onoterade aktier
|

Onoterade aktier: En guide för att förstå denna typ av investering 2023

Onoterade aktier är ett av de mest populära investeringsalternativen i dag. Företag som är nya på marknaden eller som inte har listats på börsen ännu, säljer ofta aktier direkt till investerare. Denna typ av aktiehandel har både fördelar och nackdelar som alla investerare bör vara medvetna om innan de börjar investera. I denna artikel kommer vi att titta på att investera i detta, inklusive vad de är, fördelar och nackdelar, hur man handlar med dem i Sverige och skatteverkets regler och riktlinjer. Vi kommer också att diskutera några av de bästa sätten att ta ut förlustavdrag på dina investeringar i dessa typer av aktier. Låt oss börja med att ta en titt på vad onoterade aktier är.

Vad är onoterade aktier?

En video som tydligt förklarar för nybörjare vad onoterade aktier är.

Det är aktier som inte är noterade eller handlas på ett börs. Det betyder att investerare inte kan köpa eller sälja dem på ett börs och att de inte är tillgängliga för den allmänna investeringspubliken. Istället för att köpa eller sälja aktier på ett börs, är investerare tvungna att köpa eller sälja dem direkt från företaget som har utfärdat dem.

Onoterade aktier har funnits i flera århundraden. De har historiskt använts av företag för att finansiera sin verksamhet och tillhandahålla investerare möjlighet att äga aktier i företaget. Idag används de ofta av företag för att locka investerare och anställa nya anställda.

Skillnaden mellan onoterade- och noterade aktier

Det finns vissa skillnader mellan onoterade- och noterade aktier som du kan se i tabellen nedanför:

Onoterade aktierNoterade aktier
PrisLägreHögre
LikviditetLågHög
AvkastningLägreHögre
HandelDirekt från företagetPå börsen
RiskHögLåg
BeslutsfattandeJaNej
DiversifieringLättareSvårare
En tabell som jämför onoterade och noterade aktier.

Fördelar och nackdelar med onoterade aktier

Dessa aktier har både fördelar och nackdelar. Följande är några av de vanligaste:

Fördelar

 • De ger vanligen investerare ett fördelaktigt pris. Företag som säljer onoterade aktier tenderar att erbjuda investerare ett lägre pris än vad som erbjuds på börsen.
 • Investerare får möjlighet att delta i företagets beslutsfattande. Genom att äga onoterade aktier kan investerare ha inflytande över företagsbeslut och deras strategi.
 • Det är lättare att diversifiera en portfölj med dessa typer av aktier. Eftersom investerare inte kan köpa dem på en börs är det lättare att söka efter investeringar som är lite mer avskilda och som inte är så exakt följda av investerare.

Nackdelar

 • Onoterade aktier är långsiktiga investeringar. Det är svårare att sälja onoterade aktier när marknaden förändras, vilket kan göra det svårt för investerare att dra nytta av förändringar.
 • De är mindre likvida. Det betyder att det kan ta lång tid att få tillgång till sina pengar, eftersom investerare måste vänta på att företaget att sälja ut aktierna.
 • De ger vanligen lägre avkastning än noterade aktier. Detta beror på att de är mindre likvida och att de inte är noterade på en börs, vilket gör det svårare att sälja dem.

Saker att tänka på innan du investerar i onoterade aktier

Innan du investerar i dem är det viktigt att du förstår riskerna. Följande är några saker som du bör tänka på:

 • Säkerhetskontroll: Se till att företaget har en stark säkerhetskontroll, så att du kan vara säker på att dina pengar är säkra.
 • Företagsinformation: Se till att du får tillgång till detaljerad information om företaget, så att du kan fatta ett välgrundat beslut.
 • Företagsstorlek: Se till att företaget är stort nog att kunna generera ett bra avkastning på din investering.
 • Företagets historia: Se till att du känner till företagets historia, så att du vet om det har haft stabila resultat och har haft en god ekonomisk utveckling.

Investeringskonto (ISK): En Lösning för Onoterade Aktier

Investeringskonton, eller ISK, är ett bra alternativ för personer som vill investera i onoterade aktier. ISK är ett finansiellt instrument som tillåter investerare att placera sina pengar inom ett säkert investeringsforum. ISKs är ett bra instrument eftersom det ger investerare möjlighet att investera sina pengar i onoterade aktier. Det erbjuder också investerare ett skydd mot marknadsförluster, så att de kan investera utan att oroa sig för att de ska bli utsatta för förluster. På grund av det skydd ISK ger, är det ett bra alternativ för investerare som önskar investera i onoterade aktier.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Prisvinnande valutarobot från Finansbranschen.se
TA algo

TA algo

Handla på börsen automatiskt

Med över 4000 kunder & över 422% i avkastning under perioden 2018-2023 är vi utan tvekan Sveriges mest pålitliga och välkända valutarobot.

 • Fullt automatisk handel
 • Verifierade resultat
 • Avkastning i både upp och nedgång
 • Lättanvänd för småsparare

Handel med TA Algo är helt gratis för dig som kund.

Öppna konto

Vad händer med min onoterade aktie om bolaget går till IPO?

Om du äger en onoterad aktie i ett företag som går till börsen genom en IPO kan du sälja dina aktier på börsen. Du kommer också att kunna köpa börsnoterade aktier i företaget om du vill.

Om du funderar på att köpa onoterade aktier är det viktigt att du gör din research och förstår riskerna. Dessa aktier kan dock ge investerare möjlighet till högre avkastning än noterade aktier.

När en onoterad aktie blir offentlig innebär det att den nu är noterad på en börs. Det finns några sätt på vilka detta kan ske. För det första kan företaget erbjuda sina aktier till försäljning till allmänheten genom en börsintroduktion (IPO).
För det andra kan företaget notera sina aktier på en annan börs, t.ex . genom att flytta från Nasdaq till NYSE. För det tredje kan ett privat företag gå till börsen genom ett omvänt övertagande. Detta innebär att ett privat företag köper ett offentligt företag och sedan listar sina aktier på börsen.

Det finns några saker som investerare bör tänka på innan de köper onoterade aktier. För det första bör de undersöka företaget grundligt. Detta beror på att det finns mindre information tillgänglig om dessa företag och deras finansiella situation. För det andra bör du bara investera om de är bekväma med de risker som är involverade.

Vid handel med onoterade aktier handlas dem till spotpris

Detta innebär att priset på aktierna baseras på de aktuella marknadsförhållandena. Det kan dock förekomma stora variationer i dessa priser och de kan förändras snabbt. Detta gör det viktigt för investerare att hålla sig uppdaterade om de senaste nyheterna och utvecklingen.

Investerare bör också vara medvetna om de avgifter som mäklare tar ut när de handlar med onoterade aktier. Dessa avgifter kan vara högre än för noterade aktier, så det är viktigt att jämföra olika mäklare innan man fattar ett beslut.

Hur handlar man med onoterade aktier i Sverige?

Om du vill köpa eller sälja onoterade aktier i Sverige måste du hitta en mäklare som erbjuder denna tjänst. Det finns några mäklare som erbjuder denna tjänst, men det är viktigt att jämföra deras avgifter innan du fattar ett beslut. Du kan också använda en onlineplattform som Mangold i Sverige. Denna plattform låter dig handla med onoterade aktier i Sverige utan att du behöver en mäklare.

Skatteverket och Beskattning

Skatteverket är en myndighet som reglerar skatter på investeringar och andra finansiella transaktioner. Om du investerar i onoterade aktier är det viktigt att du är medveten om de skatter som du måste betala. I vissa fall kan du få ett skatteavdrag för de onoterade aktier du investerar i. Det är viktigt att du följer Skatteverkets regler och riktlinjer när du investerar i onoterade aktier, eftersom det kan påverka hur mycket du får betala i skatt. Om du är osäker på vilka skatter du ska betala, bör du ta reda på mer information från Skatteverket om hur du ska hantera din investering.

Det finns ett antal olika skatteregler som gäller för denna typ av aktier och det är viktigt för investerare att förstå hur de fungerar. I många fall krävs det att investerare betalar kapitalvinstskatt på vinsterna från de onoterade aktierna, men det finns också andra skatteregler som kan gälla. Det är viktigt att investerare är medvetna om hur dessa skatteregler fungerar och hur de påverkar deras investeringar.

Onoterade aktier är också ett av de bästa sätten att ta ut förlustavdrag. När du investerar i onoterade aktier får du möjlighet att investera i företag som ännu inte har listats på en börs. Det här ger dig chansen att få större långsiktiga vinster om företaget går bra. Förutom höga potentialvinster kan du också dra nytta av fördelarna med förlustavdrag. Förlustavdrag reducerar din skattebelastning och gör att du kan skjuta upp betalningen av skatt på vinsterna som du får från onoterade aktier.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Prisvinnande valutarobot från Finansbranschen.se
TA algo

TA algo

Handla på börsen automatiskt

Med över 4000 kunder & över 422% i avkastning under perioden 2018-2023 är vi utan tvekan Sveriges mest pålitliga och välkända valutarobot.

 • Fullt automatisk handel
 • Verifierade resultat
 • Avkastning i både upp och nedgång
 • Lättanvänd för småsparare

Handel med TA Algo är helt gratis för dig som kund.

Öppna konto

Vad är onoterade aktier?

Onoterade aktier är aktier som inte är noterade eller handlas på ett börs. Det betyder att investerare inte kan köpa eller sälja dem på ett börs och att de inte är tillgängliga för den allmänna investeringspubliken. Istället för att köpa eller sälja aktier på ett börs, är investerare tvungna att köpa eller sälja dem direkt från företaget som har utfärdat dem.

Vad är skillnaden mellan onoterade- och noterade aktier?

Det finns vissa skillnader mellan onoterade- och noterade aktier som du kan se i tabellen nedanför: Onoterade aktier har vanligen ett lägre pris, låg likviditet, lägre avkastning, handel direkt från företaget, hög risk och ja för beslutsfattande. Noterade aktier har vanligen ett högre pris, hög likviditet, högre avkastning, handel på börsen, låg risk och nej för beslutsfattande.

Vad är fördelarna och nackdelarna med onoterade aktier?

Fördelarna är att de ger investerare ett fördelaktigt pris, möjlighet att delta i företagets beslutsfattande och att det är lättare att diversifiera en portfölj med onoterade aktier. Nackdelarna är att de är mindre likvida, ger lägre avkastning än noterade aktier och att de är långsiktiga investeringar.

Hur handlar man med onoterade aktier i Sverige?

Innan du investerar i onoterade aktier är det viktigt att du förstår riskerna. Du bör tänka på företagets säkerhetskontroll och företagsinformation, företagets storlek och dess historia.

Vilka skatter måste man betala när man investerar i onoterade aktier?

I vissa fall kan du få ett skatteavdrag för de onoterade aktier du investerar i. Det är viktigt att du följer Skatteverkets regler och riktlinjer när du investerar i onoterade aktier, eftersom det kan påverka hur mycket du får betala i skatt. Det finns ett antal olika skatteregler som gäller för denna typ av aktier och det är viktigt för investerare att förstå hur de fungerar. I många fall krävs det att investerare betalar kapitalvinstskatt på vinsterna från de onoterade aktierna.