Investeringar

Bra Investeringar 2023 | Så Fungerar Det | Börja Investera

Vad är en investering?

Investeringar kan vara antingen materiella eller immateriella. Materiella investeringar omfattar aktier, obligationer och andra finansiella tillgångar som ger köparen en passiv inkomst genom utdelningar eller räntebetalningar. Immateriella tillgångar ger mindre rak avkastning men har vanligtvis lägre riskprofiler eftersom deras värde inte beror på hur väl de presterar ekonomiskt under ett visst år – i stället fluktuerar det baserat på stämningen på marknaden (dvs. rädsla/förtroende).

En investering är alltid ett beslut som innebär att man använder en viss resurs – tid, ansträngning eller pengar – i hopp om att få större avkastning än vad man ursprungligen satsade. En investerare kan till exempel köpa aktier i hopp om att de kommer att ge inkomster i morgon i stället för att sälja dem nu för mindre pengar.

Så fungerar investeringar

Att investera är helt enkelt att ta pengar och investera dem i något som gör att du kan tjäna mer pengar senare. Det kan vara aktier, obligationer eller fastigheter – vilken investering som än passar dina behov bäst!

Målet med alla åtgärder som vidtas i hopp om att öka framtida intäkter är en investering. När man till exempel väljer att utbilda sig efter gymnasiet – vilket ofta är förenat med stora kostnader och tidsåtgång – gör man investeringar i förskott i hopp om ökade inkomster under karriären.

En person som investerar sina pengar i att skaffa sig fler färdigheter eller kunskaper gör det för att han/hon tror att det kommer att öka hans/hennes intäktspotential längre fram; precis som någon bör göra när han/hon ser fem år framåt (eller längre), med tanke på att varje år som går ger nya möjligheter som bara finns tillgängliga en gång var 24:e månad!

Investeringar är en seriös verksamhet som du bör ta på stort allvar. Det finns många risker med att investera dina hårt förvärvade pengar – och det finns inte alltid någon garanti för vinst eller tillväxt! Det kan ibland vara svårt att veta vilka investeringar som kommer att ge resultat (eller förlora värde) förrän det är för sent. Det är dock viktigt att förstå; tar man inga risker så vinner man aldrig heller!

Olika typer av investeringar

Möjligheterna till investeringar är oändliga, de kan vara enkla eller komplicerade beroende på din situation. Här är några vanliga sådana som människor gör för att öka värdet på sina tillgångar:

 • Investera i aktier: Att investera i aktiemarknaden är ett utmärkt sätt att engagera sig i dina favoritföretag och investera för framtida vinster. Genom att köpa aktier kan du kanske dra nytta inte bara när de går bra utan även om deras värde sjunker innan du säljer dem när som helst under investeringsperioden!
 • Investera med robothandel: Nu för tiden kan man handla med robot på finansiella marknader som valutamarknaden. Det innebär att ett förprogrammerat system automatiskt investerar åt dig.
 • Obligationer: Obligationer med hög kreditvärdighet ses ofta som en investering som kräver mer skydd än skulder. Den initiala kostnaden för denna typ är vanligtvis högre, men när den löper ut får du tillbaka ditt ursprungliga kapital med ränta!
 • Indexfonder: Istället för att välja enskilda företag att investera i, kan man istället investera i en indexfond, vilket är en grupp av företag. Indexfonder och värdepappersfonder är ofta lättare för investerare att hantera eftersom de kan köpa in sig i ett investeringsinstrument som innehåller specifika investeringar. En person kan till exempel investera i andelar i en enda fond för stora bolag i stället för att behöva undersöka småbolag eller tillväxtmarknader på egen hand!
 • Investera i råvaror: Råvaror är en investeringsmöjlighet som kan vara investeringar i fastigheter, guld eller andra materiella råvaror. Det finns också alternativa produkter för digitalt ägande som ETF:er som representerar aktier i företag med gruvor över hela världen som producerar råvaror som jordbruk och energi.
 • Kryptovalutor: Kryptovaluta är en form av digital valuta (t.ex Bitcoin) som använder kryptografi för att säkra transaktioner och kontrollera skapandet av nya mynt. Företag kan ge ut sin egen kryptovaluta, som kan bytas mot varor eller tjänster med andra parter på en onlinemarknadsplats. Värdet i dessa digitala valutor har ökat stadigt med tiden, till stor del tack vare ökad efterfrågan från investerare som tror att de så småningom kommer att bli mer värdefulla än fiatvalutor!
 • Fysiska föremål: I och med ökningen av digitala medier blir många människor mindre knutna till fysiska föremål. Det är inte ovanligt att samlare som har njutit av att samla på baseballkort eller serietidningar som barn nu föredrar e-böcker framför papperskopior eftersom de är lättare för läsförmågan! Det finns dock fortfarande något tillfredsställande med att hålla ett riktigt exemplar av dessa tidlösa verk i handen – särskilt när man kan få tag på en sällsynt version! Dessutom kan man få mycket pengar för dessa.
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO
En video som går igenom alternativa investeringar.

