Nobina aktie

Nobina Aktie |Investera|Uppköpet | Avnoterade 2022

Investera i Nobina aktie|är det en bra ide?

Världen går mer och mer mot ett hållbart samhälle i samband med en grön omställning i enhetlighet med samtliga avtal som är skrivna på senare år. Paris avtalet och agenda 2030 tar oss mot en grönare lösning vilket vi anser är positivt för Nobina, vi ser att bolaget har god potential på sikt.

Vad gör bolaget?

Bolaget äger flertalet olika bolag inom kollektivtrafiken, dem fokuserar på bussar och lösningar inom olika sektorer av industrin.

Bland annat äger Nobina följande aktöer.

  • Nobina Sverige
  • Nobina Danmark
  • Nobina Finland
  • Nobina Norge
  • Samtrans
  • Travis
  • KEs Bussar
Uppköpet från Guersey

I år den 24 januari kom ett erbjudande från ett bolag baserat i Guersey vid namn OfferttoRide Bidco på ett sammanslaget aktieköp av 92.8 procent av aktier i bolaget och att detta var accepterat av aktieägarna. Det påbörjade avlistningen av Nobina från Nasdaq Stockholm. Nobina är ett mycket fint bolag som vi inte är förvånande över att dem blev uppköpta. Bolaget som köpte upp Nobina baseras i Guersey och har stöd från fyra fonder.
Den 16 februari avlistades bolaget från Nasdaq Stockholm och togs privat.

Avkastning från aktien var över 355 procent vilket kan ställas emot Mid cap Total return index som enbart genererat 220 procent.

nobina aktie

Nobina uppköpserbjudande betyder ju självfallet att det inte längre går att köpa aktien via Avanza utan att bolaget nu agerar i privat regi.

Nobina uppköpserbjudande betyder ju självfallet att det inte längre går att köpa aktien via Avanza utan att bolaget nu agerar i privat regi.
Bolaget hade då gett en avkastning på över 355 procent vilket kan ställas emot Mid cap Total return index som enbart genererat 220 procent.

Från Nasdaq Stockholm|Såg siffrorna lovande ut för dem?=

Aktien budades ut till en fantastisk kurs på 108kr och en otroligt fin avkastning på 355 procent för dem som varigt långsiktiga investerare. På avanza blev ett hett sökord när budet anlände och toppade många listor och forum för intressenter. Många var självklart oroliga för vad som skulle hände med deras investeringar vilket är förklarligt om man aldrig varit med om ett uppköp. På Avanzas forum om Nobina:s aktie, var det livlig diskussion vilket är förståeligt och det var många investerare som undrade om Nobina-aktien:s forum skulle finnas kvar, när en aktie blir avnoterade via Avanza försvinner dock öven forumet.

Nobina uppköp utbetalning & när sker den?

För en aktie i bolaget erbjuds 108kr kontant. Aktieinvest FK AB har accepterat erbjudandet för sina ägares räkning. Acceptperioden för erbjudandet har förlängts till den 21 januari 2022. Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 1 februari 2022.

Varför Nobina ansökte om avnotering från Nasdaq Stockholm

Den 5 oktober 2020 meddelade bussoperatören Nobina att man hade ansökt om att frivilligt avnoteras från nasdaq stockholm av sina aktier från Nasdaq Stockholm. Beslutet följer på ett tillkännagivande i september om att bolaget skulle genomföra en översyn av sina strategiska alternativ, varav ett var en avnotering. Så varför beslutade Nobina att ansöka om avnotering och vad innebär detta för bolagets aktieägare?

Skälen till Nobinas ansökan om avnotering
Nobinas resonemang om att ansöka om avnotering från Nasdaq Stockholm kan sammanfattas i två huvudpunkter. För det första anser bolaget att en avnotering skulle leda till ökad flexibilitet när det gäller kapitalallokering och möjligheter till affärsutveckling. För det andra anser Nobina att en avnotering skulle förenkla bolagets organisationsstruktur

Enligt gällande svensk lag är företag med primär notering på en svensk börs föremål för vissa restriktioner när det gäller både emission av nya aktier och återköp av befintliga aktier. En avnotering från Nasdaq Stockholm skulle ge Nobina större frihet när det gäller dessa aktiviteter, samt potentiellt ge fördelar när det gäller kostnadseffektivitet. Genom att förenkla sin organisationsstruktur tror Nobina dessutom att det kommer att vara bättre positionerat för att genomföra sin långsiktiga strategi

Vad innebär detta för aktieägarna?
Om Nobinas ansökan om avnotering godkänns kommer bolagets aktier inte längre att handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 2 november 2020. Aktieägare kommer dock fortfarande att kunna handla sina aktier via alternativa kanaler som OTC-handelsplattformar och privata placeringar. Nobina har dessutom meddelat att man avser att behålla sin nuvarande utdelningspolicy efter en avnotering

Kallelse till årsstämma i Nobina AB (publ)|31 maj 2022

I enlighet med kallensen till årstämman den 31 maj 2022 var det självfallet mycket efterarbete med tanke på uppköpet och det gicks igenom en hel del saker som förklarade för hur framtiden såg ut för bolaget i privat regi.

Nobina återköper obligationer

Nobina hade uställda gröna obligationer med en rörlig ränta som låg under tidsperioden 2019/2024 dessa var tvungna att köpas ut till grund av ägarförändringen som vi nämnt ovan i samband med uppköpet av Nobina.

Även om man inte har möjlighet att längre köpa Nobina finns det möjligheter att investera sig i kollektivtrafiken från deras konkurrenter. Så länge aktierna förhåller sig i grön regi anser vi att det är en otroligt bra tillväxt bransch att placera sitt kapital i för framtida värdeökning.

Det här behöver du tänka på vid avnotering

Vid en avnotering är det viktigt att du spelar dina kort rätt annars kan du stå med en aktie du inte kan sälja på handelsplatsen. Ring support på din handelsplats, exempelvis Avanza, Etoro eller Nordnet.

Vilka andra bolag kan jag handla inom transportsektorn?

Du kan exempelvis fördela vinster från Nobina till transdev aktie

Vad innebär budet på Nobina?

Det innebär att det blir uppköpt avnoterat och borttaget från marknadsplatsen.

Vad händer med Nobina?

Nobina har mottagit ett större bud som ledningen har accepterat och är numera uppköpt.