Hur Du Överlever En Björnmarknad

Hur Du Överlever En Björnmarknad 2023

Ingen investerare gillar att se sitt portföljvärde minska, men det är en oundviklig verklighet på marknaderna. Med en björnmarknad avses en omfattande nedgång i tillgångspriserna med minst 20 % från de senaste topparna. Det är klart att dessa tider inte är något att se fram emot, men det kan vara farligt att slå tillbaka. Det bästa sättet att överleva en björnmarknad är att ha en plan i förväg.

Åtta Sätt Att Överleva En Björnmarknad

Här kommer vi att gå igenom åtta viktiga investeringsstrategier och tankesätt som hjälper dig att hålla dig lugn när aktiemarknaden tar ett slag mot din avkastning. Genom att följa dessa riktlinjer kan du minimera dina förluster och vara i en position där du kan dra nytta av dem när marknaden börjar vända tillbaka.

 1. Håll dig disciplinerad med din investeringsstrategi.
  Det första och viktigaste steget är att ha en väldefinierad investeringsstrategi som du kan hålla dig till i nöd och lust. Denna strategi bör baseras på dina unika omständigheter och mål, inte på vad alla andra gör eller vad du tror kan ge dig mest pengar på kortast möjliga tid.
 2. Ha kontanter till hands för att kunna utnyttja möjligheter.
  Under björnmarknader kommer det oundvikligen att finnas en del bra affärer att göra. Därför är det viktigt att ha kontanter tillgängliga så att du kan dra nytta av dem när tiden är inne. Att ha för mycket av din portfölj i kontanter innebär dock att du går miste om potentiella vinster om marknaden börjar återhämta sig innan du har haft en chans att använda ditt kapital. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan att ha för mycket kontanter och för lite.
 3. Balansera om din portfölj regelbundet.
  Ombalansering innebär helt enkelt att du återställer din tillgångsfördelning tillbaka till dina ursprungliga strategiska mål. Om du till exempel började med ett förhållande aktier/obligationer på 60/40 och det sedan har förskjutits till 50/50 (eftersom aktier har sjunkit i värde i förhållande till obligationer), så skulle du sälja en del av dina obligationer och köpa mer aktier tills du är tillbaka på 60/40 igen. Ombalansering tvingar dig att köpa lågt och sälja högt, vilket är precis vad du vill göra under en björnmarknad.
 4. Överväg att använda stop-loss order strategiskt.
  En stop-loss-order är en order som placeras hos en mäklare som automatiskt säljer en investering när den når en viss priströskel – stopppriset – för att förhindra ytterligare förluster. Även om stop-loss-ordrar inte skyddar dig helt och hållet från förluster kan de hjälpa till att begränsa dem om de används på rätt sätt. Nyckeln är att inte sätta stopppriset för nära det aktuella marknadspriset, eftersom detta ökar sannolikheten för att bli stoppad i förtid på grund av normala fluktuationer i prisnivåerna. Omvänt innebär en för hög inställning av stopppriset att betydande förluster kan uppstå innan positionen säljs.
 5. Försök inte att tajma marknaden.
  Att försöka tajma marknaden – eller förutsäga kortsiktiga rörelser i tillgångspriserna – är i allmänhet en dum idé. Till och med professionella investerare som ägnar hela sin karriär åt att utan framgång försöka göra det har konsekvent misslyckats med att överträffa enkla köp- och behållningsstrategier under långa tidsperioder.
 6. Sälj förlorare och låt vinnarna fortsätta.
  Du har säkert hört det berömda talesättet som tillskrivs handlaren Jesse Livermore: ”Låt dina vinster löpa och gör dina förluster små”. Och även om detta kan låta som sunt förnuft är det ofta svårt för investerare som är känslomässiga över sina förluster, kan det vara vettigt att minska eller lämna positioner som har minskat avsevärt i värde.
 7. Använd en investeringsrobot.
  Om du vill känna dig trygg och säker att du inte påverkas känslomässigt så bör du låta en robothandlare som TA Algo ta dina investeringsbeslut. Då kan du överlåta algoritmisk kod att följa tekniska analyser samt riskhantering helt och hållet, så att du kan förvänta dig bättre resultat.
 8. Håll ut!
  Även om det känns som att en björnmarknad aldrig tar slut, så gör den faktiskt det någon gång. För att något ska kunna gå bra, så måste det först gå dåligt. Glöm inte de!
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO
En bra video som ger tips på hur man kan investera under en björnmarknad.

Ackumulera Med Genomsnittsberäkning (DCA)

Förutom dessa åtta sätt att hantera en björnmarknad på finns det andra smarta stategier att tillämpa. En av dessa är DCA som är förkortat efter ”Dollar Cost Averaging”. Det innebär helt enkelt att man vid en långsiktig investering (t.ex Bitcoin) köper litegrann varje månad, oavset vad priskursen ligger på. När man utför en sådan strategi så innebär det att man köper billigt under björnmarknader som kommer ge bra resultat under tjurmarknader. Överlag så ger det alltså väldigt goda resultat.

Håll känslorna i styr

Investerare bör alltid försöka skilja sina känslor från investeringsbeslutsprocessen. Det som en dag verkar vara en massiv global katastrof kan komma att bli ihågkommet som inget annat än en isolerad händelse flera år senare. Kom ihåg att rädsla bara är en av många möjliga reaktioner och att du kommer att få sundare investeringar överlag om den inte påverkar dina beslut för mycket!

Spela död under björnmarknader

Det bästa sättet att överleva en björnmarknad är att spela död. Detta innebär att du bör placera mer pengar i instrument som är likvida men inte påverkas negativt som aktiemarknaden lika mycket, som t.ex valutahandel. Detta kan man även göra med en robot som TA Algo, så slipper man ta besluten själv!

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO