USDSEK – 1 förlorad valuta

Kronan har tagit oerhört med stryk dem senaste åren, USDSEK tuffar på som tåget mot kronan. Med detta skall man även inse hur mycket pengar USA faktiskt har printat. Det senaste två åren har man printat triljoner USD och tillgrund på detta faller kronan ytterligare mot en valuta som borde vara i konkurs. Läs våra fundamentala analys om USDSEK här.

USDSEK?

Att Kronan faller mot Dollarn är ofattbart, Dollarn har precis halverats i värde genom att dem printat långt över dubbelt så många nya Dollar. Om nu så är fallet hur kommer det sig att kronan faller?
Man kan tycka att det är helt verklighetsfrånvänt, men sanningen är att Svensk ekonomi även om den uppvisar fina siffror inte mår bra.

Vi använder oss fortfarande av stödhjulet quantitive easing eller QE, rikssbanken brukar prata om att vi stöttar marknaden och, ja det stämmer. Dessutom är ju kronan och USDSEK direkt knuten till din pension, läs mer om hur staten grundlurar dig på pensionen här.

USDSEK

USD har tagit mycket mark mot kronan, men hur är detta möjligt? Den svenska ekonomin ser förmodligen bra ut på pappret, men det finns många underliggande problem som inte åtgärdas. Ett stort problem är landets beroende av kvantitativa lättnader, eller QE.

QE är en tillfällig åtgärd som inte är hållbar i längden, och det är tydligt att Riksbanken endast använder den som ett sätt att stötta marknaden. Detta är inte ett sunt sätt att driva en ekonomi, och det kommer i slutändan att leda till problem längre fram.

USDSEK är direkt kopplad till din pension, så detta värdefall kan få stor inverkan på ditt pensionssparande. Regeringen måste vidta åtgärder för att åtgärda dessa underliggande problem, annars kommer kronan att fortsätta att sjunka i värde gentemot USD.

Bankkrisen 2008

Sedan bankkrisen 2008 när samtliga stora banker gick bankrupt. Det var i alla fall så i teorin men ej i praktiken. Sedan 2016 använt oss av QE, Quantive easing. Svenskarna har en stor del av sin sparportfölj idag i akier och fonder. Svensken har dessutom en enorm skuld oftast via bil o bostad näst högst efter Danmark i Hela EU.
Bankkrisen 2008 var en stor händelse som ledde till stora förändringar i finansvärlden. En av de mest anmärkningsvärda förändringarna var införandet av kvantitativa lättnader, eller QE. Denna politik har bidragit till att stabilisera marknaderna och hålla räntorna låga.

Den har dock också lett till ökade skuldnivåer bland konsumenterna. Svenskarna har drabbats särskilt hårt av denna utveckling. En stor del av deras besparingar är nu investerade i aktier och fonder, och de har några av de högsta skuldnivåerna i EU. Därför står de inför en potentiell kris om räntorna stiger eller marknaderna vänder nedåt.

Svenskar och aktier

Svenskarna klänger fast vid aktier för att dem går upp, men dem går enbart upp till grund av den svaga Kronan. Om Riksbanken höjer räntan faller OMX som ett korthus just nu lever och står enbart OMX på att kronan är billig. Läs mer om omx30 här.

Vi frågar en veteran!

Svenskar är väldigt naiva när det gäller värdeminskningen av deras innehav säger valuta handlaren Daniel Tomic. Daniel Tomic en internationellt erkänd expert, som har en mångårig erfarenhet från mäklerier så som Swissmarkets och London Capital Group. Man tror helt enkelt att aktierna kommer stiga förevigt men inser inte att dem är värderade i SEK.

SEK som en sten och har gjort det dem senaste åren. Man stirrar sig blind på gröna siffror på sina aktier men inser inte att man egentligen förlorar. En del av vinsten försvinner i valuta-bortfall med tanke på en SEK som går nedåt.

Är det värt att hålla en termin på nedsidan för att hedga?

Enbart om du använder hävstång annars förlorar du ju lika mycket som du vinner på andra sida, det blir ett zero sum game säger han. Det viktigaste är att du har tillräckligt med marginal om du har en marginaltäckning på till exemple 25 procent skall man även tänka på att det kan gå fyra gånger så fort åt båda håll. Se lista på terminer här

USD har stigit mot SEK sedan början av maj, vilket gör det till en idealisk tidpunkt för att köpa USD och hedga sig mot ett fall av kronan. USD handlas för närvarande på sin högsta nivå på nästan 18 månader mot SEK.

Den starka USD beror på ett antal faktorer, bland annat högre amerikanska räntor, skattesänkningar och ökade statliga utgifter. Därför kommer USD sannolikt att fortsätta att stärkas på kort sikt, vilket gör att det nu är en idealisk tidpunkt att köpa USD och skydda sig mot en nedgång i kronans värde.

Tack vare de nuvarande marknadsförhållandena handlas USD till en extremt gynnsam kurs mot SEK. USD handlas för närvarande till cirka 9,40 SEK, vilket är över 5 % högre än genomsnittet för 2018 på 8,93 SEK. Detta innebär att USD för närvarande ger utmärkt valuta för pengarna mot SEK.

Tack vare de nuvarande marknadsförhållandena rekommenderar jag starkt att man håller USD som en hedge mot en nedgång i kronans värde. Tack vare de nuvarande marknadsförhållandena är det en idealisk tidpunkt att köpa USD och skydda sig mot ett fall i kronans värde. Tack vare de nuvarande marknadsförhållandena ger USD för närvarande utmärkt valuta för pengarna mot SEK. Därför anser jag att det är värt att behålla USD som en säkring mot ett fall i kronans värde.

Simon Matsson
Simon Matsson
Simon Matsson är forskare i TA-gruppen om Hilbertmatrisen. Han disputerade vid London school of economics och är nu postdoktor vid Northeastern University i Boston. Simons forskning är inriktad på numerisk analys och tillämpad matematik, med ett särskilt intresse för utveckling av effektiva algoritmer för att lösa storskaliga problem.
Sveriges äldsta handelsrobot

3600+ Svenskar har inte fel. Är du också intresserad av att handla aktier på autopilot?

  • Du får ett förmånskonto med billigare courtage.
  • Du har full kontroll över ditt eget kapital & din egen riskhantering.
  • Copy tradingen är helt kostnadsfri för dig som förmånskund.
  • Det tar 3 minuter att registrera ett konto skicka in dina uppgifter o komma igång med TA Algo.