Att handla guld på börsen innebär hög likviditet med utmärkta vinstmöjligheter. Guld har nämligen en unik position i världens ekonomiska system. Många föredrar att äga metallen direkt men lika många, om inte fler väljer nu för tiden att spekulera genom att handla guld på börsen. Detta gör man bland annat via aktiemarknader, terminsmarknader och optionsmarknader.

Guld är en ädelmetall som har handlats i århundraden. Den är högt ansedd på grund av sin sällsynthet och sina många användningsområden. Guld är också en bra investering eftersom det håller sitt värde väl över tid. På senare år har handel med guld på börsen blivit alltmer populär. Detta beror på att det finns utmärkta vinstmöjligheter samt hög likviditet.

Guld är en ädelmetall som har många användningsområden. Den är sällsynt och har varit uppskattad av människor i århundraden. Guld är också en bra investering. Det håller sitt värde väl över tid och är därför en bra tillgång att äga. Att handla med guld på aktiemarknaden blir alltmer populärt eftersom det erbjuder utmärkta vinstmöjligheter och hög likviditet.

Vad är det som påverkar guldpriset?

Det är olika faktorer som påverkar priset. Samma faktorer som påverkar andra råvaror påverkar även guldet. På grund av guldets popularitet så gör det denna råvara mer volatil än många andra.

Dessa tre faktorer påverkar priset mest:

  • Tillgång och efterfrågan
  • Inflation och deflation
  • Girighet och rädsla

Det är vanligt att guld under längre tid trendar uppåt eller nedåt. Anledningen till det är för att guldpriset påverkas av en kombination av dessa tre faktorer som oftast skapar ett tydligt tema för guldprisets nuvarande status. Det är helt enkelt en effekt av att investera i fysiskt guld

När man ska handla guld på börsen, som man gjorde när man valde att investera i guld 2021 så är det lätt att man reagerar på en faktor, t.ex rädsla när det i själva fallet är en annan faktor som styr prisutvecklingen. Man kan därför förvänta sig stora vinster, så väl som stora förluster när man handlar guld på börsen.

Vilka är det som väljer att handla guld på börsen?

Det finns olika grupper av människor med olika intressen som brukar handla guld på börsen.

Här nedan kommer några övriga av dom:

Guldfantaster

Främst är det guldfantaster som samlar fysiskt guld som guldtackor. De brukar oftast sprida ut en större del av sina tillgångar i guld i aktier, optioner och terminer. Guldfantaster kör oftast långsiktigt om de ska handla guld på börsen och blir sällan avskräckta av tillfälliga nedgångar. Normalt sett är det privatpersoner som handlar på det här sättet.

Man kallar även guldfantaster inom finanssektorn och bland ekonomer för ”guldbaggar”.

Institutionella investerare

Institutionella investerare som ibland även kan handla guld på börsen kombinerar oftast sin guldhandel med valutor och obligationer. De handlar oftast på marknader där det finns färre guldfantaster eftersom de arbetar med algoritmisk handel. Den populäraste strategierna är bilaterala och kallas för ”risk-on” och ”risk-off” som passar jättebra till robothandel.

Man stabiliserar valuta med guld

Centralbanker runt om i världen använder guld för att stabilisera sin valuta. Man brukar därför mäta ett lands stabila ekonomi efter hur mycket guld man besitter. Det är ett sätt att säkra värdet av pengar.

Vissa affärer som dessa länder gör är stora nog för att påverka marknaden. Det beror på att man köper in stora mängder av guld när en valuta blir devalverad. Prisförändringen sker när mängden guld köps av centralbankerna eftersom guldet också tas bort från marknaden.

Guld valuta

Det många inte tänker på är att viss fiatvaluta är backad av guld. Vi människor har mer eller mindre alltid haft med guld att göra, även om priset på guld har svängt mycket upp och ned. Det man kan se historiskt sett så har guldpriset ökat när finansiella marknader varit i kris. Tittar man bland annat på börskraschen i början på 2000-talet, så steg guldpriset markant.

Det har dock varit problem med guld som valuta förr. På 1800- och 1900-talet så fanns det vissa problem. Man hade stora problem med att hitta nytt guld och det tog väldigt lång tid tills det problemet löstes. Detta skapade deflation och blev i sin tur problematiskt för bland annat amerikanska jordbrukare.

Precis innan första världskriget förutspådde man att kriget snabbt skulle ta slut då det guld som regeringar skulle betala för kriget inte skulle räcka till. Problemet med den teorin var att man istället började trycka fyra gånger så mycket pappersvaluta, som istället skapade inflation. Detta ledde istället till att man kunde finansiera det andra världskriget.

Guld tillhör kategorin valuta

Precis som fiatvaluta så räknar man guld som en valuta. Det beror på att guld, precis som den svenska kronan har ett specifikt pris. Detta pris rör sig upp och ned emot andra valutor som t.ex den amerikanska dollarn, som man normalt sett mäter guldpriset mot.

Man kan växla in guld mot kontanter i de flesta valutor, men man använder oftast inte guld som betalmedel i t.ex en livsmedelsaffär eller i ett varuhus. Det beror till största del på att det är ganska otympligt att gå runt med guldtackor, och det är helt enkelt smidigare med fiatvalutor idag.

Faktum är att guld fungerar i princip som vilken annan valuta som helst. Man kan spekulera med guld, precis som med valutor och man kan använda det till betalningar. Fördelen med att spekulera med guld på finansiella marknader kontra valutor är att man kan förutspå höga kurser under till exempel krig.

Guldstandarden har vissa problem

Eftersom att det fanns en viss problematik med guldstandarden förr så finns det en risk att det inte är optimalt att gå tillbaka till den. Trots detta är det många idag som helst hade sett att vi gjorde de. Resultatet kan i sådana fall bli att vi hamnar i centralbankernas makt, med regler som skulle innebära högre växlingsavgiter för användare av det systemet.

Höga avgifter för att växla guld kan innebära riktigt höga räntor. Detta klingar aldrig bra rent politiskt och på grund utav detta ser man att många länder hellre devalverar sin valuta mot både guld och amerikansk dollar (USD).

Det finns ytterligare ett problem med guldstandarden och det är att volatiliteten för guld tidigare varit otroligt hög. Visst, långsiktigt har man sett att guldpriset ökat men kortsiktigt har det varit för stora svängningar. Ett exempel på när konceptet guldstandard ställt till med problem är när en guldupptäckt år 1848 ökade utbudet av guld. Detta höjde utgifterna något enormt och det leder i sin tur till att en ekonomi blir instabil.

Trots de svårigheter som guldstandarden orsakade så fortsatte man att försöka med de. Tyvärr så har man misslyckats gång på gång, och det är därför man idag inte har guld som standard.

Hur mycket guld finns det i världen?

Eftersom att tillgång och efterfrågan är en nyckelfaktor när man ska handla guld på börsen, så vill man gärna veta hur mycket det finns kvar. Värt att veta är att guld mer eller mindre är oförstörbart. Det innebär att de guld som tidigare blivit framgrävt ännu finns kvar i någon typ av form, t.ex smycken och guldtackor. För att svara på frågan om hur mycket guld det faktiskt finns, så måste man först veta hur mycket som är framgrävt och hur mycket som är kvar i marken.

Enligt världsguldsrådet så visar man statistik på mer än 201,300 ton framgrävt guld. Det innebär att det kvar finns cirka 53,000 ton kvar. Så mycket som hälften av allt guld som någonsin utvinns i världen hittar man i smycken. Indien och Kina har varit enorma marknader för denna typ av efterfrågan och utgör tillsammans över 50 % av den globala konsumtionen inom 2020!

guldtackor
Bilden visar en stor mängd guld, som representerar det guld som finns i världen.

Hur köper man guld i Sverige?

Precis som i de flesta länder så kan man köpa fysiskt guld i Sverige. Det finns att köpa i bland annat smyckesform och i guldtackor. Vill man däremot investera i guld så gäller det att man hittar en börs där guldhandel är tillåtet. Man kan köpa guld Swedbank via certifikat som deras Bull-certifikat erbjuder.

Det som är viktigt att veta när man väljer att investera i guldtackor och guld i övrigt är att man alltid handlar det mot USD. Däremot så går det ändå bra att handla med guld på svenska börser, eftersom att man ändå skattar sina vinster i svensk krona.

Om man i Sverige vill köpa guld utan att äga det fysiskt så kan man också handla det hos en CFD-mäklare. Det är nämligen så att CFD-handel idag är ett av de mest populära metoderna som man köper guld på, eftersom att man kan köpa stora mängder som man fysiskt sett inte skulle kunna hantera. Dessutom kan man genom att handla CFD:er av guld göra det med en hävstång, vilket betyder att man lånar pengra av mäklaren för att ta en större risk.

Ett exempel på trading med CFD:er är genom en mäklare som Ymer Exchange. Där kan man öppna ett konto enbart för att handla med guld och det är enkelt att göra sina köp. För att börja spekulera hos dem så letar man upp beteckningen XAU som då handlas mot den amerikanska dollarn USD. Därför ska man hitta XAU/USD för att göra sina köp.

ValutamäklareVad vi tyckerErbjudandeSkapa konto
Automatisk robothandel
Ymer Exchange är mellanösterns främsta onlinemäklare
Ymer Exchange är mellanösterns främsta onlinemäklare

Ymer exchange är mellanösterns snabbast växande börs för robothandel, Detta får du som förmånskund:

  • Förmånskundspaketet – Gratis
  • Aktiehandel på autopilot – Gratis
  • Riskhanteringspaketet – Gratis
ÖPPNA KONTOLäs recensionen

Kan man investera i guld på Avanza?

