ica aktie
|

ICA Aktie|Ska man investera?|Avnotering

1917 var starten på något stort, då skapades nämligen Haakon bolaget som kom till att det vi känner till som ICA och ICA Aktie.
Ideen var att sänka kostnaderna för handlare inom livsmedel för att köpa billigare tillsammans och utöka marginalerna gentemot kund.

Idag är ICA Sveriges äldsta, största och mest välkända livsmedelskedja. 36 Procent av alla svenskar handlar veckosvis genom en av ICAs 1300 butiker i Sverige och det är den absolut största hållaren av marknadsandelar i Sverige inom livsmedelssektorn.

Hur fungerar affärsmodellen?

Bolaget har som affärsmodell att bedriva handel med livsmedel och dagligvaruhandel, på senare har dem även expanderat till att äga Apoteket hjärtat och ICA-Banken som även ger ut krediter. Bolagets huvudsyssla är att bedriva butiker för mat och varor som vi som Svenskar behöver varje dag. Bolagets affärsmodell har varit en stark framgångssaga och har gett god avkastning i många år till sina delägare.

ICA-gruppen – ledande inom svensk detaljhandel

ICA-koncernen är en av de ledande detaljhandelskoncernerna i Sverige. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic, som huvudsakligen driver livsmedelsbutiker, ICA Fastigheter, som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken, som erbjuder finansiella tjänster, och Apotek Hjärtat, som driver apotek. Koncernen har ett starkt fokus på att tillhandahålla utmärkt kundservice och erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster. ICA-koncernen är dessutom ständigt innovativ för att ligga steget före konkurrenterna. ICA Sverige var till exempel den första dagligvarukedjan i Sverige som erbjöd onlinehandel.

Investerare som överväger att investera i ICA-koncernen kan vara säkra på att de kommer att investera i en ledande aktör inom den svenska detaljhandelssektorn. Dessutom har ICA-koncernen en stark meritlista när det gäller att skapa aktieägarvärde. Sedan 2010 har till exempel ICA-koncernens aktiekurs mer än fyrdubblats. Detta är en imponerande bedrift med tanke på att den svenska detaljhandelssektorn som helhet endast har vuxit med cirka 50 % under samma tidsperiod.

Kan jag investera i ica gruppen aktie?

Genom att köpa aktier i ICA Gruppen blir du en ICA aktieägare och du får tillgång till saker så som forum och ”insider”. Men idag är det inte lika lätt att köpa Sveriges bästa bolag för handel på börsen, den har nämligen anoteras från Nasdaq Stockholm. För er som inte hann sälja ica aktier så skulle jag inte vara allt för rädda det är fortfarande ett av Sveriges bästa bolag som inte har några dystra perioder på sikt och kommer ge er fin utdelning livet ut.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Prisvinnande valutarobot från Finansbranschen.se
TA algo

TA algo

Handla på börsen automatiskt

Med över 4000 kunder & över 422% i avkastning under perioden 2018-2023 är vi utan tvekan Sveriges mest pålitliga och välkända valutarobot.

  • Fullt automatisk handel
  • Verifierade resultat
  • Avkastning i både upp och nedgång
  • Lättanvänd för småsparare

Handel med TA Algo är helt gratis för dig som kund.

Öppna konto
En bra video som talar om aktiens framgång efter bunkringshysterin.

ICA Gruppen avnoteras från Nasdaq Stockholm

ICA Gruppen ansökte om avnotering av sin aktie från Nasdaq Stockholm, Large Cap. Sista handelsdag vaa den 31 december 2021. ICA Gruppens aktie fortsätter att handlas på OTCQX Best Market som drivs av OTC Markets Group i USA.

Anledningen till avnoteringen är att de kostnader som är förknippade med noteringen inte längre motsvarar ICA Gruppens nuvarande och framtida ägarstruktur. Detta efter försäljningen av en betydande del av verksamheten till Svalbard Holding B.V., ett helägt dotterbolag till Coop Norden AB (”Coop Norden”). Efter slutförandet av transaktionen var ICA Gruppens ägande att vara tillräckligt utspätt för att en fortsatt notering inte längre motsvarar de kostnader som är förknippade med en sådan notering.

Budet på Ica

Ica-handlarnas förbund ihop med AMF pensionsförsäkring genom ett holdingbolag vid namn Murgröna Holding gav ett rekommenderat bud på ICA på 534kr per aktie, vilket skulle betalas kontant. Detta bud inkom till marknaden den 10 November 2021 Detta skulle leda till att bolaget avlistades från Stockholmsbörsen och det var inte längre möjlighet att investera i just ICA.

Det har tyvärr blivit en populär trend att avlista bolag dem senaste åren, till viss del tack vare bolagens höga värderingar på börsen som fruktar en krasch.

En passiv inkomst

För er som inte hann sälja aktien via Avanza eller Nordnet eller era banker så är nu läget så att ni fortfarande är berättigade till utdelning från bolaget och detta är något ni kan nyttja till ett livslångt sparande. Ica är fortfarande som sagt Sveriges bästa livsmedelskedja. Ica-aktien via avanza finns alltså inte längre kvar att investera i vilket vi tycker är mycket tråkigt men vi anser att gruppen i sig tog ett bra beslut för att motverka att ica gruppen aktie kurs faller när den förväntade ekonomiska bubblan spricker.

ICA Aktiekurs vid avnotering

När aktierna til 88% köptes ut var det till ett pris av 534 SEK per aktie kontant detta återspeglades i att större delen av den offentliga marknaden sålde sina aktier för att inte bli stående med onoterade aktier. Det kan ha varit ett historiskt misstag då ICA är en av dem bästa bolagen i Svensk historia att äga med en okomplex affärsmodell.

ICA Aktieskandalen & Ekobrottsmyndigheten

Under uppköpet verkade det som att allt inte hade gått rätt till och det visade sig sex månader senare att många skulle kopplas till en gigantisk insiderhärva hos ekobrottsmyndigheten. Detta rapporterades brett över hela Sveriges näringsliv genom bland annat Dagens nyheter.

Görna blomberg VD för gruppen slår dock ifrån sig undersökningen och menar på att det inte finns någo av intresse för ekobrottsmyndigheten bland ägarna överhuvudtaget.

Självklart tror vi inte att ICA Gruppen begått någon form av ekobrott, man har handlat i bolagets intresse för att inte sugas med i denna stora bubbla som aktiemarknaden placerat sig själv i. Vi har svårt att se att det blir några domar mot några ICA handlare.