logistea aktie

Logistea aktie analys & sammanfattning 2022

Logistea aktie är ett ledande fastighetsbolag med en dynamisk och växande portfölj av lagerlokaler, logistikcenter och industriella fastigheter. Logisteas strategiska verksamhet, som grundades i Norden, är inriktad på stora tillväxtområden som har en hög efterfrågan på denna typ av fastigheter.

Med huvudkontor i Stockholm är Logistea dedikerat till att förse investerare och hyresgäster med förstklassiga fastighetsalternativ som uppfyller deras behov av utrymme, säkerhet och värde. Oavsett om du behöver lagringsutrymme för industriell utrustning eller distributionslokaler för att stödja ditt växande företag har Logistea lösningen.
Så om du letar efter en pålitlig partner för att ta itu med dina fastighetsutmaningar, behöver du inte leta längre än till Logistea. Med sin oöverträffade expertis på området och sitt engagemang för excellens är Logistea rätt val för alla dina fastighetsbehov.

Varför du bör investera i Logistea aktie

Logistea är ett företag som är verksamt inom en snabbväxande marknadsnisch med hög efterfrågan. Denna efterfrågan drivs av den snabba omvandlingen av detaljhandelssektorn, som lägger allt större vikt vid att ha effektiva lager- och logistikhanteringssystem. Logisteas kunder är bland annat välkända och snabbt expanderande e-handelsföretag som kräver moderna lager- och logistiklösningar placerade i de bästa logistikhubbarna i Sverige.

Med sitt starka fokus på tillväxt har Logistea vuxit genom förvärv, utveckling och förvaltning av fastigheter och mark. Företaget har för närvarande ett mål att öka sitt fastighetsvärde till över 15 miljarder kronor till 2024, med ett årligt mål att skapa 25 000 kvadratmeter ny yta varje år.

Oavsett om du vill investera i Logistea aktier eller samarbeta med företaget för att utöka din egen affärsverksamhet är Logistea helt klart redo för framgång i denna dynamiska marknadsnisch.

Logistea aktie & Nasdaq stockholm

Logistea är ett ledande hållbart företag som fokuserar på fastighetsutveckling. Genom att investera i Logistea-aktier stöder investerare företagets ansträngningar att bygga energieffektiva byggnader som bidrar till att minska koldioxidutsläppen och främja ett mer hållbart samhälle. Förutom sitt engagemang för hållbarhet har Logistea också en lång historia av framgång, efter att ha knoppats av från modeföretaget Odd Molly för flera år sedan.

Idag är dess aktier noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap, vilket gör det till ett attraktivt val för investerare som söker exponering mot fastigheter och hållbar utveckling. Oavsett om du investerar idag eller planerar för din framtid har Logistea något att erbjuda för alla typer av investerare. Så om du vill investera i ett blomstrande globalt företag som bryr sig om miljön och främjar en bättre framtid för alla, investera då i Logistea-aktier idag!

Vad är strategin för värdeökning av Logistea aktie?

Förvärva fastigheter och utvecklingsbar mark i attraktiva lägen i Sverige och, med tiden, i övriga Norden som är lämpliga för lager, logistik och lätt industri.
Löpande utveckling av befintligt fastighetsbestånd och uppförande av nya fastigheter på egen mark
Prioritera en differentierad kundbas med finansiellt stabila hyresgäster och långsiktiga hyresavtal
Arbeta på ett resurseffektivt sätt där miljöpåverkan och social hållbarhet beaktas i affärsbeslut.

 1. Förvärv och utveckling av fastigheter
  Logisteas första prioritet är att förvärva fastigheter och utvecklingsbar mark i Sverige som lämpar sig för lager, logistik och lätt industriell användning. Företaget planerar att med tiden utöka sin verksamhet till resten av Norden.
  Förutom att förvärva nya fastigheter kommer Logistea även att fokusera på att utveckla sin befintliga fastighetsportfölj. Detta kommer att innebära att uppföra nya byggnader på ägd mark samt att renovera befintliga byggnader.
 2. Differentierad kundbas
  En annan viktig del av Logisteas strategi är att fokusera på att attrahera en differentierad kundbas. Företaget vill hyra ut sina fastigheter till finansiellt stabila hyresgäster med långsiktiga hyresavtal. Detta kommer att ge stabilitet åt företaget och hjälpa det att klara av eventuella ekonomiska nedgångar.
 3. Resurseffektivitet
  Slutligen planerar Logistea att bedriva en resurseffektiv verksamhet där miljöpåverkan och social hållbarhet beaktas i affärsbeslut. Detta inkluderar saker som att använda grön finansiering för 50 % av företagets låneportfölj senast 2026

Logistea aktie sammanfattning

Logistea är ett svenskt fastighetsbolag som fokuserar på att utveckla fastigheter för lager, logistik och lätt industri. Företaget har en ambitiös tillväxtstrategi som innebär att expandera verksamheten i Norden och att attrahera en differentierad kundbas. Logistea planerar också att bedriva en resurseffektiv verksamhet där miljöpåverkan och social hållbarhet beaktas i affärsbeslut.