Hufvudstaden aktie

Hufvudstaden Aktie | Investera | Utdelning

Hufvudstaden aktie är en del av ett svenskt fastighetsbolag som är verksamt inom både kommersiell och bostadssektorn. Företaget äger och hyr ut fastigheter i städer i hela Norden, med fokus på Stockholmsområdet. Hufvudstaden äger även varumärket Nordiska Kompaniet som driver ett varuhus i centrala Stockholm. I det här blogginlägget kommer vi att titta närmare på Hufvudstaden – deras historia, deras affärsmodell och deras framtidsutsikter.

Industri, Sektor och Symbol
BörsStockholmsbörsen
SektorFinans
TickerHUFV A
VDAnders Nygren
Hemsidawww.hufvudstaden.se

[stock_market_widget type=”card” template=”chart4″ assets=”HUFV-A.ST” display_currency_symbol=”true” api=”yf” chart_range=”1mo” chart_interval=”1d”]

Investera i Hufvudstaden aktie

För att man ska kunna ta ett välfattat beslut om att investera i Hufuvudstaden-akiten så behöver man först veta lite mer om bolaget. Här är några viktiga punkter att ta i beaktning:

  • Historia och översikt: Fastighetsbolagsaktien Hufvudstaden grundades 1915 av Hugo Stenbeck. Företaget har varit offentligt noterat på Stockholmsbörsen sedan 1927. Idag är Hufvudstaden ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett börsvärde på 60 miljarder kronor (per oktober 2020). I bolagets portfölj ingår kontorsbyggnader, handelsfastigheter, bostadsfastigheter och hotell. Hufvudstadens huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har cirka 1 200 anställda. Förutom i Sverige har Hufvudstaden verksamhet i Finland, Danmark och Norge. Företagets kunder finns främst inom sektorerna bank och finans, juridik, IT och media
  • Affärsmodell: Deras affärsmodell bygger på att äga, förvalta och utveckla fastigheter i centrala lägen i nordiska storstäder. Bolagets strategi är att skapa långsiktigt värde för aktieägarna genom att tidigt identifiera attraktiva möjligheter och investera i välbelägna fastighetsportföljer med god tillväxtpotential. Hufvudstaden strävar efter att skapa attraktiva miljöer som uppfyller behoven hos både nuvarande och framtida hyresgäster. Bolaget strävar efter att vara en god hyresvärd genom att vara proaktiv och lyhörd för hyresgästernas behov. Under de senaste åren har Hufvudstaden gjort hållbarhet till en viktig del av sin affärsmodell och strävar efter att vara en ledande aktör inom hållbar stadsutveckling.
  • Hållbarhetsinitiativ: Som nämnts ovan är hållbarhet ett viktigt fokusområde för Hufvudstaden. Företaget har satt upp ambitiösa mål för att minska sin miljöpåverkan och bli koldioxidneutralt till 2030. För att uppnå dessa mål investerar Hufvudstaden i energieffektiva byggnader, förnybara energikällor som solpaneler och vindkraftverk, laddningsstationer för elbilar och certifieringar för gröna byggnader som LEED och BREEAM.
  • Framtidsutsikter: Trots de utmaningar som COVID-19-pandemin innebär är Hufvudstaden optimistisk inför framtiden. Företagets starka finansiella ställning – med 18 miljarder kronor i likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter – ger det flexibilitet att dra nytta av attraktiva möjligheter som kan uppstå under de kommande månaderna och åren. Framöver kommer Hufvudstaden att fortsätta att fokusera på att skapa långsiktigt aktieägarvärde genom sin disciplinerade investeringsstrategi.
En video som går igenom fastighetsbolagsbranschen inkl. Hufuvdstaden:s aktie.

Utdelning 2022

Så här ser deras utdelningar ut från tidigare, men även för 2022:

SEK per aktieX-dagUtbetalning
2,602022-03-252022-03-31
2,502021-03-262021-04-01
3,902020-03-202020-03-26
3,702019-03-222019-03-28
3,502018-03-232018-03-29
Tabellen är lånad från Avanza.se

Riktkurs

Nyligen har investmentbanken Carnegie sänkt riktpriserna för ett stort antal börsnoterade fastighetsbolag, inklusive Hufvudstaden-aktien. Detta har orsakat viss oro bland investerarna. Det finns dock skäl till denna sänkning av riktpriserna som kommer att diskuteras här nedan.

  1. Den första anledningen är att det finns en generell minskning av efterfrågan på bostäder i Sverige. Detta beror på de stigande räntorna och de strängare amorteringskrav som har införts. Som ett resultat av denna minskade efterfrågan har priserna på både nya och gamla fastigheter börjat sjunka.
  2. Den andra orsaken är att det kommer ut fler fastigheter på marknaden än det finns köpare till dem. Detta har lett till ett tryck nedåt på priserna, eftersom säljarna blir mer desperata att sälja sina fastigheter. överutbudet av fastigheter leder också till ökad konkurrens mellan säljarna, vilket ytterligare pressar ner priserna.
  3. Den tredje anledningen till att riktpriserna har sänkts är att det finns en oro för den svenska ekonomins framtida utveckling. Om ekonomin skulle gå in i en lågkonjunktur skulle detta givetvis ha en negativ effekt på fastighetsmarknaden. Om räntorna dessutom skulle stiga ytterligare skulle detta också leda till minskad efterfrågan på bostäder och ytterligare prissänkningar.

Detta är alla faktorer som Carnegie har tagit hänsyn till när de har sänkt sina riktkurser för börsnoterade fastighetsbolag. Det bör dock noteras att detta endast är kortsiktiga faktorer och att de långsiktiga utsikterna för fastighetsmarknaden i Sverige fortfarande är goda. Så även om investerare kan vara oroliga på kort sikt bör de inte glömma bort den långsiktiga potentialen i att investera i svenska fastighetsbolag