novo nordisk

Novo Nordisk Aktie|Investera | Riktkurs | Utdelning | 2023

Novo Nordisk A/S är Danmarks näst största läkemedelsföretag och ett av de mest framgångsrika företagen i Skandinavien. Med huvudkontoret i närheten av Köpenhamn och kontor över hela Europa samt några internationella platser som London och Singapore kan de tillhandahålla tjänster till många länder i hela detta område. Det har fått dem att växa snabbare än andra regioner på vår kontinent. Bolaget har funnits sedan 1989 då två danska företag gick samman: Gentofte A/S (nu DIY) och NOVOindustri -A Danisco AB efter att ha grundats genom en fusion.

Det danska läkemedelsbolaget novo nordisk skapades 1989 genom en sammanslagning av två danska företag med anor från 1920-talet. De sysselsätter över 45,000 personer globalt och marknadsför sina produkter internationellt. Företaget är väletablerat då de är verksamma i 180 olika länder. Företagets logotyp är en Apis-tjur (ett av fem heliga djur som finns i gamla egyptiska texter) tillsammans med något som av någon anledning ser ut som tarmar.

Vad företaget gör

Novo Nordisk är ett företag som tillverkar och marknadsför farmaceutiska produkter, särskild utrustning och läkemedel för diabetesvård. De är också involverade i hemostashantering, tillväxthormonbehandling och hormonersättningsbehandlingar som Levemir och Tresiba.

I ett försök att rädda livet på dem som drabbats av diabetes grundade Novo Nordisk World Diabetes Foundation. De har också stöttat en FN-resolution om bekämpning av denna sjukdom. De har velat bekämpa på global nivå genom sitt stöd till initiativ som Project Mesan, som hjälper till att få ut mediciner på marknaden snabbare och samtidigt minska kostnaderna förknippade med produktionen. Det ska också utöka utbildningsprogrammen för att lära sjukvårdspersonal hur de kan hantera typ 2-diabetes på ett effektivare sätt, så att det inte blir ytterligare ökningar eller minskningar. Det har nämligen hänt att det funnits tillfälliga brister.

Novo Nordisk Fonden

Deras fond heter Novo Nordisk Foundation som är en dansk internationell stiftelse, där fokus ligger på medicinsk behandling och forskning. År 2020 uppgick organisationens nettoförmögenhet till 73 miljarder dollar, vilket gör den större än någon annan stiftelse i Danmark såväl som i världen!

Stiftelsen har åtagit sig att finansiera forskning som kommer att leda vägen till personlig medicin, diabetesbehandlingar och botemedel samt cancerprevention. Sedan 2010 har de donerat över 1 miljard dollar för denna sak!

Novo Nordisk Avanza

Man kan köpa aktier för Novo Nordisk AS (NVO) New York-börsen via Avanza. I skrivande stund kostar en aktie 113,93 USD, där den största aktieägaren är följande:

  • Novo Holdings A/S – 28,3% kapital / 76,8% röster

Ska man Investera i Novo Nordisk Aktie?

Eftersom att läkemedelsföretag omsätter stora belopp så är de också väldigt populära att köpa aktier i. Dessutom så arbetar just Novo Nordisk med lösningar som räddar liv, vilket är ännu mer populärt om man kollar till vad folk gillar att investera i.

Om man kollar till riktkursen för novo nordisk så höjdes den av DNB Markets den 28 April 2022 till 870 DKK. Bara två dagar innan de så höjdes den av Nordea från 831. Dessa ökningar tyder så klart på att framtiden ser bättre ut, men det man ska tänka på är att inget är skrivet i sten. Det är viktigt att göra sin egen forskning och att man läser på en extra gång innan man väljer att investera sina pengar i aktiehandel.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Prisvinnande valutarobot från Finansbranschen.se
TA algo

TA algo

Handla på börsen automatiskt

Med över 4000 kunder & över 422% i avkastning under perioden 2018-2023 är vi utan tvekan Sveriges mest pålitliga och välkända valutarobot.

  • Fullt automatisk handel
  • Verifierade resultat
  • Avkastning i både upp och nedgång
  • Lättanvänd för småsparare

Handel med TA Algo är helt gratis för dig som kund.

Öppna konto

Varför JP Morgan är positivt inställd till aktien

Som investerare letar man alltid efter nästa stora grej. Man vill veta var man ska placera sina pengar för att få mest avkastning på investeringen. Det är därför som när en stor aktör som JP Morgan kommer ut med en värdering, sitter man upp och lägger märke till det. Så vad har JP Morgan att säga om aktien? Låt oss ta en titt.

JP Morgan har gett aktien ett köpbetyg. Riktkursen är oförändrad på 925 danska kronor. I sin rapport anger JP Morgan bolagets starka fundamenta som skäl för sitt betyg. De anser att bolaget är väl positionerat för tillväxt och har en solid ledningsgrupp på plats. Dessutom anser de att den senaste tidens kursnedgång utgör en köpmöjlighet för investerare.

Danmarks Novo Nordisk lämnade rapport för fjärde kvartalet

Den danska läkemedelstillverkaren Novo Nordisk släppte under 2022 sin rapport för fjärde kvartalet. Det förväntade rörelseresultatet, enligt Factsets konsensus med tolv analytikerestimat, är 14,344 miljoner danska kronor. Under motsvarande period förra året var resultatet 11,178 miljoner. Bolaget släppte rapporten 2022-02-02.

(miljoner danska kronor)Q4-21, prognosAntal estimatRapporterat i fjol
Försäljning37 9141632 138
Rörelseresultat14 3441211 178
Årsutdelning (median), danska kronor10,29239,10
Källa: Factset

Novo Nordisk aktieanalys

Under tiden som företaget har verkat så har det hänt en hel del. Här kommer händelser under tiden som de har arbetat:

  • År 2010 befanns Novo Nordisk skyldigt till brott mot sitt avtal med ABPI genom att inte tillhandahålla information om biverkningar och marknadsföra Victoz innan det beviljades marknadsgodkännande.
  • Företaget var tvunget att betala tillbaka 3,6 miljarder danska kronor 2013 efter att en utredning avslöjade att de överförde prissättningsfel från sin nederländska filial till den danska sidan av saker och ting. Det ledde till att de betalade mer skatt än nödvändigt samt ränteavgifter ovanpå alla dessa pengar som de var skyldiga till en början, innan de fick tillgång till dem igen senare, där dessa utgifter finns!
  • Det var en debatt i Mars 2013 som väckte oro för biverkningarna av inkretin-diabetesmediciner, inklusive Victoza. Nu anser man dock att det inte finns några bevis för dessa farhågor och du kan använda din medicinering som vanligt utan att vara rädd för några större hälsoproblem!
  • I oktober 2013 återkallades partier av NovoMix 30 FlexPen- och Penfill-insulin i vissa europeiska länder eftersom deras analys visade att en liten andel inte uppfyllde specifikationerna för styrka.
  • USA:s justitiedepartement har meddelat att Novo Nordisk kommer att betala 58,7 miljoner dollar för att avsluta en undersökning i samband med deras diabetesläkemedel.
En analys av Novo Nordisk CEO på ”First On CNBC”.

Novo Nordisk Utdelning 2022

Företaget räknar nu med en försäljningstillväxt på 10-14% i lokala valutor, jämfört med tidigare uppskattning 6 – 10%. Prognosen säger att rörelseresultatet kommer att öka med 9-13 %, jämfört med 4-8 %. Bolaget rapporterade dessutom ett starkare rörelseresultat för första kvartalet än väntat på 19 miljarder danska kronor (2,69 miljarder dollar), vilket överträffar analytikernas förväntningar med nästan 8 %.

Novo Nordisk grundare har under året meddelat att de pausar all produktion och leverans på obestämd tid på grund av nyligen inträffade problem med god tillverkningssed. Man har även meddelat att det kommer att utöka sitt aktieåterköpsprogram med 2 miljarder danska kronor, vilket ökar det totala beloppet till 24 miljarder DKK.

Novo Nordisks läkemedelskandidat icodec uppnår blodsockermål i fas III-studie

Novo Nordisk har presenterat data från sin fas III-studie av sin läkemedelskandidat icodec som tas en gång i veckan för behandling av patienter med typ 2-diabetes. Onwards-studien visar att fler personer uppnådde sitt blodsockermål med icodec, jämfört med de som tog läkemedlet degludec dagligen.

Detta är goda nyheter för Novo Nordisk, eftersom företaget har varit under press att visa investerarna att det kan förnya sig och ta nya produkter till marknaden. Icocdec är en viktig del av Novo Nordisks strategi för att öka sin diabetesfranchise, och de positiva fas III-data bör ge bolaget en skjuts på vägen mot kommersialisering.

Novo Nordisk’s Onwards-studie
Onwards-studien var en 24 veckors, randomiserad, dubbelblind, aktivt kontrollerad studie som omfattade 1262 patienter med typ 2-diabetes som var otillräckligt kontrollerade på metforminmonoterapi. Patienterna i studien randomiserades till icodec-injektioner en gång i veckan eller dagliga degludec-injektioner, båda i kombination med metformin. Studiens primära endpoint var förändring från baslinjen i HbA1c vid vecka 24.

Icodec uppnår primär slutpunkt
Fler patienter som behandlades med icodec uppnådde den primära ändpunkten HbA1c-reduktion vid vecka 24 än de som behandlades med degludec (62,2 % jämfört med 54,5 %; p<0,001). Dessutom resulterade icodec i större minskningar av HbA1c- och fastande plasmaglukosnivåer än degludec. Icodec tolererades väl, med en liknande säkerhets- och tolerabilitetsprofil som degludec.

Novo Nordisk’s nästa steg
Novo Nordisk planerar att lämna in en New Drug Application (NDA) för icocdec till den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) i mitten av 2019 och en Marketing Authorization Application (MAA) till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) senare under året. Om det godkänns skulle icocdec vara den första injicerbara GLP-1-agonisten som injiceras en gång i veckan och som finns på marknaden. Detta skulle ge Novo Nordisk en konkurrensfördel gentemot konkurrerande behandlingar som Eli Lillys Trulicity och Sanofis Soliqua 100/33

Vanliga Frågor & Svar – FAQ – Novo Nordisk 2023

Vad är Novo Nordisk?

Novo Nordisk är Danmarks näst största läkemedelsföretag och ett av de mest framgångsrika företagen i Skandinavien. Företaget grundades 1989 genom en sammanslagning av två danska företag och har kontor över hela Europa och i Singapore och London. Novo Nordisk tillverkar och marknadsför farmaceutiska produkter, medicinsk utrustning och läkemedel för diabetesvård, samt är involverade i hemostashantering, tillväxthormonbehandling och hormonersättningsbehandlingar.

Vad gör Novo Nordisk Fonden?

Novo Nordisk Foundation är en dansk internationell stiftelse som fokuserar på medicinsk behandling och forskning. Stiftelsen har en nettoförmögenhet på 73 miljarder dollar och är den största stiftelsen i Danmark och världen. Novo Nordisk Foundation har åtagit sig att finansiera forskning som kan leda till personlig medicin, diabetesbehandlingar och cancerprevention. Sedan 2010 har de donerat över 1 miljard dollar för dessa saker.

Hur kan jag köpa aktier i Novo Nordisk?

Aktier i Novo Nordisk kan köpas på New York-börsen via Avanza. Priset på en aktie varierar beroende på marknaden och kan ses på Avanza’s hemsida.

Vad är Novo Nordisk’s affärsmodell?

Novo Nordisk har en affärsmodell som innebär att de tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinsk utrustning för diabetesvård, hemostashantering, tillväxthormonbehandling och hormonersättningsbehandlingar. De har också en fond, Novo Nordisk Foundation, som stödjer medicinsk forskning och behandling.

Vad är Novo Nordisk’s vision?

Novo Nordisk’s vision är att ”förbättra människors hälsa och välmående”. Företaget strävar efter att bidra till att förbättra hälsan hos personer med diabetes och andra sjukdomar genom att tillverka och marknadsföra läkemedel och medicinsk utrustning och genom att stödja medicinsk forskning och behandling via Novo Nordisk Foundation.

Vad hände med produktionen och leveransen hos Novo Nordisk under 2022?

Grundaren av Novo Nordisk meddelade att de pausat all produktion och leverans på obestämd tid på grund av problem med god tillverkningssed.

Vad är Novo Nordisks läkemedelskandidat icodec och vilka resultat har det fått i en studie?

Icodec är en läkemedelskandidat som tas en gång i veckan för behandling av patienter med typ 2-diabetes. En fas III-studie, Onwards-studien, visade att fler personer uppnådde sitt blodsockermål med icodec jämfört med de som tog läkemedlet degludec dagligen.