Om man som svensk är intresserad av att handla guld på börsen, så är guld certifikat Avanza ett bra alternativ. Det erbjuds lite olika finansiella instrument för detta ändamål. Rent skattemässigt är de också förmånligt att använda Avanza, eftersom att det är svenskt. Man kan bland annat risksprida med guld på Nordnet.

Barrick Gold Corp

Barrick Gold är ett gruvföretag som är verksamt inom guldsektorn. Företaget förvaltar gruvor i drift och utvecklingsprojekt i Amerika, Kanada, Sydamerika, Australien och Afrika, och fler planeras för framtida expansion. De producerar främst silver men även kopparmalm, bland annat kolmetan som de använder för att generera den energi som behövs i sina anläggningar.

Barrick Gold Stock


Barrick grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Toronto (Kanada) och numera finns det även representanter för kontor i Sydafrika samt London i England.

Du kan besöka deras sida på Avanza här: Barrick Gold Corp (Länken öppnas i ett nytt fönster)

SPDR Gold Shares

SPDR Gold Shares är en börshandlad fond som följer guldpriset. I åratal har denna fond varit en av sitt slag – den var en gång nummer två i världen men föll under 2014 på grund av förändringar på de globala marknaderna.

Du kan besöka deras sida på Avaza här: SPDR Gold Shares (Länken öppnas i ett nytt fönster)

Hur fungerar det att investera i guld med CFD-kontrakt?

Det finns olika typer av guldinvesteringar och en populär, växande metod är derivathandel med ”Contract for Difference” (CFD). Istället för att äga guld som en fysisk tillgång så äger man kontrakt på priskursen. På så sätt kan man köpa stora kvantiteter när man ska handla guld på börsen utan att hålla i det fysiskt. Dessutom kan man använda hävstång som ett verktyg, vilket betyder att man lånar pengar av mäklaren för att investera i guldkontrakt.

Ett exempel med CFD-handel är att man köper CFD-kontrakt på guld till priskursen $1300. Kursen stiger till $1550 och man väljer att stänga positionen. Då har man gjort en vinst på $250.

Ett annat exempel med samma preferenser som ovan är att man kör med en hävstång på 10. Det innebär att man har 10 gånger pengarna i risk. Istället för en vinst på $250 så har man gjort en vinst på 10 x $250 som är $2500. Svårare än så är det inte!

Fördelar och nackdelar med att köpa fysiskt guld och silver

Guld har varit en säker hamn i århundraden och fortsätter att vara det i vår nuvarande osäkra värld. Med upp- och nedgångar i andra investeringar anses guld vara ett nästan säkert kort när du istället vill ha stabilitet med dina pengar! Det finns dock en nackdel – att förvara smycken eller andra ädelmetaller kan vara svårt. Det beror inte bara på grund av deras värde utan också för att de är ganska otympliga. Det gör de svårt att transportera dem om vi behöver snabb tillgång till dem (t.ex. vid en nödsituation).

Det finns många anledningar till att investerare gillar att köpa guld, bland annat den diversifiering som det tillför en investeringsportfölj och den irriterande rädslan för instabilitet på marknaden.

Vanliga Frågor & Svar

Är guld säker investering?

Att investera är aldrig helt säkert, men guld anses vara en säkrare typ av investering. En av anledningarna är att guld fortsatt håller sitt värde även om man smälter de. En annan anledning är att de inte påverkas av recessioner eftersom att det inte är en papperstillgång.

Är det smart att investera i guld?

Om man investerar i guld med förhoppning om att det ska öka i värde, så har det ökat rejält historiskt sett.

Är det lönsamt att investera i guld?

Den 16 Augusti 2018 så stängde priset på så lågt som $1165 per 28 gram. I skrivande stund, 21 April 2022 ligger priset på över $1942 per 28 gram. Det är en mellanskillnad på $777 vilket är en stor värdeökning.

Therése Vingåker
Therése Vingåkerhttps://ta-nyheter.se
Therese Vingåker är forskarassistent i tillämpad matematik vid TA-gruppen med en gedigen bakgrund på Chalmers tekniska högskola. Hon avslutade sina grundstudier i matematik och fysik vid Uppsala universitet 2016. Hennes nuvarande forskning ligger inom området spektralteori och matematisk fysik, med tillämpningar på plasmafysik och kvantmekanik.
Sveriges äldsta handelsrobot

3600+ Svenskar har inte fel. Är du också intresserad av att handla aktier på autopilot?

  • Du får ett förmånskonto med billigare courtage.
  • Du har full kontroll över ditt eget kapital & din egen riskhantering.
  • Copy tradingen är helt kostnadsfri för dig som förmånskund.
  • Det tar 3 minuter att registrera ett konto skicka in dina uppgifter o komma igång med TA Algo.