onecoin 2022 bedrägeri

OneCoin-skandalen 2023: Vad vi kan lära oss och hur vi kan skydda oss mot liknande bedrägerier

Det har under en längre tid varit väldigt populärt med plattformar och börser för kryptovalutor och den populariteten växer. Det beror till stor del på att användarantalet av kryptovalutor växer, samtidigt som användningsområdet integreras mer för varje dag som går.

OneCoin var en kryptovaluta som lanserades 2014 av grundaren Ruja Ignatova. Verksamheten marknadsfördes som ett lönsamt investeringsalternativ med löften om att kryptovalutan skulle bli världens största och att investerare skulle kunna tjäna stora pengar genom att sälja kursmaterial och rekrytera fler investerare. OneCoin var strukturerat som en MLM (multi-level marketing), med säljare som fick provisioner från sina rekryteringar och köp av kursmaterial.

Bedrägeriets omfattning: OneCoin-bedrägeriet var en av de största Ponzi-scheman som någonsin genomförts och drog in cirka 4 miljarder dollar mellan 2014 och 2016. Många människor investerade i OneCoin, trots att verksamheten saknade en distribuerad huvudbok och kursmaterialet i de flesta fall var plagiat. När grundaren Ruja Ignatova försvann med alla pengar som investerades i verksamheten blev varje digitalt mynt från OneCoin värdelöst.

När det Bulgariska pyramidspelet OneCoin kom till liv med sin nätverksstruktur under 2014 så var det början på de mest beryktade Ponzi-systemet i de virtuella pengarnas historia. Planen fick ivrigt stöd av många i Bitcoin-communityt, och det stod snart klart varför. OneCoin-projektet verkade vara en säker sak – tills medlemmarna inte kunde använda sig av sin valuta eller produkter som kunde köpas med deras nya mynt!

Experter som är bekanta med MLM-strukturer och kryptovaluta-nätverk började känna igen sig 2015 när de upptäckte OneCoins verksamhet – ett förmodat kryptoföretag som liknade ett typiskt system för flernivåmarknadsföring, men som inte hade någon distribuerad huvudbok.

Vad är OneCoin 2023 och kan man få tillbaka pengar? Det har vi tagit reda på!

Här är ett Youtube-klipp som förklarar hela investeringsbedrägeriet bakom OneCoin.

Är OneCoin värt något idag?

Bolagets primära struktur gick ut på att sälja kursmaterial, som enligt uppgift i de flesta fall var plagiat. Säljare av kursmaterial fick betalt för att rekrytera nya köpare. Affärsmodellen för OneCoin Ltd. och OneLife Network Ltd. påminde om ett MLM-system, där även kursmaterialdistributörer fick provision från sina säljare som anslöt sig till organisationen och rekryterade människor under dem. Detta för att alla skulle få ersättning under deras aktiva period.

OneCoin:s grundare, Ruja Ignatova, försvann med alla pengar vilket innebär att vartenda digitala mynt från dem blev värdelöst. Totalt drog verksamheten in cirka $4 miljarder mellan 2014 och 2016 som deras grundare behöll för sig själva. OneCoin är idag helt värdelöst och det går helt enkelt inte att använda sig av det överhuvudtaget.

Ledningen bakom Onecoin

OneCoin var ett stort kryptovalutabedrägeri som verkade mellan 2014 och 2016. Nedan följer en lista över viktiga personer som var inblandade i bedrägeriet och deras roller i företaget.

  • Ruja Ignatova: grundare av OneCoin och åtalad för värdepappersbrott, bedrägeri via telefonledningar och pengatvätt, bland annat
  • Konstantin Ignatov: Ruja Ignatovas bror och medgrundare av OneCoin, åtalad för värdepappersbrott och pengatvätt
  • Mark Scott: advokat som är åtalad för sin inblandning i OneCoin-bedrägeriet, inklusive pengatvätt och försök att dölja företagets verksamhet
  • Sebastian Greenwood: företagsledare inblandad i OneCoin, dömd till fängelse för sin inblandning i bedrägeriet
  • Ivan Zhelyazkov: företagsledare inblandad i OneCoin, dömd till fängelse för sin inblandning i bedrägeriet
OneCoin kurs

OneCoin Exchange var en intern marknadsplats där medlemmarna kunde köpa mer än bara nybörjarpaketet för bolagets egenbestämda kurs. Deras omräkningskurs för andra valutor hette Xcoinx, där man växlade till 1NC (myntet i den här plattformen). Det var så här de lurade folk att komma igång med att investera.

