lundin energy aktie

Lundin Energy Aktie: Analys | Framtid | Utdelning | Invest

Lundin energy aktie koncernen har dragit på sig mycket skandalomsusade affärer genom åren allt från korruptions och mutskandaler i afrika till direkta lagbrott mot lokalbefolkningen. Lundinfamiljen har mer och mer tagit avstånd från Sverige och den Svenska aktiemarknaden för att fokusera på utlandet och med all rätt om man vill blir störst!

Lundin energy uppköp

Lundin Energy Corporation grundades 1985 av John Lundin som ett privatägt prospekterings- och utvecklingsföretag fokuserat på att förvärva och utveckla okonventionella naturgasreserver i västra Kanada. 2006 sålde Lundin sin andel i bolaget till private equity-företaget CPP Investment Board Limited Partnership.

Vart är Lundin energy verksamma?

Aktien är ett prospekterings- och produktionsbolag som huvudsakligen verkar i västra Kanada och USA. Bolaget äger andelar i cirka 1 000 brunnar belägna på fastigheter i hela Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba, Colorado, Wyoming, Utah, New Mexico, Texas, Oklahoma, Kansas, Louisiana, Mississippi, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Nebraska, South Dakota, Montana, Idaho, Washington, Oregon, Kalifornien, Nevada, Arizona, New Mexico, Alaska, och Wyoming.

Investera i Lundin energy:s aktie

Lundin energy & dess aktie verkar inom tre segment: Exploration & produktion; Raffinering & Marknadsföring; och naturgaslagring. Lundin har varit lönsamt sedan starten 1996. 2016 genererade det 1,7 miljarder dollar i intäkter och 0,8 miljarder dollar i nettointäkter.
Lundin Energy Corporation grundades 1996 av John Lundin, som fortfarande är ordförande och verkställande direktör. Han fungerar också som VD för Lundin Petroleum Ltd., ett kanadensiskt energiprospekterings- och produktionsbolag.
Baserat i Calgary, Alberta, har dem intressen i västra Kanada. Lundin Petroleum Ltd. äger 100% av Lundin Energy Corporation, men det slutar inte där bolagen i sig har även intäkter från hela Nordamerika men även afrika genom andra bolag i koncernen.

Den Svenska delen av Lundin Energy ser ni nedan finansiell information från Avanza listor.

 • Ticker: LUNE
 • Lista: Large Cap
 • Land: Sverige
 • Sektor: Energi
 • Bransch: Olja & Gas – Exploatering
 • Börsvärde: 2 175 MSEK
 • Omsättning: 30 073 MSEK
 • Vinst: 3 590 MSEK
 • P/E: 0.6
 • P/S: 0.1
 • Utdelning: 19.1 SEK

Direktavkastning: 251.4%

Bolaget producerar råolja och naturgas främst i Alberta, Kanada och USA. Bolaget äger och driver cirka 1 500 brunnar i västra Kanada och USA, med en genomsnittlig livslängd på 12 år.

Segmentet LNG bearbetar naturgas till flytande petroleumgas, propan och andra produkter. Detta segment tillhandahåller även tjänster till kunder inom transport, lagring och distribution av naturgas. Segmentet Oil Sands utvecklar och driver oljesandprojekt i Alberta, Kanada.

Framtiden för Lundin Energy

Produktionsbolaget har fokuserat på förvärv, utveckling och drift av okonventionella naturgasreserver i västra Kanada. Bolaget äger andelar i cirka 3 000 brutto (2 800 netto) brunnar belägna i British Columbia, Alberta, Saskatchewan och Montana.

Med en livslängd på 12 år är det därför mycket lätt att förutspå framtida prisrörelser baserat på just Oljepriset. Så länge kriget pågår kommer därför det göras abnormalt höga avkastningar för samtliga oljebolagen på marknaden. Det är därför en ljus framtid för den som äger aktier i lundin energy.

Lundin energy utdelning 2022

Utdelningsdagen för aktien skedde den 11/1-2021 och var på 0.45kr per aktie. Detta rapporterar börssmart.se

Bör du köpa Lundin energy aktie?

Så länge vi har oroligheter i världen med MENA regionen som inte är speciellt vänligt inställd till väst med Joe Biden i ledningen och Rysslands avståndstagande från väst kommer olja och gaspriset fortsätta nå nya höjder.

Att köpa aktier är alltid en risk men för tillfället utan någon form av stopp på krig och elände i sikte kommer oljepriset att fortsatt stiga, det gör olja och gasbolag en solklar vinnare på börsen.

Det där därför en stark köphänvisning enligt dem flesta stora bolag som ger börsdata, Dessutom framställs lundin energy riktkurs konstant åt det positiva, vilket gör det ett intressant köpläge i oroliga tider.

En video om Lundin aktie:s framtid.

Orrön Energy är engagerad i en hållbar energiframtid

Som en del av den entreprenöriella Lundin Group of Companies har Orrön Energy en dokumenterad framgångsrik historia. Deras erfarna ledningsgrupp har en djup förståelse för energisektorn och ett starkt engagemang för excellens.

Behovet av hållbara energilösningar
Efterfrågan på energi ökar globalt, drivet av ekonomisk utveckling och befolkningstillväxt. Samtidigt blir det allt tydligare att fossila bränslen har en skadlig inverkan på miljön. Det finns ett akut behov av hållbara energilösningar som kan tillgodose världens växande energibehov utan att skada planeten

Det är där Orrön Energy kommer in i bilden. De fokuserar på att hitta och utveckla förnybara energikällor som är miljövänliga och kostnadseffektiva. De har för närvarande verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, och vi letar alltid efter nya möjligheter att utöka vår verksamhet

Strategin för hållbar energiutveckling
Orrön Energy har åtagit sig att utveckla förnybara energikällor på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. De har ett holistiskt synsätt på hållbar energiutveckling och tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna av våra projekt

Orrön Energy har ett nära samarbete med lokalsamhällen för att se till att deras projekt gynnar alla inblandade. De lägger också stor vikt vid att bevara naturliga livsmiljöer och minimera vårt ekologiska fotavtryck.

Vägen framåt
Det finns fortfarande mycket arbete att göra för att uppnå en hållbar energiframtid. Men på Orrön Energy är de övertygade om att de har den erfarenhet, expertis och det engagemang som krävs för att göra detta mål till verklighet.

Lundin Energy utgår från en stark position i affärsområdet förnybar energi

Bolaget har glädjen att meddela att verksamhet inom förnybar energi kommer att starta från en mycket stark position. Bolaget är fullt finansierat, kassagenererande och äger tre högkvalitativa förnybara tillgångar i några av de högsta prisområdena i Norden.

Lundin Energys affärsmodell bygger på en portfölj av långsiktigt kontrakterade tillgångar för förnybar energi. Bolaget är initialt skuldfritt och har betydande kapacitet att anskaffa kapital för förvärv och tillväxt. De viktigaste konkurrensfördelarna med bolagets affärsmodell är följande:

 • Låg kapitalkostnad: Genom att Lundin Energy initialt är skuldfritt har företaget betydligt lägre kapitalkostnader än sina konkurrenter. Detta ger bolaget en konkurrensfördel vid förvärv av nya tillgångar.
 • Tillgångar av hög kvalitet: Bolagets portfölj av tillgångar är belägen i några av de områden i Norden där priserna är högst. Detta ger en stark grund för framtida tillväxt.
 • Erfaren ledningsgrupp: Ledningsgruppen har lång erfarenhet av att utveckla och driva projekt inom förnybar energi. Denna erfarenhet kommer att vara ovärderlig när bolaget försöker växa sin verksamhet.

Lundin Energy meddelar att fusionen med Aker BP är slutförd

Lundin Energy har glädjen att meddela att fusionen av dess E&P-verksamhet med Aker BP har slutförts. Kombinationen skapar det ledande europeiska oberoende E&P-företaget med en tillgångsbas i världsklass, branschledande låga driftskostnader och låga koldioxidutsläpp, med ökade och hållbara utdelningar.