ppm fonder

PPM Fonder: Din Pension Pensionsmyndigheten

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. , Man kallar det även kortfattat för PPM fonder och kan definieras som ett separat konto där dina besparingar investeras och växer skattefritt. Det innebär att du kan göra ditt eget fondval eller använda förvalsalternativet, som är AP7. Detta har faktiskt lyckats få en mycket bra avkastning och till lågt pris, så detta beslut brukar inte vara särskilt dåligt ur något perspektiv!

PPM Fonder Vad Är Det?

När du sparar i ppm fonder som gått bäst är det som att äga aktier i alla de olika värdepapper som innehas av detta företag. Så när vi väljer våra fonder genom PPM-systemet och investerar i enlighet med detta, får man inte bara tillgång till högkvalitativa investeringar utan blir också delägare med rösträtt för dessa tillgångar!

De bästa ppm-fonderna 2022 samt de ppm-fonder som gått bäst är vanligtvis den samling som svenskar föredrar. Man kan via pensionsmyndigheten byta fonder, men eftersom att man i Sverige anser att de är att prioritera så föredrar man att hålla dem. Här nedan finner du en blandad lista på några som experter tycker man ska hålla ett öga på:

Namn på PPM-fond
Swedbank Robur Technology A – (24,28% snittavkastning senaste 10 år)
Länsförsäkringar Fastighetsfond A – (25,34% snittavkastning senaste 10 år)
Öhman Global Wealth – (24,35% snittavkastning senaste 10 år)
Blackrock – Wordl Energy A2 – (17,2% snittavkastning senaste 3 månader)
Att välja rätt PPM-fond

Det första steget för att välja rätt PPM-fond är att veta vilka dina sparmål är. Du kan när som helst byta fonder och det kostar ingenting att göra det. Om du försöker spara till ett specifikt köp, som ett hus eller en bil, vill du ha en tidslinje i åtanke. För långsiktiga mål, som pensionering, har du råd att vara mer flexibel. När du känner till din tidslinje kan du börja fundera på vilken typ av fond som är rätt för dig.

En annan faktor att ta hänsyn till är hur mycket risk du är bekväm med att ta. Aktiefonder anses i allmänhet vara mer volatila än obligations- eller blandfonder, men de ger också möjlighet till högre avkastning. Om du investerar långsiktigt och kan stå ut med vissa upp- och nedgångar kan en aktiefond vara ett bra val. Om du är ute efter stabilitet och blygsam avkastning kan en obligations- eller blandfond vara ett bättre val.

Att välja rätt PPM-fond handlar om att förstå dina finansiella mål och veta hur mycket risk du är bekväm med att ta. När du har gjort det kan du börja välja rätt fond för dina behov. Och kom ihåg att om dina omständigheter förändras kan du alltid byta fond senare.

Hur du maximerar din PPM-investering

Regeringen fastställer den minsta procentandel av din lön som måste investeras i en PPM (för närvarande 2,5 %). De återstående procentenheterna som avsätts till din PPM i Sverige kan dock påverkas genom att du väljer hur pengar ska placeras i olika fonder.

Det finns fyra huvudtyper av fonder som är tillgängliga i det svenska PPM-systemet

 • Garanterade fonder: Dessa fonder lovar en minsta avkastning och anses vara lågriskfyllda
 • Blandade fonder: Dessa fonder investerar i både aktier och obligationer och anses ha måttlig risk
 • Aktiefonder: Dessa fonder investerar främst i aktier och anses ha hög risk
 • Specialfonder: Dessa fonder investerar i specifika sektorer eller nischer och anses ha hög risk
Hur du väljer rätt fond för dig

Det bästa sättet att välja fond är att ta hänsyn till din ålder, dina finansiella mål och din risktolerans

 • Om du är ung och precis har börjat, kan du överväga en blandfond eller en aktiefond. Även om dessa alternativ är mer riskfyllda har de också möjlighet till högre avkastning
 • Om du är närmare pensionsåldern kan du överväga en garantifond eller en blandfond. Dessa alternativ är mindre riskfyllda och bidrar till att bevara ditt kapital
 • Slutligen, om du är bekväm med att ta större risker kan en specialfond vara ett bra alternativ för dig. Kom bara ihåg att med högre risk följer risken för högre förluster

Samband mellan värdeutveckling och risk

Vad som påverkar hur stor din slutliga premiepension kan förväntar är:

 • Vilken risknivå du väljer
 • Aktier är förknippade med högre risk
 • Även räntor med lägre risk

Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder men värdet kommer att variera mer under tiden. Det går inte att garantera att en högre risknivå ger en värdeutveckling som är bättre, men det kan som ung vara bra att välja aktiefonder, då det troligtvis kommer att ge en bättre värdeutveckling över tid.

En fond med lägre risk (även kallat räntefonder) kan passa den som börjar närma sig pensionen. Det beror på att man hellre ser ett stabilt värde som ger stabilera utbetalningar som inte varierar för mycket.

Premiepensionsfonder

Om man tittar till Swedbank PPM fonder så erbjuder de en fondlista med hundratals fonder från en mängd olika företag, bland annat deras egna. De fonder som förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, som är ett dotterbolag till Sveriges största bank och försäkringsbolag, erbjuder den investeringspotential. Detta fick dem att sticka ut från andra finansiella företag som också erbjuder sådana tjänster, men som inte har tillgång till alla dessa olika källor för att investera pengar. Det är bland annat konton som är baserade i olika länder med olika banklagar som säkerställer öppenhet när det gäller hur vinsterna fördelas mellan de inblandade intressenterna.

I den här videon får du en pedagogisk förklaring om hur man byter PPM fonder.

Vad händer med den nya fondtorgsnämnden?

Den svenska fondtorgsnämnden ansvarar för att upphandla, analysera och granska premiepensionsfonder. För närvarande har de ett förvaltat kapital på cirka 1000 miljarder kronor i totala tillgångar under förvaltning (AUM). I Fondtorgsnämndens uppdrag ingår att se till att hållbarhetsmålen uppfylls samtidigt som man fokuserar på kvalitet när det gäller att bedöma investeringar inom landets två största pensionssystem; Axelta-Sparbanking Institutes tillsammans med Pensio Nya Sverige AB(PENS).

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Vad är en fondportfölj med handelsstoppade fonder?

När ett handelsstopp utlyses i en fond kan man inte sälja eller köpa några fonder under den perioden. Stoppet kan vara från minuter till dagar beroende på sällsynta fall där investerare kan behöva dem längre än planerat – vilket blir problematiskt om du hoppades att positionen skulle ha stängts vid det laget! Vissa fondbolag har valt att skjuta upp köp och försäljning av andelar i vissa fonder. Detta beror på svårigheter att beräkna andelspriser, vilket har gjort det omöjligt för dem att sälja eller köpa fler andelar tills de kan åtgärda detta problem först.

När ett handelsstopp utlyses beror det på att det finns ny information som måste offentliggöras. Marknaden har delats upp i två grupper; de som handlar på grundval av rykten och ofullständiga fakta kontra alla andra med officiella uttalanden från företag eller statliga myndigheter, som tillhandahåller kompletta datamängder för sina investeringar. Investerare vill så klart med sina ppm fonder logga in och hantera detta efter ett eventuellt avbrott så att man inte förlorar pengar på grund av för tidigt övergivande (eller ”försäljning”) innan någon vet vad som kommer att hända!

Så köper och byter du fonder i PPM

Det är mycket enkelt att köpa och byta fonder. Så här fungerar det:

 1. Besök pensionsmyndigheten på webben
 2. Klicka på ”logga in” med ditt BankID eller mobilt bankID Freja e-issued passwords accepteras också. Du kan använda utländska pass om de finns tillgängliga för att logga in på den här webbplatsen också!
 3. För att se din fondportfölj, klicka på ”Byt fonder”.
 4. Nu kan du lägga upp till 5 PPM-fonder. Välj fond genom att klicka på ”+”.

Så enkelt är det att köpa och byta fonder i PPM!

Robur Technology – en fond för framtiden

I en tid då tekniken förändras och utvecklas snabbt kan det vara svårt att följa med i de senaste trenderna och veta var man ska investera sina pengar. En fond som du dock kan överväga är Robur Technology. Detta är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar över hela världen i stora och medelstora företag inom IT-sektorn. Denna sektor omfattar till exempel företag som är verksamma inom mjukvara, halvledare, elektronisk handel och sakernas internet.

Eftersom denna fond fokuserar på företag inom IT-sektorn är den väl positionerad för att dra nytta av den långsiktiga tillväxtpotentialen i denna snabbt växande bransch. Dessutom är Robur Technology en diversifierad fond som investerar i en mängd olika företag, vilket bidrar till att minska risken.

Varför investera i Robur Technology?

Det finns flera skäl till varför du kan överväga att investera i Robur Technology. För det första är IT-sektorn, som nämnts ovan, en av de snabbast växande branscherna i världen. Detta innebär att det finns en stor potential för tillväxt och uppgångspotential för investerare.

Dessutom är denna fond diversifierad över ett antal olika företag, vilket bidrar till att minska risken. att investera i en fond som denna ger dig exponering mot en mängd olika företag och sektorer inom IT-industrin, vilket kan hjälpa dig att klara av alla stormar som kan komma.

Slutligen är Robur Technology en aktivt förvaltad fond, vilket innebär att det är ett team av professionella som fattar beslut om var pengarna ska investeras. Detta kan ge sinnesro för investerare som inte har tid eller expertis att följa marknaderna noga på egen hand.