Millicom aktie

Millicom Aktie | Riktkurs | Investera | 2022

Millicom aktie är en multinationell mobiloperatör med verksamhet på tillväxtmarknader. Företaget är inriktad på att tillhandahålla kommunikationstjänster som uppfyller behoven hos privatpersoner och företag i Afrika.
Företaget har flera varumärken som erbjuder telekommunikationslösningar som t.ex. telefonsamtal via VOIP (Voice over Internet Protocol), TV-program inklusive filmer och sportuppdateringar via bredbandsanslutning – allt till konkurrenskraftiga priser!

Om bolaget
BörsStockholmsbörsen
SektorTelekom
TickerTIGO SDB
VDMauricio Ramos
HuvudkontorBertrange, Luxemburg
Hemsidawww.millicom.com

3 skäl att investera i Millicom aktie

Millicom är ett ledande internationellt telekommunikations- och medieföretag med mobila, fasta och bredbandstjänster på tretton marknader i Centralamerika, Sydamerika och Afrika. Företaget har nästan 50 miljoner kunder och över 7,000 anställda. Företaget anger takten när det gäller innovation och digital inkludering – de var först ut på många av de marknader där de är verksamma. Och de utökar ständigt sin räckvidd med ny teknik som förbättrar livet för deras kunder.

Här är tre anledningar till varför du bör investera i Millicom idag:

  • Finansiell stabilitet: Företaget har en stark finansiell grund. Företaget har rapporterat en positiv tillväxt av justerad EBITDA under 13 kvartal i rad. Under Q4 2019 ökade deras justerade EBITDA med 5,4 % på årsbasis till 1,31 miljarder dollar. De har en stark balansräkning med 4,4 miljarder dollar i likvida medel och inga skulder som förfaller förrän 2022. Denna finansiella stabilitet ger dem flexibiliteten att investera i sina nätverk och fortsätta att växa sin verksamhet.
  • Dividend Yield: En annan anledning att investera i Millicom-aktien är deras utdelningsavkastning. De har konsekvent ökat sin utdelning sedan 2014 och har för närvarande en utdelningsavkastning på 4 %. Detta är en attraktiv utdelningsavkastning, särskilt när man jämför med andra företag inom telekomsektorn.
  • Minoritetsinvesteringar: En av bolagets styrkor är deras strategi för minoritetsinvesteringar. De har minoritetsinvesteringar i teknikföretag som tillhandahåller innovativa produkter och tjänster som kompletterar deras egna erbjudanden. Dessa minoritetsinvesteringar ger dem exponering för ny teknik och hjälper dem att ta sig in på nya marknader. Några av deras nyligen genomförda minoritetsinvesteringar är Celtys (en fransk leverantör av IoT-lösningar) och Tigo Energy (ett amerikanskt solenergiföretag).

Kinneviks Millicom-investering ger betydande utdelningar och avkastning

För nästan 30 år sedan grundade Kinnevik bolaget. Sedan Millicom:s notering på Nasdaq Stockholm 2004 har deras investering gett betydande utdelningar och avkastning till Kinnevik och dess aktieägare.

Kinnevik kommer att dela ut sina aktier i dem före årets slut. Företaget äger för närvarande 37,835,381 (37 %) av aktierna genom sin rösträtt i hemlandet och utomlands.

Nyemission i Millicom International Cellular S.A

Villkoren för den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som bolaget aviserade November 2021 är fastställd.

Företaget genomför sin rättighetsemission för att finansiera förvärvet av ytterligare 45 % av aktierna för 2,2 miljarder dollar, vilket kommer att ge dem total kontroll över Tigo Guatemalas verksamhet och tillgångar.

Emissionsvillkoren är 7:10 och det kostar 106 SEK per depåbevis eller 10,61 USD per aktie!

Handeln med depåbevisen avslutades den 19 Maj och kunde endast handlas exklusivt fram till den 20 Maj.

Riktkursen för bolaget

Svenska Handelsbanken har sänkt sin kortsiktiga rekommendation för aktien i mobiloperatören Millicom från köp till behåll. Detta på grund av att man förväntar sig att kunderna kommer att minska antalet tjänster de använder på grund av inflationsmotvinden. Med andra ord, när priserna stiger kommer folk sannolikt att minska sina utgifter, bland annat för saker som telefonitjänster. Denna effekt förväntas bli synlig i aktiens resultat för fjärde kvartalet.

“Millicom:s aktie är billig och värderingen ger stöd. Baserat på den sänkta prognos för 2023 handlas aktien till ev/ebitda 3,7x och P/E 6x”, skriver Handelsbanken.

Vanliga Frågor & Svar – FAQ – Millicom 2023

Vad är Millicom-aktie?

Millicom-aktie är en aktie i den multinationella mobiloperatören Millicom, som erbjuder telekommunikationstjänster i Afrika. Bolaget har flera varumärken som erbjuder lösningar som telefonsamtal via VOIP, TV-program och sportuppdateringar via bredbandsanslutning till konkurrenskraftiga priser. Millicom har huvudkontor i Bertrange, Luxemburg och är noterat på Stockholmsbörsen.

Vad är skälen att investera i Millicom-aktie?

Här är tre anledningar till varför man kan överväga att investera i Millicom-aktie: 1) Företaget har en stark finansiell grund med 13 kvartal i rad av positiv tillväxt av justerad EBITDA. 2) Företaget har en attraktiv utdelningsavkastning på 4 %. 3) Företaget har en strategi för minoritetsinvesteringar som ger dem exponering för ny teknik och hjälper dem att ta sig in på nya marknader.

Vad är fördelarna med att investera i Millicom-aktie?

Några fördelar med att investera i Millicom-aktie kan vara att företaget har en stark finansiell grund, attraktiv utdelningsavkastning och en strategi för minoritetsinvesteringar som ger dem möjlighet att växa sin verksamhet. Millicom är också ett ledande internationellt företag med telekommunikations- och medietjänster på tretton marknader och har nästan 50 miljoner kunder.

Vad är riskerna med att investera i Millicom-aktie?

Som med alla investeringar finns det alltid risker att överväga när man investerar i Millicom-aktie. Dessa risker kan inkludera företagsrisker såsom förändringar i företagets strategi eller affärsmodell, konkurrens från andra företag, regulatoriska risker och marknadsrisker såsom prisfluktuationer och förändringar i efterfrågan på företagets produkter och tjänster. Det är viktigt att granska riskerna noga och bedöma om Millicom-aktie passar in i ens investeringsportfölj.