InvestTech

Investtech: Så Fungerar Det 2022

Investtech är ett skandinaviskt företag som grundades 1997. Företaget är en ledande leverantör av beteendebaserad finansforskning och teknisk aktieanalys. Företagets tjänster används av professionella investerare över hela världen.

Företaget har ett team av experter som har många års erfarenhet av finansiell analys. Teamets forskning bygger på de senaste akademiska teorierna och resultaten inom området beteendefinans. Företagets tjänster används av några av världens största investeringsbanker och hedgefonder.

Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster, bland annat aktierekommendationer, sektoranalyser, riskhantering och portföljförvaltning. Företagets produkter är utformade för att hjälpa investerare att fatta bättre beslut och undvika kostsamma misstag.

Grunderna För Investtech

Investeringsteknik (investtech) är användningen av teknik för att fatta investeringsbeslut. Detta kan omfatta allt från att använda ett datorprogram för att följa dina investeringar eller använda en mobilapp för att handla med aktier.

Det finns ett antal sätt som du kan använda investtech för att förbättra din investeringsprocess. Här är bara några exempel:

  • Utför detaljerade analyser av företag och branscher – Med hjälp av verktyg som Excel eller ett program för finansiell analys kan du snabbt och enkelt utföra djupgående analyser av företag eller branscher som du är intresserad av att investera i. Denna information kan hjälpa dig att fatta mer välgrundade investeringsbeslut
  • Skapa anpassade aktiemarkeringar – Med hjälp av anpassade aktiemarkeringar kan du filtrera bort bruset och fokusera på de aktier som uppfyller dina specifika investeringskriterier. Detta kan spara tid och hjälpa dig att hitta bättre investeringsmöjligheter
  • Övervaka dina investeringar – Med hjälp av verktyg som portföljspårare online kan du enkelt följa dina investeringars resultat över tid. Denna information kan hjälpa dig att göra justeringar i din portfölj vid behov
Här finns en video som går igenom systemet bakom Investtech.

Investtech aktieanalyserar starka bolag som Investor

Med Investtech kan du få inblick i Investor, som är ett familjeföretag som grundades för 100 år sedan. De äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa företag från bland annat Skandinavien, Baltikum och Polen.

Via investtech kan du få automatisk teknisk analys och rekommendation från en till sex månaders sikt. Det är därför många svenskar väljer att använda sig av investtech!

Fördelarna Med Investtech

Det finns många fördelar med att använda Investtech i din investeringsprocess. Några av dessa fördelar är bland annat följande:

  • Förbättrad noggrannhet – Genom att använda investtech kan du minska risken för att göra fel i din investeringsbeslutsprocess. Detta beror på att datorprogram är utformade för att utföra beräkningar mycket snabbare och mer exakt än vad människor kan göra.
  • Ökad effektivitet – En annan fördel med att använda investtech är att det kan hjälpa dig att arbeta mer effektivt. Om du till exempel övervakar ett stort antal aktier kan en aktie-screeningsprogram hjälpa dig att snabbt identifiera de aktier som uppfyller dina kriterier utan att behöva gå igenom varje aktie manuellt. Dessutom kan portföljspårare online automatisera processen att spåra dina investeringar så att du inte behöver göra det själv.
  • Förbättrad öppenhet – Med vissa investtech-verktyg kan du få tillgång till information som annars skulle vara otillgänglig eller svår att få tag på. Till exempel erbjuder många nätmäklare numera ”nivå 2”-kurser som ger information i realtid om köp- och säljpriser och orderstorlekar för varje aktie som handlas på deras plattform. Nivå 2-kurser var tidigare endast tillgängliga för professionella investerare, men är nu tillgängliga för alla som har ett online-mäklarkonto.

Riskerna med Investtech

Trots de många fördelar som Investtech erbjuder finns det också vissa risker som är förknippade med dess användning. Dessa risker är bland annat följande:

  • Att förlita sig för mycket på tekniken – En risk med investtech är att vissa investerare kan bli alltför beroende av tekniken och sluta göra egna undersökningar. Det är viktigt att komma ihåg att oavsett hur bra ett verktyg är så är det bara lika bra som de data som matas in i det. Därför är det viktigt att fortfarande utföra sin egen due diligence innan man fattar ett investeringsbeslut. Att förlita sig för mycket på tekniken kan dessutom leda till missade möjligheter om en marknadshändelse inträffar som inte fångas upp av data (t.ex. vinstmeddelanden). Glöm med andra ord inte att tekniken bara är en del av ekvationen; mänskligt omdöme krävs fortfarande!

Om du känner för att använda ett liknande system men inte vill handla själv så kan du använda en automatisk investeringsrobot. Vi rekommenderar TA Algo för detta mål via den reglerade mäklaren Accuindex. (Och du, det är helt kostnadsfritt!)

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Hur bra är Investtech?

På det hela taget kan investtech vara extremt fördelaktigt för investerare om det används på rätt sätt. Den kan bidra till att förbättra noggrannheten, öka effektiviteten och ge ökad insyn i marknaderna. Investerare måste dock vara medvetna om de risker som är förknippade med dess användning, till exempel att bli alltför beroende av tekniken eller att missa möjligheter på grund av databegränsningar. När investech används på rätt sätt kan den dock ge investerare ett försprång på dagens konkurrensutsatta marknader!

Vad kostar Investtech?

Bolaget erbjuder fyra olika paket, där det billigaste (investor) kostar 208 kr i månaden och det dyraste kostar 1041 kr i månaden.

Hur bra fungerar teknisk analys?

En teknisk analys är aldrig en garanti men det underlättar för en investerare att ta beslut. Ju mer information, desto bättre. Utan teknisk analys så blir risken större.

Hur man gör en fundamental analys?

Det kan man göra genom att kolla på nyheter eller rapporter. Man kan göra det visuellt eller genom att lyssna på t.ex radio efter händelser.