Positionshandel

Positionshandel: 3 Lönsamma Strategier

positionshandel för nybörjare
Bilden visar hur en trend kan se ut för en positionshandlare.

I den här guiden lär vi ut positionshandel för nybörjare. Det är viktigt som handlare att förstå sig på alla olika handelsstrategier och det inkluderar därför positionshandel. Det är något som alla kan lära sig och komma igång med på nolltid.

Vi kommer att lära dig tekniker att använda när du gör teknisk analys och även förklara vad positionshandel egentligen är.

Hur utför man positionshandel för nybörjare?

Positionshandel är en handelsstrategi som fungerar som när man utför trend trading. Skillnaden är att man oftast håller en position under en längre tidsperiod. När man positionshandlar så kan man hålla en position under flera år. Man ignorerar därför kortsiktiga prisrörelser helt.

Det här är en strategi som omfattar den längsta tidsramen av dom alla. Man har därför störst chans att göra störst avkastning, men risken är lika stor.

Olika sätt att positionshandla på

För att ta beslut som en positionshandlare så använder man ofta fundamental och teknisk analys. Man letar efter potentiella trender som kan gynna en på lång sikt. Här nedan kommer några exempel:

Glidande medeltal (MA)

Glidande medeltal är en teknisk indikator som man ofta använder som positionshandlare. Här kollar man efter att 50-dagars glidande korsar 100-dagars och 200-dagars linje. Indikerar den det så kan det innebära början på en långsiktig trend.

Stöd och motstånd i marknaden

positionshandel stod och motstand
Bilden visar stöd och motstånd i marknaden.

När man gör en teknisk analys så kan man dra stöd och motståndslinjer. Det fungerar som tak och golv i marknaden, för att förenkla det hela. När man hittar dessa nivåer så kan de signalera vart kursen är på väg, och det blir därför lättare att ta beslut om man ska öppna eller stänga en position.

Man kallar stödnivå för den nivån där marknadspriset historiskt sett inte går förbi. Dessa stödnivåer kan man hitta på kort sikt men också på längre sikt som kan sträcka sig flera år. Den motsatta nivån kallas för motståndsnivå och är den övre nivån för marknadspriset. Samma princip gäller här som för stödnivån.

Som positionshandlare använder man sig mest av långsiktiga nivåer när man stänger positioner.

Handel med prisåtgärder

positionshandel breakout
Bilden visar ”breakout” mot stödlinjen i marknaden.

När en stöd- eller motståndslinje bryts så kallar man det för ”breakout”. Det är vanligt att en positionshandlare använder sig av en breakout som en signal för början på nästa stora marknadsrörelse. Målet är ofta att hitta en så tidig position som möjligt att komma in i en trend.

En breakout sker när kurspriset går över en kurs man har identifierat som ett motstånd. Det gäller inte bara när man går lång utan även när man går kort och har hittat ett kurspris som agerar som stöd. Det är viktigt att först identifiera stöd och motstånd genom att rita upp det i diagrammet så att man minimerar risken för felaktig breakout.

Så här fungerar en ”Pullback och Retracement”-strategi

När man hittar en mindre nedgång eller en trend som vänder i marknaden så kallas det för ”pullback”. En pullback innebär helt enkelt att något drar sig tillbaka, och i det här fallet är det kursen. Om man handlar med en pullback-strategi så tar man fördel av kortvariga marknadsdipper om man har identifierat en längre trend.

Det finns inga trender som inte har en pullback. Till skillnad från en trend trading-strategi så vill man här köpa in sig så lågt som möjligt och sälja så högt som möjligt innan trenden gör en pullback. Man kan alltså dra nytta av mer än bara avkastningen på en trend eftersom du även utnyttjar de mindre svängningarna.

Det man ska tänka på här är att det inte är en lätt match att hitta alla pullbacks. Många använder indikatorer som ”fibonacci retracement” för att enklare identifiera nivåer.

Vilka instrument positionshandlar man med?

En positionshandlare kan handla alla instrument, men föredrar vissa mer. Det är en strategi som liknar en investering mest. Det beror på att man drar nytta av långsiktiga rörelser och letar tydliga trender. Här nedan förklarar vi vad positionshandlare generellt tycker om alla instrument:

Aktiehandel med CFD

Det är vanligt att man som positionshandlare väljer aktiehandel eftersom en aktie vanligtvis har stabila trender. Vissa valutamarknader samt kryptovalutor har nämligen stora rörelser dagligen. Av den anledningen satsar man hellre på stabilare kurser.

Tack vare ett företags underliggande affärsmodell och räkenskaper så är det enklare för en positionshandlare att bedöma värdet på ett företag under lång sikt. Det är alltså lättare att spekulera med aktiehandel och därför väljer man ofta detta instrument när man utför positionshandel.

Råvaruhandel med CFD

Precis som aktiehandel så är råvaror stabilare med långsiktiga trender. Av den anledningen väljer man ofta som positionshandlare att handla med råvaror.