Så börjar du investera

Om du är intresserad av att investera dina pengar är det viktigt att känna till rätt sätt. Här är några tips om hur du kommer igång:

 • Gör Din Research. Investerare måste veta vad de ger sig in på innan de satsar sina pengar på en investering. Om det är ett etablerat företag med en dokumenterad meritlista, gör då lite forskning och ta reda på alla risker som är förknippade med att köpa aktier som erbjuds från just detta företag. Du vill nämligen ha fullständig sinnesro när du gör så stora inköp!
 • Sätt Upp En Personlig Plan. En av de viktigaste sakerna att tänka på innan du investerar är din förmåga och ditt engagemang att lägga undan pengar. Du behöver en pålitlig källa som ser till att du inte spenderar det som kommer in för snabbt, som en nödfond eller ett sparkonto för grundläggande utgifter som mat och bensin. Se dock till att dessa medel inte spenderas förrän de har bundits långsiktigt genom att ställa in automatiska överföringar från andra konton via appar på telefoner!
 • Kolla Upp Skatter. Investerare bör vara uppmärksamma på strategier som sträcker sig längre än till vilken produkt de innehar, utan även till det skatteinstrument som deras investeringar placeras i. Det är kanske inte alltid meningsfullt att sälja en investering med förlust, särskilt inte om det leder till att skatt betalas på kortsiktiga kapitalvinster som är ogynnsamma för investerarnas preferenser jämfört med långsiktiga vinster.
 • Bestäm Din Risk. Risker är oundvikliga vid investeringar. Du kan sluta med mindre pengar än vad du började med, men det finns sätt att minska den risken! Ett alternativ för personer som känner sig obekväma med denna idé är att minska sitt investeringsbelopp eller utforska olika typer av investeringar som erbjuder mer säkerhet som obligationer i stället.
 • Prata Med En Rådgivare. Finansiella proffs erbjuder gärna sin vägledning och låter dig veta vad de tycker om marknaderna. De kan också koppla samman investerare med onlineplattformar där pengar investeras så att de går till en god sak!

Bra investeringar 2023

Under år 2023 har aktiemarknaden gått dåligt, men det har ändå funnits bra investeringsmöjligheter. De flesta har varit digitala, men givetvis har det funnits bra fysiska investeringar med. Här nedan listar vi några av de bästa investeringarna 2023:

 • Valutabot: De flesta som investerat i aktiemarknaden har gått minus under år 2022, men med valutabotar som TA Algo har man primärt varit exponerad mot valutamarknaden istället. Valutamarknaden tradas för cirka 6 trillioner dollar varje dag och är öppet fem dagar i veckan, vilket gör att en kan ta fördel med de nyare algoritmerna på marknaden.
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO
 • Korta aktier: Även om aktiemarknaden inte gått bra så har man kunnat ta fördel genom att korta aktier. Detta kan man göra via CFD-kontrakt hos mäklare som Accuindex. Det fungerar på samma sätt som att köpa ett kontrakt på en aktie. Skillnaden är att kontraktet är spekulativt på att priskursen ska gå ner.

Risker med investeringar

Förhållandet mellan investeringsavkastning och risk är inte alltid lika enkelt. Om en investering är mycket osäker kan den ge lägre avkastning än mer säkra investeringar, även om de har mindre möjligheter till vinst eller förlust under en viss tidsperiod på grund av sin säkerhet. Naturen tar ibland saken i egna händer när hon skapar risker som kan leda till större vinster längre fram – tänk på långskott!

Investerare måste bedöma vilka risker de är villiga att ta innan de investerar. Vissa människor kanske är nöjda med endast säkra investeringar som garanterar dem vinst, medan andra vill ha något mer högriskfyllt och riskfyllt men också potentiellt lukrativt om det går bra!

Förhållandet mellan investeringar och risk känns ofta starkt i pensioneringen. När en investerare närmar sig sina sista år kommer de inte längre att kunna få en tillförlitlig inkomst från arbetet, vilket innebär att säkra val kan bli mer attraktiva även för dem – särskilt om denna ekonomiskt osäkra period varar i flera decennier efter det att det aktiva arbetslivet har upphört (vilket ibland kan hända). Å andra sidan – yngre yrkesverksamma bär mindre ansvar när de investerar eftersom det fortfarande finns mycket kvar på varje lönecheck eller insättning på sparkonton. Det ger dessa personer potentiella fördelar med att satsa stort med aggressiva investeringsstrategier utan att vara oroliga för att förlora allt om saker och ting går åt fel håll.

Avkastning på investeringar (ROI)

Avkastningen på investeringar är ett viktigt mått på hur framgångsrikt ett projekt är. Det avgör hur mycket pengar som spenderades och vilken typ av nytta som följde med, så genom att mäta detta kan du få veta om din tid var bortkastad eller inte!

Formeln som man använder för att räkna ut det här kallas för ROI. Det är ett engelskt begrepp (Return of investment). Så här ser formeln ut:

Nettovinst minus kostnader är lika med avkastning OB

ROI gör det möjligt att noggrant jämföra investeringar mellan olika branscher.

Ett exempel:

Marcus investerar 50,000 kronor.

Hans bruttoresultat resulterar i 70,000 kronor.

Nettoresultatet är således 20,000 kronor (70,000 – 50,000)


Vanliga Frågor och Svar

Är en investering samma som spekulation?

Inte riktigt. En investering är ofta ett långsiktigt åtagande som kan betala av sig efter flera år. Man gör oftast en sådan investering efter flera analyser. Spekuleringar är oftast kortsiktiga och är oftast rena gissningar utan några belägg eller indikationer.

Varför ska man investera med risk när man kan spara utan?

Som vi tidigare nämnde så innebär en investering att man sätter pengar i arbete för att de ska kunna växa. Även om det finns en risk så innebär det att man kan få en mer positiv tillväxt än om man inte tog någon risk överhuvudtaget. Det handlar helt enkelt om vilket resultat man visualiserar och hur snabbt man vill realisera det.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO