMA skapar en köp/sälj-signal medan långsiktiga SMA inte har denna effekt. Den genererar istället en köp- eller säljsignal beroende på om de visar mot 50 dagar eller 200 dagar. I likhet med dessa två formationer kan man också hitta portföljer som består helt och hållet av gyllene indikationer som agerar på samma sätt; när 50-MA korsar under 200-MA.

Vad är MA20?

MA20 är ett enkelt tekniskt analysverktyg som jämnar ut prisuppgifter genom att skapa ett uppdaterat genomsnitt på 20 dagar. Det är väldigt populärt att använda just 20 dagar, eftersom att många investerare får bra indikationer av de. Tidsperioden kan dock vara allt från 10 dagar till 30 veckor, men den förändras alltid på något sätt med varje ny marknadsuppdatering!

Detta verktyg används främst för att identifiera trender. Man jämnar helt enkelt ut normala prisfluktuationer från dag till dag.

Hur räknar man ut glidande medelvärde?

För att få fram ett glidande medelvärde så behöver man först bestämma sig för vilken typ man vill räkna ut. I enkla termer är det medelvärdet ett sätt att ta alla dina datapunkter och lägga ihop dem. Du delar sedan detta antal med hur många punkter det fanns totalt när du samlade dessa siffror! Detta gör det enkelt för oss eftersom vi bara har en uppsättning värden som behöver medelvärdesberäknas.

Ett glidande medelvärde, även känt som en rullande medelvärde, är en typ av teknisk analys som används för att jämna ut och mjukna ut data över tid. Det görs genom att ta ett fast antal punkter av data (vanligtvis priser eller volymer) och beräkna medelvärdet för dessa punkter. Sedan flyttas det fasta antalet punkter ett steg framåt och processen upprepas.

För att beräkna ett glidande medelvärde för ett antal data punkter, följ dessa steg:

  1. Välj ett fast antal punkter som ska användas för att beräkna medelvärdet. Detta kallas för ”fönstret” och vanligtvis är det mellan 10 och 20 punkter.
  2. Addera alla värden i det valda fönstret och dividera sedan summan med antalet punkter i fönstret. Det här är medelvärdet för det första fönstret.
  3. Flytta fönstret ett steg framåt och upprepa processen. Det här ger ett nytt medelvärde för det nya fönstret.
  4. Upprepa processen tills alla punkter i datamängden har behandlats.

Ett glidande medelvärde kan vara användbart för att identifiera trend och mönster i data som annars kan vara svårt att se. Det kan också användas för att jämna ut höga och låga värden och få en mer jämn bild av hur data förändras över tid.

Det är lämpligt att använda glidande medelvärde när man vill ha en jämnare bild av data över tid. Det kan också användas för att identifiera trend och mönster i data. Det är inte lämpligt att använda medelvärde när man behöver hög precision eller när det finns många outliers i data.

Formeln för att räkna ut det mest simpla värdet är så här:

SMA=A1​+A2​+n+An

I det här fallet så är A genomsnitt under perioden och N är antal tidsperioder

Vem uppfann glidande medelvärden?

Glidande medelvärden publicerades för första gången 1901 i ett verk av matematikern R. H. Hooker. På den tiden kallade man det för ”ögonblickliga medelvärden”.

r. h. hooker
R. H. Hooker i sin höghet.

Så här handlar man med MA

Man behöver tänka efter lite innan man börjar handla med den här indikatorn. Det finns nämligen tre olika indikationer man bör titta på innan man tar beslut.

Handelssignaler

När man ska hitta köp- och säljsignaler vid handel av finansiella produkter så jämför man värden med den aktuella marknaden. Om det aktuella marknadspriset överstiger EMA eller SMA som samtidigt stiger, så kan man tolka det som en köpsignal. Skulle priset istället falla under ett fallande EMA eller SMA så kan man istället tolka det som en säljssignal.

Identifiera trender

Man kan enkelt hitta trender och prisförändringar genom att använda. Som investerare kan man alltså fastställa en trend med dessa indikatorer.

En sofistikerad investerare kombinerar olika värden som SMA och EMA. På så sätt får man fram mer exakta och tydligare köp- och säljsignaler.

Ett exempel på användning av glidande medelvärde i en verklig scen är i finansiell teknisk analys. Finansiella analytiker använder ofta medelvärden för att identifiera trender i aktiekurser. Genom att beräkna medelvärden för en aktiekurs över en viss tidsperiod (till exempel 50 dagar) kan analytikern se om kursen är på uppgång, fallande eller stabil.
Om kursen ökar över det medelvärdet kan detta ses som ett positivt tecken och indikera en köpchans, medan om kursen faller under det medelvärdet kan det ses som ett negativt tecken och indikera en säljchans.

Vill man lära sig mer om hur man investerar med medelvärden och statistik skall man kolla in investeringsakademin på aktiekollen.

Stöd och motstånd

Genom att använda den här indikatorn kan man skapa dynamiska stöd- och motståndsnivåer. Principen är densamma för dynamiska stöd- och motståndsnivåer förutom att de ständigt förändras. Det beror på att tillgångspriserna fluktuerar och då bildas en rad olika toppar och dalar.

För en investerare är det väldigt användbart att identifiera stöd- och motstånd i marknaden. På så sätt kan man hitta värdefulla köp- och säljssignaler. Det genererar teoretiskt sett fler vinster i längden som innebär bättre resultat och mer pengar. Man måste dock vara medveten om att en indikator aldrig garanterat framtida resultat.

Handla aktier med glidande medelvärde

De flesta älskar nog en strategi som kan hjälpa dig att tjäna pengar oavsett tidsram och finansiellt instrument. Glidande medelvärden är populära och finns i olika varianter för långsiktiga aktiehandlare eller kortsiktiga aktiehandlare. Över tid så har det blivit en indikator som fler investerare som handlar med aktier förlitar sig på och kombinerar med andra indikatorer.

5/5 Stjärnor av Finansbranschen.se
TA Algo

Vill du skydda ditt kapital mot börsfall och samtidigt tjäna pengar?

TA Algo är Sveriges äldsta handelsrobot för valutor med ett beprövat track record av vinster. När börsen föll 2022 vände algoritmen förluster till vinst.

Med TA Algo kan du automatisera din handel utan avgifter och behålla full kontroll över ditt kapital på ditt eget konto. Roboten är lätthanterlig och har tjänat 371% sedan 2019. Det bästa av allt, det är gratis för alla kunder.

Ta kontroll över ditt kapital och börja tjäna pengar med TA Algo – Sveriges mest pålitliga handelsrobot. Registrera dig redan idag!

Ett glidande medelvärde, även känt som en rullande medelvärde, är en teknik för att jämna ut och minimera osäkerhet i tidsseriedata. Det gör detta genom att beräkna ett medelvärde för en serie av värden över en viss tidsperiod, vanligtvis ett fönster på ett antal tidpunkter.

Det finns flera scenarion där användning av statistik kan vara lämpligt. En av de vanligaste användningarna är i teknisk analys för att identifiera trend och momentum i aktiekurser eller valutakurser. Det kan också användas för att jämna ut och minimera osäkerhet i mätdata från processer eller maskiner, som till exempel att jämna ut variationer i produktionsvolym eller maskinens prestanda.

Det finns också scenarion där användning av medelvärde inte är lämpligt. Ett exempel på detta är när data är mycket känslig för tid, till exempel när det gäller realtidsövervakning av säkerhet eller när det gäller finansiella transaktioner. I dessa scenarion kan en medelvärde skapa fördröjning i data och leda till felaktiga beslut.

Det är också viktigt att notera att glidande medelvärden inte tar hänsyn till alla data i en serie, utan endast ett fönster av data. Detta kan leda till att viktiga händelser eller mönster missas om de inte inträffar inom det aktuella fönstret.

Således är det viktigt att väga fördelarna och nackdelarna med användning av glidande medelvärde mot det specifika syftet med analysen och den tillgängliga datamängden, innan man bestämmer sig för att använda det eller inte.

Varför ska man använda glidande medelvärde för aktiehandel?

Det glidande medelvärdet hjälper till att minska allt brus som finns omkring aktiehandel. Kollar man på riktningen den pekar åt så får man en uppfattning om vilken typ av rörelse det är. Pekar den uppåt så indikerar det på att de stiger. Pekar den istället nedåt så indikerar de på att de sjunker.

I en uppåtgående trend kan ett glidande medelvärde fungera som stöd eller motstånd. Till exempel kan 50-dagars och 100-dagars rörliga medelvärden fungera som golv för aktieköpare medan de väntar ut eventuella motrörelser på tyngre instrument som metallaktier. Det är nämligen sannolikshalten mellan dessa tidsramar som man är ute efter.

Om du är intresserad av att lära dig mer om Glidande medelvärden bör du göra följande:

  • Läs böcker om teknisk analys för finansiella marknader, till exempel ”Technical Analysis of the Financial Markets” av John J. Murphy.
  • Titta på videor och tutorials om teknisk analys på YouTube och andra plattformar.
  • Pröva olika verktyg för teknisk analys, till exempel Tradingview, Metatrader och andra, för att se hur de använder glidande medelvärden.
  • Prata med andra som har erfarenhet av teknisk analys och fråga dem om deras syn på glidande medelvärden och när de tycker att det är lämpligt att använda dem.

Vad är ett glidande medelvärde?

Ett glidande medelvärde är ett statistiskt mått som används för att jämna ut och mjuka ut oregelbundenheter i ett dataflöde. Det beräknas genom att ta det genomsnittliga värdet av ett antal punkter i en data serie, ofta över en viss tidsspann.

Varför använder man glidande medelvärden?

Glidande medelvärden används ofta för att identifiera trenden i ett dataflöde, särskilt i finansiella eller ekonomiska scenarier. De kan också användas för att identifiera avvikelser eller förändringar i datan, såsom i teknisk analys av aktiekurser.

När är det lämpligt att använda glidande medelvärden?

Glidande medelvärden är lämpliga att använda när man vill jämna ut oregelbundenheter i ett dataflöde och identifiera trenden i datan. De är också lämpliga att använda när man vill identifiera avvikelser eller förändringar i datan.

När är det inte lämpligt att använda glidande medelvärden?

Glidande medelvärden är inte lämpliga att använda när datan är mycket ofullständig eller osäker, eller när datan är mycket volatil och snabbförändrande. De är också inte lämpliga att använda i scenarier där det är viktigt att fånga kortvariga förändringar i datan.

Vad händer när priset korsar glidande medelvärdet?

När priset korsar glidande medelvärdet kan det tyda på en förändring i trenden i datan. Om priset korsar det glidande medelvärdet från underkanten kan det tyda på en ökande trend, medan om priset korsar det glidande medelvärdet från överkanten kan det tyda på en minskande trend. Detta kan användas som ett signalsverktyg i teknisk analys för att identifiera köp- och säljsignaler.

Vad är det för skillnad mellan ett glidande medelvärde och ett vanligt medelvärde?

Ett glidande medelvärde är ett medelvärde som rör sig genom tidsserien, medan ett vanligt medelvärde är ett medelvärde som bara beräknas för en viss tidsserie. Ett glidande medelvärde används oftast för att jämna ut och minska effekten av kortvariga fluktuationer i data, medan ett vanligt medelvärde används för att få en övergripande bild av data över en viss tid.

Vilken inverkan har olika perioder för glidande medelvärden på analysresultaten?

Ju längre period som används för att beräkna glidande medelvärden, desto mer jämnas fluktuationerna ut. Men ju längre period som används, desto mer fördröjs signalerna från förändringar i data. Så det är viktigt att välja en period som passar det specifika syftet med analysen.

Kan man använda glidande medelvärden för att förutspå framtida priser på finansmarknaden?

Glidande medelvärden kan användas som en indikator för att identifiera trenden i en finansiell marknad, men det är svårt att använda dem för att förutspå exakta priser i framtiden. Andra tekniska indikatorer och fundamental analys bör också användas för att få en mer komplett bild av marknaden.

Kan man använda glidande medelvärden för att följa utvecklingen av andra mätdata än finansiella?

Ja, glidande medelvärden kan användas för att jämna ut och identifiera trender i en mängd olika typer av mätdata, inklusive väderdata, luftkvalitetsdata och till och med hälsodata.

Vad är det för skillnad mellan ett enkel glidande medelvärde och ett viktat glidande medelvärde?

Ett enkel glidande medelvärde beräknar medelvärdet för alla värden i den angivna perioden, medan ett viktat glidande medelvärde ger vikt åt de senaste värdena i perioden.