Investerare

Vad Är En Investerare Och Vad Gör Dem?

Vad Är En Investerare?

Investerare har olika motiv för att investera, men alla förlitar sig på finansiella instrument för att få en avkastning och uppnå viktiga mål. Några vanliga är att bygga upp ett pensionssparande eller finansiera en universitetsutbildning, men de flesta investerare vill helt enkelt ha mer rikedom över tid. Detta gäller oavsett om det är genom förvärv som aktier i privata företag (dvs. köpa en ETF), spara pengar genom att inte betala hyra varje månad eller att spara pengar i en spargris.

Investerare tar ofta risker för att uppnå högre avkastning. Detta beror på att vinsterna från framgångsrika investeringar är mycket större än vad som är möjligt när man spelar på säkra kort. Av denna anledning är människor som vill ha sina pengar nu och inte bryr sig om långsiktiga mål mer intresserade av en säker sak som garanterade investeringsinstrument (GIT). Dessutom använder de flera olika alternativt för hur de kan investera: aktier eller valutahandel, råvaror som t.ex. terminsavtal för kaffebönor eller majs på jordbruksmarknader där handeln sker online via börser.

En som investerar kan skapa avkastning genom att använda kapital på många olika sätt. Till exempel innebär aktieinvesteringar ägarandelar som en del av ett företags aktier som ger utdelning och erbjuder ytterligare möjligheter till vinst. Detta utöver vad de skulle göra genom att helt enkelt hålla pengarna i en fast position med 0 % ränta, och anses därför vara en riktigt win-win! Å andra sidan finns det också skuldfinansiering som hävstångsprodukter som har blivit alltmer populär eftersom den erbjuder relativt låg risk med höga vinster. Om du kan hantera din långivare när det går fel så kommer denna strategi att ge fantastiska långsiktiga resultat oavsett om man ser investeringen stiga eller inte.

Så Fungerar En Investerare

Investerare finns i alla former och storlekar. Vissa föredrar investeringar med mycket låg risk och konservativa vinster, t.ex. inlåningsbevis eller vissa obligationsprodukter. Andra kanske letar efter mer riskfyllda möjligheter som ger spektakulär avkastning på sina pengar, t.ex. aktier, robothandel alternativt terminskontrakt.

Vissa investerare är mer benägna att ta ytterligare risker för att göra en större vinst. Dessa kan investera i valutor, tillväxtmarknader eller aktier allt medan de dagligen hanterar berg- och dalbanan av olika faktorer.

Institutionella investerare har stor makt och stort inflytande på marknaden. De har möjlighet att samla pengar från mindre detaljhandlare, vilket ger dem större investeringsmöjligheter som annars kanske inte skulle vara tillgängliga.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Passiva investerare kontra aktiva investerare

Investerare kan välja mellan passiva och aktiva investeringsstrategier. Passiv investering är när man köper en aktie helt enkelt genom att följa marknadsindexet.

En aktiv investerare har en aktiv strategi och söker efter investeringar som kommer att vara lönsamma på lång sikt men som förlorar pengar på grund av tillväxtpotential.

Passiva investeringar är den nya normen på dagens aktiemarknad och kan snart ersätta aktiva strategier när alla övergår till måltidsfonder eller ETF:er som är billiga.

Olika typer av investerare

Det finns flera olika typer av investerare. Här nedan kommer en lista på dem:

 • Affärsängel: Personer med högt nettovärde som har mycket pengar att investera kan betraktas som ängelinvesterare. De tillhandahåller finansiellt kapital i utbyte mot en aktiepost och kan ofta tillhandahålla medel när det behövs som mest, t.ex. tidigt i startskedet där det finns en hög risk inblandad eftersom dessa personer redan vet vad de gör medan andra inte gör det!
 • Riskkapitalister: Riskkapitalister är privata kapitalinvesterare som hjälper till att stödja företag när de växer. Dessa rika personer söker efter företag i tidiga skeden med tillväxtpotential, men investerar inte i dessa projekt för att få dem att starta. I stället tittar de på nystartade företag i senare skeden där det redan finns en viss dynamik innan de själva investerar sina pengar i dem och gör vinster när försäljning sker efter år 1 och 2 (då förlusterna vanligtvis uppstår).
 • Person-till-person-lån: P2P-lån är nästa stora grej inom finansbranschen, där investerare får tillgång till avkastning som är mer tillförlitlig än den som erbjuds av traditionella banker. Crowdsourcing-plattformar gör det möjligt för företagare som söker kapital på begäran och till lägre kostnader tack vare deras förmåga att nå ut via sociala medier – allt utan att behöva handla direkt med någon enskild person eller något enskilt företag!
 • Personliga investerare: Det finns många olika typer av personliga investerare, men de har alla en sak gemensamt: de investerar på egen hand och söker högre avkastning än traditionella investeringar som CD:s eller sparkonton. Mycket kan sägas om denna grupp genom att titta på hur människor investerar pengar – oavsett om det är genom aktier och obligationer, värdepappersfonder/ETF:er (exchange traded funds), fastighetsinvesteringsfonder osv.
 • Institutionella traders: Som vi tidigare har nämnt är institutionella investerare stora organisationer som investerar andra människors pengar. Exempel på detta är bland annat värdepappersfonder, börshandlade fonder (ETF:er) , hedgefonder och pensionsplaner. Dessa institutioner slår vanligtvis ihop resurser för att köpa stora block eller aktier i aktier som sedan kan handlas professionellt sinsemellan när som helst under dagen via elektroniska handelssystem som Bloomberg Terminal.
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO
En videom som går igenom hur man kan investera för nybörjare.

Investerare kontra traders

Investerare är vanligtvis mer intresserade av långsiktiga vinster i en investering, medan handlare fokuserar på att generera kortsiktiga vinster genom att köpa och sälja värdepapper.

Investerare med längre tidshorisonter håller vanligtvis positioner i år eller decennier, medan handlare som handlar ofta kanske bara tittar på några månader. För att tillgodose denna skillnad i investeringsstrategier finns det olika typer av näringsidkare, t.ex. scalp (håller aktier i bara några sekunder) och swing (”söker” investera under flera veckor).

Den tekniska analysen av en aktie är också ett viktigt fokus för traders. De fokuserar på i vilken riktning den kommer att röra sig och hur de kan dra nytta av den rörelsen, inte nödvändigtvis om värdet går upp eller ner över tiden.

Investerare är å andra sidan mer intresserade av ett företags långsiktiga utsikter och fokuserar ofta på dess grundläggande värden. De fattar investeringsbeslut utifrån vad de tror kommer att hända med aktiekursen om flera år och hur stor vinst de kan göra om de köper aktien rätt innan de bestämmer sig för om de ska köpa eller inte köpa överhuvudtaget.

Vilka kvalitéer har en bra investerare?

Framgångsrika investeringar är inte en enkel uppgift. Man måste först ha de nödvändiga färdigheterna, som inkluderar flit och tålamod för att lyckas med det; de behöver också kunskap om hur marknaderna fungerar samt disciplin inom riskhantering så att du inte förlorar allt om något går fel med dina investeringar eller portföljstrategi till exempel. Slutligen behövs optimism (behövs eftersom investerare vet vad som händer när människor låter sig själva bli missmodiga).

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO