latour aktie
|

Latour Aktie | Investera | Aktiepris | Potential | 2022

Om du hade investerat två tusen kroner i Latour aktie i februari 1982 hade ditt innehav år 2022 varit värt 216,782 SEK. Investment AB Latour är en av Sveriges framgångssagor inom investmentbranschen och en av grundpelarna i Svensk industri. Även om Latour b aktie är en del av ett investmentbolag är det fortfarande det gamla svenska industri och tillverkningssamhället som tagit Latour dit dem är idag.

Investment AB Latour är ett svenskt holdingbolag som grundades 1916. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Latours huvudsakliga intäkter kommer från investeringar i industriföretag, med fokus på teknik och tillverkning. Företaget har en lång historia av framgångsrika investeringar och äger idag andelar i många stora svenska företag, bland annat Volvo, SKF och Sandvik.

Latour har varit ett av de mest framgångsrika svenska investeringsbolagen under de senaste åren. Bolagets aktiekurs har mer än fördubblats sedan 2016 och Latour är nu ett av de största innehavsbolagen i Sverige sett till börsvärde.

När vi ser framåt är Latour väl positionerat för att fortsätta sin tillväxt. Bolagets portfölj är full av högkvalitativa industriföretag, och Latour genererar konsekvent stark avkastning från sina investeringar. Med tanke på Latours solida resultat och lovande utsikter anser vi att bolagets aktier är en bra långsiktig investering.

Om Latour B
BörsStockholmsbörsen
SektorFinans
TickerLATO B
VDJohan Hjertonsson
Hemsidawww.latour.se

[stock_market_widget type=”card” template=”chart4″ assets=”18LB.SG” display_currency_symbol=”true” api=”yf” chart_range=”5y” chart_interval=”1wk”]

Investment ab latour publ

Sett till aktiens utveckling och vår Latour analys kommer vi i denna post ge er en god överblick om varför ni bör investera i bolaget.

Bolaget investerar starkt i bolag som bygger egna produkter där man kan se synergier med globala trender på världsmarknaden, det gör därför affärsstrategin för investmentbolaget väldigt intressant.
Man skriver på sin hemsida följande.

Latours övergripande affärsidé är att investera långsiktigt i bolag med egna produkter och varumärken, en stor utvecklingspotential som stöds av globala megatrender och som har goda framtidsutsikter.

Latours egen hemsida

Man spekulerar i hur världen kommer utvecklas på sikt och vad som kommer behövas i framtiden, därefter förvärvar man bolag som har produkter man anser kommer stöda globala megatrender i framtiden. Man arbetar aktivt med riskhantering för att minimera fallgropar för sina aktieägare och ledning.

Investmentbolaget Investment AB Latour har en smal kriterielista för prospekt av nya intressanta bolag mestadels inom tillverkningsindustrin och verkstadsbolag. Baserat på den kunskap man inhämtar från kravställningen är det lätt för bolagets aktieägare att veta om det går att förvänta sig framtida avkastning eller inte.

Investment ab latour förvärvar Barcol-Air

En video där Tyler gör en genomgång av Latour.

Barcol-air är ett bolag med fokus på kyltakssystem som idag omsätter ungefär 370mkr och en ledande aktör inom branschen. Bolaget har ca 90 anställda med huvudkontor i Schweiz och fabrik i Tysland.

Latour-aktien & deras investeringskriterier

Bolaget har skapat ett system för att selektivt se på investeringar på ett sätt som gör att det blir lätt att förstå om man skall ta sig en djupare inblick i bolaget eller inte. Bolagets system är baserat på följande kriterier:

Trenden i marknaden är avgörande

  • Branscher med lönsamm tillväxt för framtiden.
  • Trendidentifiering genom djupare analys.

Har bolagen fortsatt potential?

  • Finns det möjlighet till stark tillväxt i bolagen dem investerar i?
  • Hur ser utvecklingsvågen ut för bolaget efter stabiliseringen.
  • Etiskt ledarskap från den Seniora ledningen.
  • Hur Investment AB Latour kan tillföra värde som får aktien att öka.

