Överträffa Marknaden

Hur Du Överträffar Marknaden 2023 | Tradingstrategi

I takt med att vi får erfarenhet och kunskap inom finansvärlden kommer vårt perspektiv på vad det innebär att vara framgångsrik sannolikt att förändras. Våra mål kan komma att breddas och att ändra dem är oundvikligt för varje investerare som med säkerhet vill att hans eller hennes investeringsportfölj ska generera långsiktig avkastning!

De som vill försöka överträffa marknaden – det vill säga uppnå en högre avkastning än genomsnittet – kan överväga en aktiv handelsstrategi, även om det bara gäller en del av deras portfölj.

Vad Innebär Aktiv Trading?

För att förstå aktiv handel måste man skilja den från köp- och innehavsinvesteringar som bygger sin framgång på tron att en bra investering kommer att vara lönsam på lång sikt. Detta innebär att man ignorerar de dagliga marknadsfluktuationerna och använder sig av en strategi för alla väderstreck, utan att intressera sig för korta löptider. Detta eftersom man tror att tillfälliga effekter är små jämfört med de långsiktiga genomsnittliga trenderna och att man kan förutsäga dessa rörelser exakt.

Aktiva handlare är inte villiga att utsätta sina investeringar för kortsiktiga förluster eller missade möjligheter. Det är därför ingen överraskning att aktiva traders förväntar sig en genomsnittlig avkastning och ser de inte som något oöverstigligt. Om du trots allt kan överträffa dina kollegor genom att identifiera vinstpotential innan någon annan gör det – fortsätt med det! För att överträffa förväntningarna (eller slå historiska genomsnitt) måste man aktivt leta efter trender samtidigt som man analyserar att det är på gång!

En video som går igenom skillnaden mellan aktiv och passiv trading.
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Fokusera På Kortsiktiga Resultat

Handlare letar alltid efter möjligheter på marknaden. Vissa handlare fokuserar på kortare tidsramar, medan andra föredrar längre analysperioder. Faktum är att ännu fler använder båda metoderna för att hitta trender som de kan dra nytta av snabbt med sin handelsplan – innan det är för sent!

Kärnan i en aktiv handlares strategi är att maximera möjligheterna genom att ständigt söka efter möjligheter på marknaderna. Detta innebär att traders kommer att försöka köpa lågt (eller sälja högt) när det finns tecken på att en aktie kan nå sin topp. Man väntar sedan på den igen tills efter att detta har hänt innan de gör något annat med sin investering. Dessa strategier observeras i allmänhet genom tekniska analysverktyg som vi kommer att ta upp längre fram i inlägget.

När dessa tecken inträffar vet en duktig trader att det är dags att lämna investeringen och söka vinst på annat håll.

Skillnaden mellan en trader och en investerare är att traders alltid letar efter den bästa möjliga affären, medan investerare stannar kvar även om det blir svårt.
Traders prövar sin lycka på andra marknader eller aktier beroende på vad de tror kan ge dem pengar, medan investerare föredrar att inte ta några större risker, eftersom det kan leda till stora förluster som skulle upphäva alla tidigare vinster.

Använd Teknisk Analys

Teknisk analys är en form av marknadsprognos som specialiserar sig på att tolka pristrender och identifiera den bästa tidpunkten för att köpa eller sälja värdepapper baserat på diagram. Till skillnad från grundläggande fundamental analys anser tekniker att priserna berättar allt om vad som händer med dina investeringar på kort sikt, eftersom de ser det som en viktig faktor som talar om hur aktier kommer att röra sig på medellång sikt också!

Här är tre principer av teknisk analys:

  • Det nuvarande priset återspeglar redan vad som influerat de, t.ex politiska, ekonomiska eller sociala händelser.
  • Priserna rör sig oftast i trender
  • Historian repeterar sig själv

Indikatorer är en viktig del av varje traders arsenal. De kan hjälpa dig att avgöra när du ska gå in, gå ut eller bara stanna kvar i din position genom att analysera prismönster som uppstår från dem – som trendlinjer! Några exempel är glidande medelvärden (t.ex. 50-dagars snapshot), index för relativ styrka(RSI) och oscillatorer. Det finns en indikator skapad för varje situation.

Konsten att göra teknisk analys är en blandning av vetenskap och tålamod. Det krävs engagemang för att lyckas, men det är viktigt att inte bara ha rätt kunskap när man gör det – man måste också ha en förståelse för hur olika diagram fungerar!

Riskerna Med Aktiv Trading

Det är lockande med hög avkastning, men det krävs risker och kostnader för att lyckas.

Att bli en trader kräver både tid och pengar. Om du inte är säker på att detta är något som dina färdigheter eller ditt bankkonto är redo för, tänk då på de risker som är förknippade med handel, t.ex. snabba förluster.

Provisionen på varje handel minskar avkastningen för aktiva handlare. Eftersom de är engagerade i att tjäna pengar måste man vara säkra på sina beslut och veta att om något går fel med ett beslut. På så sätt finns det fortfarande en chans till framgång tack vare hur mycket tid som gått sedan det senaste framgångsrika draget eller handeln. Detta är dock inte alltid sant eftersom provisioner kan läggas på snabbt när man handlar ofta utan några framgångar!

Värdepapper tas in och tas ut så ofta att en aktiv trader måste betala skatt på eventuella kapitalvinster varje år. Detta kan skilja sig från en mer passiv investerare som innehar investeringar i många år och inte betalar skatt på årliga vinster eller vinster som erhålls i samband med eventuella fonders förvaltningstjänster. Skatteutgifter för kapitalvinster måste också vägas in i en total avkastningskalkyl när man investerar aktivt.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO