Panikförsälja Aktier

Paniksälja Aktier: Så Kan Du Tjäna På Det!

Marknadsutvecklingen kan påverkas kraftigt av oväntade händelser, där panikförsäljning är ett dramatiskt exempel. Sådana situationer uppstår när investerare omvärderar aktiens värde mot bakgrund av potentiella risker, eller när handlare framgångsrikt driver priserna till att aktivera långsiktiga stoppförluster.

Panikförsäljning kan skapa lukrativa investeringsmöjligheter för bottenfiskare, särskilt när den underliggande orsaken inte är materiell. Vår modell erbjuder en strategi för att förutsäga den bästa ingångspunkten efter panikförsäljning – så att investerare inte går miste om potentiell avkastning. Detta samtidigt som de minskar sin riskexponering.

Hur Uppstår En Panikförsäljning?

Doral Financials snabba fall är ett belysande exempel på panikförsäljning – ett fenomen som kan uppstå när tillkännagivandet av en utredning eller nyhet får investerare att sälja sina aktier. Diagrammet nedan visar hur denna händelse utspelade sig. Den började med ett kraftigt tryck nedåt på aktiekurserna, följt av drastiska ökningar av marknadsvolymen och kapitulation av säljarna när SEC:s utredning fick effekt. I slutändan slutade det med en nästan total kollaps för Doral Financial som förklarade sig i konkurs bara sex år senare, 2015.

Så här såg det ut, steg för steg:

Steg 1: Något händer som påverkar aktiepriset snabbt negativt med hög volym.

Steg 2: Till slut kommer en dag med hög volym där köpare och säljare slåss för kontroll av trenden. Vinnaren tar sedan över trenden med låg uppföljningsvolym.

Steg 3: Om momentumet fortsätter oavbrutet vid punkt 2 kan vi observera en anmärkningsvärd vändning i volymen kort därefter.

Steg 4: För att säkerställa tillförlitliga och exakta resultat använder denna process både teknisk analys av tidigare prisrörelser och grundläggande data, för att skapa en långsiktig trend som man sedan kan lita på.

Låt oss undersöka hur vi kan upptäcka tecken på en trendförändring innan den inträffar.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Den Utmattade Försäljningsmodellen (ESM)

ESM är ett kraftfullt verktyg för att identifiera den optimala tidpunkten för att vidta åtgärder i prissättningen. Med hjälp av trend-, volym- och omställningsindikatorer hjälper den till att fastställa när priserna har nått sin lägsta nivå – vilket ger dig förtroendet att fatta välgrundade beslut som är anpassade till ditt företags resultat.

Dessa indikatorer gäller det:

Som trader har antalet bekräftelseindikatorer som du väljer att använda både risker och fördelar – färre bekräftelser är lika med större potentiella vinster men också högre risk. Att bestämma hur många indikationer som behövs för din handelsstrategi är ett viktigt övervägande eftersom det kräver en noggrann balans mellan att dra nytta av möjligheter och undvika onödiga förluster.

Reglerna för att använda sig av ESM är följande:

 • Aktiekursen måste först sjunka snabbt på hög volym.
 • En plötslig volymspik kan skapa en oväntad låg nivå. Detta kan vara ett tecken på att köpare och säljare deltar i en dragkamp, vilket framgår av tecken som korsmönster eller engulfings. Se till att hålla ett öga på denna dynamiska aktivitet!
 • En högre lågvåg måste uppstå.
 • Den nedåtgående trendlinjen som dominerar måste brytas.
 • 40- eller 50-dagars glidande medelvärden måste brytas.
 • Det glidande medelvärdet på 40- eller 50-dagars måste sedan testas på nytt och hålla sig kvar.

Använd långsiktiga glidande medelvärden för att identifiera trendskiften; brott i större glidande medelvärden är mer betydelsefulla än brott i kortare medelvärden.

Med ESM har man uppnått en ny horisont av framsteg, och många metoder har använts för att se till att alla trender får bestående förändringar.

Slutsats

För kunniga handlare och investerare utgör intensiv marknadsturbulens en unik möjlighet att dra nytta av de oundvikliga nedgångarna. Med hjälp av flera indikatorer som tillhandahålls av ESM-analysen kan du veta när det är säkert att dra nytta av vändande priser – utan att riskera kostsamma misstag.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO