Så Kan Man Förutspå Marknadens Öppning

Hur Man Förutspår Marknadens Öppning

Varje dag ger experter prognoser om hur börsens öppning kommer att gå. Investerare förlitar sig på dessa prognoser för att utforma sin strategi. Så, vad är det som ger experterna denna fördel när det gäller att förutsäga om marknaderna kommer att stiga eller sjunka?

Att handla handlar inte bara om slutkursen – det är mer än så. Kloka investerare förstår att tidigare prestationer kan ge värdefulla insikter för att kunna fatta välgrundade beslut om framtida vinster och förluster i portföljen.

Att Förutspå Rätt Riktning För Marknadens Öppning

Eftersom aktiemarknaden är i ständig förändring kan smarta investerare hålla sig i framkant genom att följa indikatorer som kan hjälpa till att förutsäga den troliga riktningen. Låt oss utforska vilka dessa tecken är!

Finansmarknaderna må ha bestämda öppettider, men externa faktorer har fortfarande ett enormt inflytande på värdepappersvärden och investerarnas beteende. Från mord på en president till förödande naturkatastrofer eller skrämmande terroristattacker – dessa händelser trotsar marknadens begränsningar och kan orsaka drastiska förändringar i öppningsvärdet.

Förutom den ekonomiska utvecklingen kan företagens vinster i hög grad diktera aktiemarknadens riktning. Var tredje månad – januari, april, juli och oktober – gör de flesta företag kvartalsvisa tillkännagivanden som kan påverka sin sektor eller till och med hela marknaden i hög grad. Positiva offentliggöranden från framstående företag kan ge aktierna ett uppsving vid öppnandet, medan negativa rapporter kan leda till en nedslående dipp före börsöppning.

Innan marknaderna öppnar offentliggörs en mängd ekonomisk statistik, t.ex. uppgifter om arbetsmarknaden (som arbetslöshet), detaljhandel och BNP-resultat. Dessa kan drastiskt påverka marknadssentimentet på gott och ont när de offentliggörs på morgonkvisten.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Handel Efter Stängning

En bra video som pratar om handel efter stängning.

Efter att marknaderna har stängt för dagen kan smarta investerare få en glimt av eventuella kommande trender genom att observera handeln under natten. Genom att dra nytta av de förlängda öppettiderna på ECN-börserna kan skarpa handlare få en fördel när det gäller att förutsäga morgondagens marknadsöppning.

Investerare förlitar sig på att verksamheten före och efter börsens slut ska hjälpa dem att få en inblick i riktningen för handeln på den öppna marknaden. För att möjliggöra detta kan verktyg som Nasdaq-100 Pre-Market and After Hours-indikatorer spåra rörelser under längre tid för viktiga index för att förbättra noggrannheten för förutsägelser.

Finansiella experter använder i allt högre grad indexterminer för att hantera risker och optimera exponeringen. Särskilt S&P 500-futures erbjuder en unik fördel med 24-timmarshandel som gör det möjligt för kapitalförvaltare att dra nytta av marknadsrörelser under natten för att få bättre kontroll över sina investeringar.

Med friheten att handla dag och natt erbjuder terminsmarknaderna investerare en unik möjlighet att spekulera i börsens referensindex som S&P 500 och Dow Jones Industrial Average.

Genom att följa riktningen för prissättningen på terminskontrakt för referensindex kan investerare förutsäga hur aktiekurserna kommer att röra sig när börserna öppnar. Om S&P-futures tenderar nedåt på morgonen är det troligt att aktierna också kommer att trendmässigt sjunka under börsens öppningstid. Omvänt förutsäger en uppgång i futures en ökning av aktiernas värde vid börsens öppning.

Futures erbjuder oöverträffad marknadstillgång nästan 24 timmar om dygnet, med starka likviditetsnivåer i efterhandeln. Detta ger dig möjlighet att dra nytta av snävare spreadar som kan ge dina affärer en fördel när du strävar mot framgång.

Så Kan Internationella Marknader Påverka Öppning

Även när de inhemska marknaderna går ner för natten kan internationella handlare fortfarande dra nytta av globala möjligheter. Optimistiska asiatiska börser ger i allmänhet högre öppningskurser i USA – eller hjärtskärande förluster om samma utländska aktier drabbas av en kraftig nedgång.

Genom att hålla sig informerade om internationella marknadstrender kan inhemska investerare få ett försprång och förutse troliga förändringar när de lokala börserna öppnar. Att hålla ett öga på aktiemarknaderna i Tokyo, Frankfurt och London är ett utmärkt sätt att få en inblick i USA:s utveckling under den kommande dagen.

Marknadsanalytiker och tillfälliga investerare kan få ett försprång på USA:s handelssession genom att i förväg studera de olika indikatorerna i kombination eller via rapporter om sentimentet i sociala medier. Detta för att förutse möjliga öppningsrörelser. Nätverken erbjuder till och med tittarna ytterligare inblick i marknadens förväntningar för varje dags handelsperiod, vilket ger dem som är tillräckligt kunniga ett försprång gentemot konkurrenterna innan det börjar.

Därför Är Det Viktigt Med Riktningen För Öppning

Bullish marknadsförhållanden skapar lovande möjligheter för handlare. Från att följa de bredare trenderna till att dra nytta av positiva nyhetsmeddelanden finns det potential i att förutsäga och reagera på olika indikationer – vilket ger dig en chans till stor avkastning med smarta beslut.

Investerare som redan har aktien kan överväga att ta ut sina vinster för att dra nytta av den nuvarande trenden. De som inte har några innehav kan undersöka om de kan få tidig tillgång och dra nytta av marknadstillväxten när den påbörjar en spännande resa uppåt. De som har begränsade medel bör dock noggrant utvärdera om det är värt att aktivt övervaka investeringarna med tanke på de resurser man har.

Å andra sidan har daytraders med stora kapitalbelopp möjligheten att skörda betydande ekonomiska vinster genom att göra skarpa marknadsprognoser. Genom att exakt förutse prisrörelser, även sådana som är så små som bråkdelar av en krona, kan investerare potentiellt generera imponerande avkastning inom några minuter.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO