preferensaktie

Vad är preferensaktier | 2022

Vad är egentligen en preferensaktie och vad betyder preferens inom finansbranschen. Preferens står som många av oss vet för något man föredrar, något man prefererar från engelskans ”Prefer” på Svenska tar det sig mer uttrycket av ordet fördel framför andra. Preferens står precis det vi skriver i föregående mening fördel gentemot något annat.

En preferensaktie ger dig alltså fördelar gentemot andra typer av aktier på marknaden, det är med andra ord fördelaktigt att äga just en preferensaktie.

Preferensaktier nackdelar

  • Som aktieägare av stamaktier kan man uppleva problem med utdelningar.
  • Ägare till denna typ av värdepapper kan få sina aktier inlösta.
  • Det finns en begränsning i uppsidan av aktien själv.
  • Det är svårt att uppnå tillväxt i utdelningen.
  • Räntehöjningar är en konstant risk.
  • Obligationer till skillnad från preferensaktier är mindre riskfyllda.
  • Utvalda parter har tillgång till bolagets tillgångar innan andra.

Preferensaktier Skatteverket

Har preferensaktier automatiska fördelar och beskattas precis som vanliga aktier vid utdelningen från dessa.

Stamaktier och preferensaktier

Stamaktier representerar den ordinare aktien i ett bolag medans en person som innehar preferensaktier har rättighet till utdelat kapital från bolaget innan den som äger en stamaktie. Den som äger en stamaktie rider på vågen vid uppgång i kursen medans den har rätt till utdelning efter den som äger det andra alternativet. Det viktiga är att förstå hur räntan interagerar med bolagets kapital och vad bolaget anser lönsamt med räntekurvan.

Fördelar med preferensaktier

Du har tillgång till bolagets kassa innan resterande aktieägare, detta säkrar ofta dig som äger preferensaktier att du alltid får betalt om det finns något att betala ut. Det är av denna anledning som det är ett solklart val att alltid köpa denna typ av aktie om man har möjlighet i ett bolag.

Vad betyder preferenser

Preferenser är deriverat från engelskans ”preferred” och kan utvecklas genom att beskriva någon eller något som fördelaktigt eller en som har förtur.

Preferensaktie jämfört med en stamaktie

Varför köpa denna typ av värdepapper när det finns vanliga aktier är en fråga som ofta dyker upp. Att välja att köpa ett värdepapper över ett annat kan egentligen vara strategiskt. Ett värdepapper kan ha bra utdelning men du ser inte att kursen kommer påverkas uppåt inom kort tid, då kan det vara värt att köpa ett värdepapper med preferens som kan lösas in till ett pris som kursen handlas runt.
Om man däremot anser att aktien är undervärderad och att den kommer sticka uppåt är det alltså inte värt att köpa den med preferens då när du kommer till inlösen så skall den lösas vid den fasta inlösensumman.

Preferensaktier som investering

Akta dig för att se denna typ av värdepapper som en investering, när räntan är låg är det lätt att tro att räntan kommer fortsätta vara låg men när den vänder kan bolaget bli tvungna att lösa in aktierna. Värdepappret är utmärkt att ha vid en fallande ränta men vid en stigande ränta blir det motsatt effekt.

Oscar properties och dess inlösen av aktier med preferens

Ett mycket gott exempel på varför man ibland skall passa sig för att köpa denna typ av värdepapper även om det varit mycket lockande med den låga räntan är inlösen av Oscar properties. Kursen stod i 281kr medans ägare till preferensaktier hade köpt denna genom en kurs på 240kr styck. Oscar properties valde att göra en inlösen på 240kr styck varav dem som ägde värdepappret fick sälja på REA med 15% dem förlorade alltså 15% av aktiens värde tack vare girighet över utdelningen.

Preferensaktier inlösen & vad du skall tänka på

När du handlar preferens aktier skall du alltid tänka på att du undviker aktier som handlar långt över sin inlösenskurs annars kan du bli tvungen att sälja sin aktie vid inlösenskursen och förlora mellanskillnaden mellan dagskursen och inlösenskursen.