Onecoins exchange

OneCoin Exchange var en intern marknadsplats där medlemmar av OneCoin kunde köpa mer än bara nybörjarpaketet för bolagets egenbestämda kurs. Omräkningskursen för andra valutor på plattformen hette Xcoinx, där man kunde växla till OneCoins valuta, 1NC. Detta var ett sätt som OneCoin använde för att lura investerare att komma igång med att investera i verksamheten.

Åtgärder mot OneCoin: För att bekämpa OneCoin-bedrägeriet har myndigheter i flera länder vidtagit ett antal åtgärder. Dessa har inkluderat brottsutredningar, gripanden och åtal mot individer som var inblandade i schemat, samt försök att stänga ner företagets verksamhet och förfoga över dess tillgångar. Många av de som var ansvariga för OneCoin-bedrägeriet har också blivit gripen och åtalad för brott relaterade till sin inblandning i schemat, inklusive företagets grundare Ruja Ignatova, som åtalats för värdepappersbrott, bedrägeri via telefonledningar och pengatvätt, bland annat.

Varför fungerade OneCoin: OneCoin lyckades locka in många investerare, inklusive många som var oerfarna inom investeringar, genom att använda aggressiva marknadsföringsmetoder och göra falska påståenden om värdet och potentialen hos OneCoin-kryptovalutan. Företaget målade även in oerfarna investerare som kanske var mer mottagliga för dessa metoder, och använde sociala medier och andra online-plattformar för att nå en stor publik. En annan faktor som bidrog till att OneCoin-bedrägeriet kunde fortsätta så länge var att det var uppbyggt som en Ponzi-schema, vilket innebär att tidigare investerare fick tillbaka sina pengar genom att nya investerare tillfördes.

OneLife OneCoin

OneLife var ett MLM-företag som erbjöd sina medlemmar provisioner som baseras på att de värvar andra till programmet. Det är ett exempel på vad man kan kalla ”pyramidförsäljning”, där nya deltagare uppmuntras med ekonomiska incitament för att rekrytera fler personer, som sedan gör detsamma för sig själva och så vidare tills slutligen varenda krona går neråt – eller åtminstone tillbaka till dem som befinner sig på marknivå!

OneLife var ett MLM-företag som erbjöd sina medlemmar provisioner baserade på att de rekryterade andra till programmet. Det här är ett exempel på vad som kallas pyramidförsäljning, där nya medlemmar placeras under befintliga medlemmar i en hierarki och får provisioner från sin egen försäljning och rekryteringar. OneLife var ett dotterbolag till OneCoin och erbjöd sina medlemmar möjligheten att investera i OneCoin-kryptovalutan.

De digitala utbildningspaket som användes av denna organisation i detta bedrägeri för nätverksmarknadsföring har praktiskt taget inga kostnader i samband med detta. Det berodde till stor del på att altt levererades online.

Tidslinje för bedrägeriet onecoin

OneCoin var en stor skala kryptovalutabedrägeri som verkade mellan 2014 och 2016. Tidslinjen nedan ger en översikt över viktiga händelser i samband med bedrägeriet.

ÅrHändelse
2014OneCoin grundas av Ruja Ignatova och marknadsförs som en legitim kryptovaluta
2015OneCoin börjar växa snabbt och lockar in många investerare
2016Myndigheter i flera länder börjar undersöka OneCoin för möjlig bedrägeri
2017Ruja Ignatova försvinner och misstänks vara involverad i OneCoin-bedrägeriet
2018Flera individer gripen och åtalade för sin inblandning i OneCoin-bedrägeriet
2019Flera företagsledare döms till fängelse för sin inblandning i OneCoin-bedrägeriet
2020Brottsutredningar och rättegångar mot individer inblandade i OneCoin-bedrägeriet fortsätter

Kan man få tillbaka sina investerade pengar?

OneCoin var ett olagligt investeringsbedrägeri som har gjort att många människor har fått det sämre ställt. Produkten utlovade ett sätt att tjäna lätta pengar, men det var inte sant och det fanns inga fördelar, snarare undervisningskostnader för alla inblandade.

OneCoin:s grundare Ruja Ignatova är sedan 2017 efterlyst av FBI vilket betyder att man inte har lyckats återbetala de bedragna investerarna.

I teorin skulle man kunna göra en anmälan, antingen individuellt eller i grupp till myndigheterna i Bulgarien, men i praktiken är det mer eller mindre lönlöst. Det är hitills ingen som har lyckats få tillbaka sina investerade pengar och det verkar inte vara någon som får det heller.

OneCoin hemsida nedstängd

OneCoin 2022
Så här ser det ut när man försöker att besöka OneCoin:s hemsida 2023.

OneCoin:s webbplats, som var kärnan i marknadsföringen av sina produkter och bedrägerier, visar i dagsläget feta varningar med röda bokstäver om att det kan vara nätfiske eller att den inte är pålitlig alls. Man avråds starkt av en ansvarsfriskrivning som placeras på domänen. Hostingleverantören erkände också att de genomgår en kriminalteknisk undersökning av vad som hände, men företaget kan aldrig återvända på grund av blockering från December 2019 efter att ha anklagats för bedräglig verksamhet.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Vanliga Frågor & Svar – FAQ – OneCoin 2023

Vad är en kryptovaluta?

En kryptovaluta är en digital valuta som använder kryptografi för att säkerställa finansiella transaktioner, kontrollera skapandet av nya enheter och verifiera överföringar av ägande. Kryptovalutor kan fungera som alternativ till traditionella valutor och är oftast decentraliserade, vilket innebär att de inte kontrolleras av någon central myndighet.

Vad är OneCoin?

OneCoin var en kryptovaluta som lanserades 2014 av Ruja Ignatova. Verksamheten marknadsfördes som ett lönsamt investeringsalternativ med löften om att kryptovalutan skulle bli världens största och att investerare skulle kunna tjäna stora pengar genom att sälja kursmaterial och rekrytera fler investerare. OneCoin var strukturerat som en MLM (multi-level marketing), med säljare som fick provisioner från sina rekryteringar.

Är OneCoin värt något idag?

Nej, OneCoin är inte värt något idag. Verksamheten drog in cirka 4 miljarder dollar mellan 2014 och 2016, men när grundaren Ruja Ignatova försvann med alla pengar som investerades i verksamheten blev varje digitalt mynt från OneCoin värdelöst.

Kan man få tillbaka pengar som investerades i OneCoin?

Det är svårt att säga om det är möjligt att få tillbaka pengar som investerades i OneCoin. Många investerare har rapporterat att de försökt få tillbaka sina pengar utan framgång. Det finns även olika rådgivnings- och återvinningstjänster som erbjuder hjälp för att få tillbaka pengar, men det är svårt att veta om dessa tjänster är pålitliga och om de kan hjälpa till att få tillbaka pengar.

Kan man fortfarande handla med OneCoin?

Nej, det är inte möjligt att handla med OneCoin. Verksamheten har avslutats och alla digitala mynt från OneCoin är värdelösa.

Kan man bli åtalad för att ha investerat i OneCoin?

Det är möjligt att investerare kan åtalas om de har medvetet investerat i ett bedrägeri. Det är dock svårt att säga om detta skulle gälla för investeringar i OneCoin, då det är upp till den enskilde personens handlingar och om de har varit medvetna om att de investerade i ett bedrägeri.