Handelvolym aktier

Är En Akties Handelsvolym Viktig?

Det finns dussintals faktorer som avgör vilka aktier som kommer att vara ledande en viss dag, men en sak som ofta dyker upp är en akties handelsvolym. Den 19 augusti 2021 såg vi till exempel BAC toppa 46 miljoner aktier medan AMD nådde 59 – 2:a högsta punkten någonsin registrerad av NASDAQ under denna tidsperiod vilket är rekordstora siffror!

Den första delen av denna fråga kan besvaras enkelt. Ju mer information du har, desto bättre blir ditt beslut!

I det här inlägget går vi igenom hur marknadsbörserna fungerar och vad de representerar. Även om volym kanske inte verkar vara ett verktyg som är värt att ta hänsyn till enbart i investeringsbeslut, så ger det faktiskt ett mervärde när man investerar pengar i allt från aktier eller obligationer.

Hur Det Fungerar

Det totala antalet aktier som handlas en viss dag är det som avgör volymen. Du kan enkelt fastställa dagliga handelsvolymer genom att titta på alla transaktioner som publicerats för det aktuella datumet och beräkna hur många affärer som gjordes under dessa timmar!

Det är dock mycket enklare att titta på den dagliga handelsvolymen på ett aktiekort. Tid är pengar och du bör spara lite av den värdefulla tiden genom att kontrollera hur många aktier som handlades varje dag i stället för att enbart fokusera på dollarvolymer!

En bra video från Nordnet som går igenom handelsvolym för aktier.
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Varför En Akties Handelsvolym Är Viktig

När handelsvolymen ökar är det mer troligt att detta är en hållbar förändring. Motsatsen kan gälla om det är färre handlare som köper eller säljer aktier vid en viss tidpunkt. Det kan t.ex vara så att handlare bara vill ”försäkra sig” innan de investerar i något. Det är därför viktigt att inte satsa alla sina pengar på en sida av en börs!

Marknaderna är volatila och det kan vara svårt att förutse hur aktierna kommer att utvecklas. Om du har en liten summa pengar på ditt handelskonto så finns det mindre chans att en viss rörelse kommer att sluta vara hållbar. Det beror på att stora investerare ofta driver priserna runt mer än vad bid-ask spreads eller fundamental utveckling gör själva. Om volymen är låg på en illikvid marknad kan det betyda att man låser in sig i förlorande affärer, även när man försöker sig på konstgjorda rörelser!

Aktier Med Låg Handelsvolym

Att handla aktier med låg handelsvolym är ett utmärkt tillfälle för investerare som har gjort sin research och hittat ett undervärderat företag med potential. Det beror på att man kan förvänta sig en stor värdeökning om det går bra för det man investerat i.

Det kan dock vara bra att hålla sig borta från aktier med låg volym på grund av den stora spridningen mellan köp och säljkurs – det kan skada ditt kapital! En aktie med hög handelsvolym har oftast en tightare spridning, vilket gör att det minimalt skadar ditt kapital.

När du tittar på den dagliga handelsvolymen ska du inte bara ta hänsyn till den aktuella dagen. Aktier med litet kapital kan dyka upp eller sjunka baserat på nyheter för tillfället och kanske inte är hållbara över tid. Investera istället i större aktier med större likviditetsförväntningar tre månader framåt i tiden!

Några sista ord

Volymen kan vara ett användbart verktyg när man fattar beslut om investeringar eller handel, men den bör aldrig vara den enda faktorn. Att förstå vad volym betyder och hur det relaterar till din strategi kommer alltid att ge dig bättre resultat. Att bara förlita sig på siffror utan att förstå deras implikationer för handelsrörelser kan leda dig vilse.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO