Guldpriset rusar

Guldpriset rusar – Faktorer som driver upp priset 2023

Guldpriset har ökat stadigt under de senaste åren och många investerare och ekonomer tror att det finns potential för fortsatt ökning. I den här artikeln tittar vi på faktorer som driver upp guldpriset och dess potentiella inverkan på andra marknader.

Faktorer som driver upp guldpriset

 • Inflation och räntesatser
  En av de främsta faktorerna som driver upp guldpriset är inflation. När inflationen stiger minskar värdet på pengar, vilket leder till att investerare söker sig till alternativa tillgångar som guld. Högre räntesatser kan också påverka guldpriset eftersom högre räntor kan göra det mindre attraktivt att investera i guld.
 • Geopolitiska händelser
  Politiska och ekonomiska oroligheter kan också påverka guldpriset. När det finns oro på marknaderna söker investerare efter säkra tillgångar som guld. Geopolitiska händelser som krig, terrorism och politiska konflikter kan leda till ökad efterfrågan på guld och därmed högre priser.
 • Valutakurser
  Valutakurser kan också påverka guldpriset. När en valuta minskar i värde gentemot en annan valuta kan det leda till ökad efterfrågan på guld eftersom guld ofta anses vara en säker hamn i tider av osäkerhet.

Produkter som kan dra nytta av det ökade guldpriset

Det är allmänt känt att vissa faktorer får guldpriset att rusa medans andra kaktörer drar nytta av detta. Nedan följer en löst sammansatt lista av aktörer som eller instrument som är direkt korrelerade med guldpriset, vilket gör att man kan tjäna dubbelt om man är placerad rätt i marknaden.

 • Guldgruvor
  En av de produktkategorier som kan dra nytta av ett ökat guldpris är guldgruvor. När guldpriset ökar blir det mer lönsamt för guldgruvor att utvinna guld och därmed kan vinsterna öka.
 • Guld-ETF
  En annan produkt som kan påverkas av ökade guldpriser är guld-ETF:er. En ökning av guldpriset kan öka värdet på guld-ETF:er, vilket kan vara attraktivt för investerare som vill investera i guld utan att köpa fysiskt guld.
 • Fysiskt guld
  Marknaden för fysiskt guld kan också påverkas av ett ökat guldpris. När guldpriset ökar kan det leda till ökad efterfrågan på fysiskt guld som smycken, mynt och guldtackor.
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Korrelerade marknader som rör sig när guldpriset rusar

Det är inte bara guld som rör på sig när guldpriset rusar utan egentligen är hela marknaden sammaknuten. Vissa produkter är negativt korrelerade medans andra är positivt korrelerade. Det betyder i simpla ord att det finns en gigantisk chans att en produkt antingen minskar eller ökar i värde baserat på om Guldpriset rusar eller dyker.

Korrelerade marknaderPåverkan av ökande guldpris
AktiemarknadenMinskning i värde när investerare väljer säkra tillgångar som guld
ObligationsmarknadenÖkning av räntor på obligationer när investerare väljer bort obligationer för att investera i guld
Företag som använder guldÖkade produktionskostnader för företag som använder guld, såsom juvelerare och elektronikföretag
ValutamarknadenEn ökning av guldpriset kan leda till en nedgång i värde för valutan hos en stor guldproducent
RåvarumarknadenHögre guldpriser kan öka efterfrågan på andra råvaror som silver och koppar, då investerare letar efter alternativ
InflationEn ökning av guldpriset kan indikera högre inflation, vilket kan påverka konsumenters köpkraft och affärernas prissättning
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Borde jag investera i Guld?

Att investera i guld kan vara en smart strategi för att diversifiera ens portfölj och skydda sig mot inflationsrisker och geopolitiska händelser. Guld har historiskt sett visat sig vara en tillförlitlig investering på lång sikt, även om det kan vara mer volatilt på kort sikt. Det är viktigt att undersöka marknadspriserna och investera på ett sätt som är anpassat efter ens personliga investeringsmål och risktolerans.

Det kan vara lämpligt att diskutera investeringsalternativ med en finansiell rådgivare för att göra en välgrundad investeringsbeslut. Det kanske är mer normalt om man bor i USA då vi Svenskar är vana att hantera vårt eget kapital med det finns flera goda anledningar att anlita en investeringsrådgivare som exempelvis TA gruppen.

Vem betalar mest för guld?

Guld är en eftertraktad råvara och efterfrågan kan variera mellan olika länder beroende på en rad faktorer. Kina och Indien är två stora importörer av guld och har traditionellt sett haft en hög efterfrågan på guld. Andra länder som USA, Schweiz och Tyskland är också stora spelare på marknaden för guld.


Hur mycket kommer guldet att stiga?

Det är svårt att förutsäga hur mycket guldpriset kommer att stiga eftersom det påverkas av många faktorer. Vissa experter tror dock att guldpriset kommer att fortsätta stiga på lång sikt. De anser att guld är en säker hamn för investeringar när ekonomiska kriser och geopolitiska händelser skapar osäkerhet på marknaden.
Andra faktorer som kan påverka guldpriset inkluderar valutakurser, inflation och räntor. Generellt sett anses guld vara en säker investering som kan ge stabila avkastningar över tid. Men det finns inga garantier och det är alltid viktigt att göra sin egen research och ta hänsyn till personliga omständigheter innan man gör en investering.


Vad ligger guldpriset på idag?

Guldpriset varierar dagligen och kan skilja sig åt mellan olika marknader. Det är därför viktigt att följa marknadsnyheter och besöka en pålitlig webbplats som visar aktuella guldpriser för att få den senaste informationen om guldpriset. Det finns också många appar och verktyg som uppdateras i realtid och som gör det enkelt att följa prisutvecklingen för guld. Det är dock viktigt att komma ihåg att det kan finnas skillnader i pris mellan olika marknader och att guldpriset kan påverkas av många faktorer.

Ta hem vinster när guldpriset rusar

guldpriset rusar

En guldinvesterare som ser att guldpriset stiger i en korrelerad marknad kan börja fundera på att sälja delar av sitt guld för att ta hem en vinst. Alternativt kan investeraren välja att behålla sitt guld och se hur marknaden utvecklas.
Om investeraren tror på en fortsatt ökning av guldpriset kan denne överväga att köpa mer guld för att utöka sin investering och dra nytta av den ökande trenden. Det är viktigt att investeraren noggrant överväger sin strategi och inte reagerar impulsivt på prisförändringar på kort sikt, utan istället följer en välgrundad långsiktig plan för sin investering i guld.

Här är en detaljerad action plan för en trading strategi med guld i korrelerade marknader:

 1. Analysera marknaden: Innan du öppnar en position, analysera guldprisets rörelser och dess korrelation med andra marknader. Studera även tidigare prisrörelser för att identifiera mönster.
 2. Identifiera vinstmål: Bestäm en specifik vinstmål innan du öppnar en position. Detta hjälper dig att hålla dig disciplinerad och undvika att lämna en position för tidigt eller för sent.
 3. Använd teknisk analys: Använd teknisk analys för att identifiera stöd- och motståndsnivåer. Detta hjälper dig att avgöra var du ska placera dina stop-loss-order och var du kan öppna en position med minimal risk.
 4. Använd stop-loss-order: Placera alltid en stop-loss-order för att minimera förluster om marknaden rör sig mot dig.
 5. Var uppmärksam på nyheter: Var medveten om nyheter som kan påverka guldpriset, såsom politiska händelser eller räntebeslut. Detta hjälper dig att undvika att öppna en position precis innan en stor nyhet släpps.
 6. Använd diversifiering: Överväg att diversifiera din portfölj genom att placera dina pengar i olika instrument och marknader. Detta minskar din risk och gör att du kan dra nytta av olika tillväxtmöjligheter.
 7. Ha tålamod: Ha tålamod och håll fast vid din strategi. Undvik att panik-sälja eller öppna en position på grund av kortsiktiga rörelser i marknaden. Följ istället din plan och agera rationellt.
 8. Följ upp: Följ upp din trading strategi regelbundet och justera den vid behov. Detta hjälper dig att hålla dig aktuell med marknadsförhållandena och maximera din vinstpotential.
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Tradingstrategi för Guld i Spotmarknaden

När det gäller att handla guld i spotmarknaden finns det olika strategier som kan användas för att ta positioner baserat på riktningen av guldpriset. Två effektiva strategier är trendföljning och breakout trading, som involverar att använda teknisk analys för att identifiera trendar och viktiga stöd- och motståndsnivåer för guldpriset.

 1. Trendföljning: Denna strategi innebär att man följer trenden för guldpriset och tar positioner baserat på riktningen av den rådande trenden. Om priset på guld går uppåt, köper man guld och om priset går nedåt, säljer man guld. Detta kan göras med hjälp av teknisk analys av grafer och indikatorer för att identifiera trenden och möjliga trendomvändningar. Det är viktigt att ha en tydlig stop loss-nivå för att minimera eventuella förluster.
 2. Breakout trading: Denna strategi innebär att man identifierar viktiga stöd- och motståndsnivåer för guldpriset och tar positioner baserat på när priset bryter igenom dessa nivåer. Om priset bryter igenom en viktig motståndsnivå och fortsätter att stiga, köper man guld. Om priset bryter igenom en viktig stödnivå och fortsätter att falla, säljer man guld. Detta kan också göras med hjälp av teknisk analys av grafer och indikatorer för att identifiera möjliga breakout-nivåer. Det är viktigt att ha en tydlig stop loss-nivå för att minimera eventuella förluster.