risk

Allt om risk inom trading | Automatisk riskhantering 2023

För investerare är termerna risk och chans viktigt att förstå. De använder ofta dessa termer omväxlande, men det finns en skillnad. Risk beskriver sannolikheten att något oönskat kommer att hända, medan termen chans beskriver möjligheten att något gynnsamt kommer att hända. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera definitionen av risk och chansning i samband med investeringar på aktiemarknaden.

Vad Är Risk?

Risk definieras som sannolikheten att något ogynnsamt kommer att hända. På aktiemarknaden är risk möjligheten att du förlorar pengar på din investering. Det finns två typer av risk: systematisk och osystematisk. Systematisk risk är förknippad med faktorer som påverkar hela marknaden, till exempel ekonomisk recession eller inflation. Osystematisk risk är förknippad med specifika företag eller sektorer, t.ex. dålig företagsförvaltning eller arbetarstrejker.

Vad Är Chansning?

Slump definieras som möjligheten att något gynnsamt kommer att hända. På aktiemarknaden avser slumpen möjligheten att göra en vinst på din investering. Aktiekurserna fluktuerar ständigt, så det finns alltid en chans att du säljer dina aktier till ett högre pris än vad du betalade för dem. Men det finns också en chans att du säljer dina aktier till ett lägre pris än vad du betalade för dem.

Varför det är viktigt att ta risker för att lyckas med investeringarna

Generellt sett är det viktigt att ta risker för att lyckas med investeringar eftersom det gör det möjligt för dig att utnyttja möjligheter som har potential att generera högre avkastning. Det finns naturligtvis ingen garanti för att en riskfylld investering alltid kommer att ge resultat, men historien har gång på gång visat oss att högre risker ofta leder till högre avkastning. Med detta sagt finns det vissa tillfällen då det är klokt att ta ett steg tillbaka och spela säkert. När marknaderna är volatila eller när de ekonomiska förhållandena är osäkra, till exempel, kan det vara bäst att hålla sig till mer konservativa investeringar.

Automatiserad riskhantering

Om man inte vet när man ska riskera eller ta en chansning så kan man förlora väldigt mycket pengar inom trading. För att vara lönsam långsiktigt gäller det att man tar kalkylerade risker, vilket kräver en hel del kunskap. Många söker sig därför till automatiserade lösningar för riskhantering.

En automatiserad riskhantering innebär att man själv inte behöver ta några analytiska beslut om positionsstorlekar, stopp- och vinsthämtningsnivåer.

En av de mer populära riskhanteringsmetoderna är TA Algo:s trading-robot. Den är specialiserad på att automatiskt riskhantera genom välja ut stopp- och vinstgränser samt den risk man bör ta, helt efter teknisk analys. Den anpassar allt detta efter marknadsförhållanden.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO
En väldigt bra förklaring av vad risk är.

Så kan man sprida riskerna

Som aktieägare bör man sprida sina risker i den mån man kan. Man kallar även detta för att diversifiera sin portfölj, vilket innebär att man sprider sina risker i olika aktier eller finansiella instrument. Man kan också säga ”lägg inte alla ägg i en och samma korg”.

Varför det är viktigt beror helt enkelt på riskhantering. Om man har alla pengar i en aktie som går dåligt, så förlorar man värde på alla sina pengar. Sprider man istället ut pengarna i olika aktier så blir inte förlusten lika stor. Det är dock viktigt att förstå att man heller inte tjänar lika mycket när en aktie går upp. Riskspridningen är därför helt och hållet upp till en själv, hur mycket man risk är villig att ta.

Olika risktyper

Det finns många olika risker. Här nedan kommer en lista på några av dem:

 • Bolagsrisk: Den risk man tar när man investerar i ett bolag.
 • Marknadsrisk: Den risk man tar genom att investera i en finansiell marknad (t.ex aktie- eller valutamarknaden).
 • Volatilitetsrisk: Risken som påverkas av prisrörelser av en tillgång (t.ex en aktie som rör sig upp eller ned i pris).
 • Likviditetsrisk: Risken av att en investering inte längre går att omsätta till ett marknadsmässigt pris.
 • Ränterisk: Risken av att värdet på ett finansiellt instrument förändras pga. marknadsräntan.
 • Skatterisk: Att betala högre skatt än förväntat är en risk man tar.
 • Valutakursrisk: Risken man tar när man handlar med valutor på en utländsk börs och priset snabbt kan förändras.
 • Inflationsrisk: Risken av att inflationen kan påverka värdet av ditt sparande negativt.
 • Legal risk: T.ex när en aktie går i konkurs på grund av att de brutit mot någon lag.
 • Kreditrisk: Ett företags kreditvärdighet kan försämras och det är en risk man får ta.