Ska man investera i dem?

Latour har fantastiskt resultat, dem är ett av dem starkaste bolagen på Stockholmsbörsen med bäst resultat dem senaste 40 åren, enbart ett fåtal bolag så som Investor och Wallenberg koncernen har lyckats slå dem.

TA Algo

Handla valutapar automatiskt med oss
Med över 4000 kunder & över 422% i avkastning under perioden 2018-2023 är vi utan tvekan Sveriges mest pålitliga och välkända valutarobot.

  • Fullt automatisk handel
  • Verifierade resultat
  • Avkastning i både upp och nedgång
  • Över 4000 nöjda kunder

Handel med TA Algo är helt gratis för dig som kund.

Så gick det när börsen föll

När börsen föll 2022 var Latour redan upp så många procent dem senaste tio åren att fallet inte riktigt kändes av på ett ett nämnvärt sätt.

Hur står sig Latour AB mot konkurrenten Investor AB i framtiden?

Latour har en stark historik av lönsamma investeringar och är ett av de största holdingbolagen i Sverige sett till börsvärde. Investor AB är också ett stort svenskt holdingbolag, men med fokus på investeringar inom life science och teknologi. Latours mer diversifierade portfölj och historia av värdeskapande gör det till ett mer attraktivt investeringsförslag än Investor AB.

I framtiden kommer Latours aktiekurs även fortsättningsvis att drivas av resultatet för de företag i vilka Latour investerar. Vi tror dock att Latour är väl positionerat för att överträffa sina konkurrenter tack vare sin högkvalitativa portfölj och starka ledningsgrupp. Därför anser vi att Latours aktier är en bra långsiktig investering.

Hur stor andel av First Norths Large cap bolag äger Latour?

I Latours portfölj ingår ett antal First North-listade bolag, men den exakta andelen avslöjas inte. Vi anser dock att Latours ägarandel i First North-listade bolag är betydande och ger Latour en stark närvaro på den svenska aktiemarknaden.

Vilka är några av de risker som är förknippade med att investera i Latour?

Som med alla investeringar finns det risker förknippade med att investera i Latour. Dessa inkluderar Latours beroende av ett litet antal stora investeringar för sina intäkter, samt risken för att politiska och ekonomiska risker kan påverka Latours portföljbolag negativt. Vi anser dock att Latour är ett välskött företag med goda resultat när det gäller att skapa värde för aktieägarna. Därför anser vi att Latours aktier är en bra långsiktig investering.

Hur stor andel av Latour ägs av Blackrock & Vanguard?

Latour är ett börsnoterat företag med ett stort antal små aktieägare. Blackrock och Vanguard är dock bland Latours största aktieägare och äger 9,5 % respektive 5,4 % av Latour. Latours aktier ägs också i stor utsträckning av svenska institutionella investerare.

Vad är Latours tickersymbol?

Latours tickersymbol är LATOUR.

Är aktien prisvärd?

Om det är ett bolag du bör ha i portföljen baserat på datan från Latours egen hemsida så är det kanske detta. Investmentbolag har alltid kompetenta ledningar och förblir värdeaktier för oss som småsparare där vi kan gömma undan våra mindre förmögenhet och behålla värdet, det kan exempelvis göras på latour avanza-börsen eller via andra börser så som Accuindex inom EU.

Frågor och svar om Latour

Vad kostar det att köpa deras aktie?

Aktien 2022 ligger runt 205,70 SEK det är dock bra att se till den aktuella kursen på Accuindex innan du köper din aktie.

Hur mycket stiger börsen med?

Börsen stiger baserat på marknadsvärdet och framtida förhoppningar om tillväxt. Till detta bidrar makroekonomisk data som gör att börsen får rätt förutsättninga för att stiga kraftigt, exempelvis låga räntor.