SAS aktie
|

SAS Aktie & Flygbolag May 2023

SAS, Scandinavian Airlines System, är ett av de mest kända flygbolagen i Skandinavien och Europa. Företaget grundades år 1946 av tre nationella flygbolag i Danmark, Norge och Sverige, och har sedan dess varit en viktig aktör på den globala flygmarknaden. I denna artikel kommer vi att titta på SAS aktie och företagets utveckling över tid.

SAS aktie ären favorit bland svenska investerare då det är ett skandinaviskt flygbolag, vars rutter består av inrikes- och utrikesflyg. Förutom passagerarresor kan du hitta SAS i många andra branscher, till exempel transport av varor eller hantering av gods för ditt företags räkning. Huvudkontoret för denna framgångsrika organisation grundades redan 1946 då man först startade sin verksamhet från Stockholm, innan man flyttade till större lokaler.

 1. Vilken bransch verkar SAS i? Svar: SAS verkar inom flygbranschen.
 2. Vad står initialerna SAS för? Svar: Initialerna SAS står för Scandinavian Airlines System.
 3. Var har SAS sitt huvudkontor? Svar: SAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.
 4. Hur många destinationer flyger SAS till? Svar: SAS flyger till över 100 destinationer i Europa, Asien och Nordamerika.
 5. Vilken är SAS största aktieägare? Svar: Den svenska och danska staten äger tillsammans cirka 54% av SAS aktier.

SAS Aktiebolag företagets historia och utveckling

SAS aktie har en rik historia och har varit en ledande aktör inom flygbranschen i över 75 år. Företaget har varit involverat i flera stora förändringar i branschen, inklusive introduktionen av jetflygplan, och har alltid varit en föregångare inom teknologiska framsteg. SAS har också varit ett föregångsföretag när det gäller att introducera nya resekoncept, såsom introduktionen av eurobonus-programmet.

SAS grundades 1946 som en samarbetsorganisation mellan svenska, norska och danska flygbolag. Under 1950-talet blev SAS det första flygbolaget i världen som flög över polcirkeln med en reguljär flygning mellan Köpenhamn och Los Angeles. Under 1960-talet introducerade SAS jetflygplan, vilket möjliggjorde snabbare och mer effektiv flygning, och bidrog till en ökad tillströmning av passagerare.

SAS var också ett av de första flygbolagen i världen som införde flygvärdinnor på sina flygningar, vilket bidrog till en högre kvalitet på kundupplevelsen. SAS aktie har också varit en föregångare inom teknologiska framsteg, och var det första flygbolaget i världen som använde datorer för att boka och planera flygningar på ett mer effektivt sätt.

Under 1980-talet var SAS det största flygbolaget i Europa, med en omfattande internationell ruttstruktur och en hög nivå av kundservice. Företaget fortsatte att utveckla nya koncept för resande, som till exempel introduktionen av eurobonus-programmet, vilket belönar lojala kunder med poäng som kan användas för att boka resor och hotell.

Under senare år har SAS mött flera utmaningar, inklusive ökad konkurrens från lågprisflygbolag och en svår branschklimat. Men företaget har fortsatt att anpassa sig och utvecklas, med fokus på att förbättra sin konkurrenskraft och effektivitet. SAS har också genomfört flera strategiska beslut för att stärka sin position på marknaden, såsom att fokusera på sina mest lönsamma rutter och att öka samarbetet med andra flygbolag.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Prisvinnande valutarobot från Finansbranschen.se
TA algo

TA algo

Handla på börsen automatiskt

Med över 4000 kunder & över 422% i avkastning under perioden 2018-2023 är vi utan tvekan Sveriges mest pålitliga och välkända valutarobot.

 • Fullt automatisk handel
 • Verifierade resultat
 • Avkastning i både upp och nedgång
 • Lättanvänd för småsparare

Handel med TA Algo är helt gratis för dig som kund.

Öppna konto

Investera i SAS aktie

SAS aktie har länge varit en favorit bland svenska investerare. Under de senaste åren har företaget genomgått en rad förändringar och anpassningar för att möta utmaningarna i en föränderlig flygbransch. Trots detta har SAS fortsatt att visa upp imponerande finansiella resultat och en stark position på marknaden.
Detta har gjort att många investerare ser SAS aktie som en attraktiv aktie att investera i för både kortsiktiga och långsiktiga placeringar. Med en stark ledning, innovativ strategi och lång erfarenhet av branschen är SAS ett företag som många tror kommer fortsätta att vara en ledande aktör inom flygbranschen i framtiden.

En annan faktor som gör SAS aktieattraktiv för investerare är dess hållbarhetsarbete. Företaget har visat ett starkt engagemang för att minska sin miljöpåverkan genom att investera i mer bränsleeffektiva flygplan och minska utsläppen från marktransporter.
SAS aktiebolag har också introducerat nya initiativ för att minska plastavfallet ombord på flygplanen och har satt upp ambitiösa mål för att minska sina koldioxidutsläpp med 25% till 2025. SAS har också tagit initiativ för att öka mångfalden och inkluderingen inom företaget, vilket har resulterat i en mer diversifierad arbetsstyrka och en stärkt arbetsmiljö.

Dessa insatser har gjort SAS till en förebild inom hållbarhet och socialt ansvarstagande inom flygbranschen och har bidragit till att öka förtroendet för företaget bland investerare och kunder.

SAS aktie hos Avanza

SAS aktie kan enkelt handlas av svenska investerare på Stockholmsbörsen via Avanza, en av Sveriges största och mest populära nätmäklare. Bolaget har 7,266,039,292 aktier tillgängliga och ett börsvärde på 7,498,6 miljoner SEK. För närvarande ägs företaget mest av den danska regeringen och det svenska regeringskansliet, vilket innebär att dessa två aktörer har en total ägarandel på 43,6%.
Andra stora ägare inkluderar Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vanguard, Gerald Engström och Avanza Pension. Genom att investera i SAS aktie kan investerare dra nytta av bolagets långa erfarenhet, starka position på marknaden och imponerande finansiella resultat.

För att läsa mer om SAS och dess prestationer kan du klicka här och besöka Avanzas webbplats. Genom att klicka här! (Länken öppnas i en ny flik)

Tidigare prestation på aktiemarknaden

SAS aktie har haft upp- och nedgångar på aktiemarknaden, men över tid har företaget varit en stabil aktör. Företagets aktie har presterat bra under perioder med ökad efterfrågan på flygresor och har också kunnat anpassa sig till perioder med låg efterfrågan.
Genom att ha en stark närvaro på den globala marknaden har SAS också kunnat dra nytta av olika förändringar i ekonomiska villkor.

SAS akties tidigare prestation på aktiemarknaden har varit imponerande och har visat en förmåga att hantera utmaningar och anpassa sig till marknadens förändrade villkor.

Till exempel var SAS aktiebolag en av få flygbolag som överlevde flygindustrins globala nedgång i början av 2000-talet. Under den perioden genomförde SAS flera viktiga omstruktureringsåtgärder, inklusive avyttringar av bolag och personalnedskärningar, vilket ledde till ökad effektivitet och lönsamhet.

Även under den senaste pandemin har SAS visat på en anmärkningsvärd förmåga att hantera svåra omständigheter. Genom att genomföra kostnadsbesparingar, minska kapaciteten och stärka sin likviditet har SAS aktiebolag kunnat hantera de svåra ekonomiska förhållandena och minska förlusterna.

SAS aktiebolag har också visat en förmåga att driva innovation och förändring inom branschen, med en stark satsning på digitalisering och hållbarhet. Dessa strategier har hjälpt företaget att anpassa sig till de nya marknadsvillkoren och öka sin konkurrenskraft på lång sikt.

Med en imponerande historia av stabilitet och anpassningsförmåga, en stark närvaro på den globala marknaden och en strategi för innovation och hållbarhet, är det lätt att förstå varför många investerare ser SAS som en attraktiv aktie att investera i för både kortsiktiga och långsiktiga placeringar.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Prisvinnande valutarobot från Finansbranschen.se
TA algo

TA algo

Handla på börsen automatiskt

Med över 4000 kunder & över 422% i avkastning under perioden 2018-2023 är vi utan tvekan Sveriges mest pålitliga och välkända valutarobot.

 • Fullt automatisk handel
 • Verifierade resultat
 • Avkastning i både upp och nedgång
 • Lättanvänd för småsparare

Handel med TA Algo är helt gratis för dig som kund.

Öppna konto

Upptäck den nya Airbus A350 från SAS! Med den senaste aerodynamiska designen och tekniken, erbjuder detta plan en oslagbar operativ effektivitet och utlovar en bekväm flygupplevelse för resenärerna. SAS har genom sin design och ingenjörskonst skapat en interiör som matchar och förstärker högsta komfortnivå, samtidigt som man minskar vikt och därmed även koldioxidutsläpp.

Den nya kabinen har många funktioner som baseras på viktig feedback från resenärerna och kan erbjuda en tyst och optimerad kabinmiljö, med mer frisk luft, avancerad kontroll av temperatur och luftfuktighet. Med totalt åtta A350-plan och 300 platser på varje plan, kan resenärer se fram emot en oförglömlig flygupplevelse med SAS. Ta en interaktiv rundtur i kabinen på vår hemsida och upplev allt det nya och spännande som SAS A350 har att erbjuda.

SAS Konkurrensposition

SAS konkurrerar idag med många olika flygbolag runt om i världen. Konkurrensen är särskilt tuff inom Europa, där många lågprisflygbolag har etablerat sig på marknaden. Men SAS aktiebolag har fortfarande en stark närvaro på den globala marknaden och fortsätter att erbjuda högkvalitativ service till sina passagerare.

SAS har genomgått en omfattande omstrukturering de senaste åren för att möta utmaningarna i en föränderlig flygbransch. Företaget har bland annat minskat sina kostnader genom att minska antalet anställda och rationalisera sin flygplansflotta. Dessutom har SAS aktiebolag fokuserat på att erbjuda högkvalitativ service och har investerat i moderna flygplan och teknik för att förbättra passagerarupplevelsen.

Trots den tuffa konkurrensen på den europeiska marknaden har SAS fortsatt att vara en ledande aktör inom flygbranschen. Företaget har en stark position på den nordiska marknaden, där de har etablerat sig som ett av de främsta flygbolagen. Dessutom har SAS en stark närvaro på den interkontinentala marknaden och erbjuder regelbundna flygningar till destinationer över hela världen.

SAS konkurrerar också genom att erbjuda en hög grad av hållbarhet i sin verksamhet. Företaget har satt ambitiösa miljömål och arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan genom att använda mer bränsleeffektiva flygplan och förnybar energi. Detta har gjort att SAS har fått ett starkt rykte som ett miljövänligt flygbolag och attraherar en allt större kundbas som vill göra miljövänliga val.

Sammanfattningsvis har SAS en stark konkurrensposition inom flygbranschen, med en stark närvaro på både den nordiska och den globala marknaden. Företaget har genomgått omfattande förändringar för att anpassa sig till en föränderlig bransch och fortsätter att erbjuda högkvalitativ service till sina passagerare samtidigt som de arbetar hårt för att minska sin miljöpåverkan.

FrågaSvar
Vad är SAS aktiens nuvarande värde?Det nuvarande värdet på SAS-aktien kan variera och uppdateras kontinuerligt på börsen.
Vilken bransch verkar SAS inom?SAS är verksamt inom flygindustrin och erbjuder flygtransporttjänster till en rad olika destinationer.
Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar SAS aktiens värde?Faktorer som påverkar SAS-aktiens värde inkluderar företagets finansiella prestation, konkurrensposition, marknadstrender, och allmänna ekonomiska förhållanden.
Hur har Covid-19 påverkat SAS verksamhet?Covid-19 har påverkat SAS verksamhet betydligt med minskad efterfrågan på flygresor och stora ekonomiska förluster som följd.
Finns det några planer på att avnotera SAS från börsen?Det har spekulerats om möjligheten att avnotera SAS från börsen, men inga beslut har ännu offentliggjorts.
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Prisvinnande valutarobot från Finansbranschen.se
TA algo

TA algo

Handla på börsen automatiskt

Med över 4000 kunder & över 422% i avkastning under perioden 2018-2023 är vi utan tvekan Sveriges mest pålitliga och välkända valutarobot.

 • Fullt automatisk handel
 • Verifierade resultat
 • Avkastning i både upp och nedgång
 • Lättanvänd för småsparare

Handel med TA Algo är helt gratis för dig som kund.

Öppna konto

Hur pandemin påverkade SAS

Covid-19-pandemin har haft en stor påverkan på flygbranschen i allmänhet och på SAS i synnerhet. Under pandemin tvingades SAS aktiebolag att ställa in en stor del av sin verksamhet och genomföra kostnadsbesparingar för att kunna överleva. Men genom att vara flexibla och anpassa sig till de nya förhållandena, har SAS aktiebolag lyckats överleva och fortsätter att vara en stark aktör på marknaden.

För att överleva pandemin var SAS aktiebolag tvunget att ta drastiska åtgärder. De reducerade sin verksamhet till endast nödvändiga flygningar och minskade antalet anställda. Dessutom sänkte de sina kostnader genom att minska löner och hyra för sina flygplan. SAS kunde också sälja och leasa tillbaka flygplan, vilket gav dem extra kapital. En annan viktig strategi var att fokusera på flygningar inom Skandinavien istället för internationella flygningar, eftersom det var där efterfrågan var störst.

SAS aktie

SAS aktie har också vidtagit åtgärder för att göra resandet säkert för passagerare under pandemin. De har infört extra hygienåtgärder, såsom regelbunden städning och desinficering av flygplan och säkerställt att passagerare bär munskydd under hela flygresan.

SAS anpassade sig också till den ökade efterfrågan på frakt under pandemin. De använde sina flygplan för att frakta medicinsk utrustning och andra viktiga varor runt om i världen.

Trots de utmaningar som pandemin har inneburit för flygbranschen, har SAS lyckats anpassa sig och överleva. De fortsätter att ha en stark position på marknaden och förväntas återhämta sig när flygbranschen återhämtar sig från pandemin.

SAS varnar för att det krävs mycket mer för att återställa den finansiella hälsan

SAS har uttalat att betydande ansträngningar krävs för att återställa företagets finansiella hälsa. Scandinavian Airlines Groups (SAS) planer på att spara pengar genom omstrukturering av sin verksamhet har fått varierande mottagande. Företaget genomgår för närvarande ett Chapter 11-förfarande i USA och fortsätter att arbeta för att övertyga intressenterna om att denna åtgärd kommer att leda till en förbättrad framtid. Trots detta har företaget fortfarande många utmaningar att möta och genomföra.

Flygbolaget har ännu inte återhämtat sig från en rad händelser som har påverkat deras verksamhet under sommaren, inklusive pilotstrejker och reseavbrott. Dessutom har priset på flygbränsle ökat, vilket kommer att påskynda inflationen i alla branscher.

Företaget meddelade att kostnadsminskningar är fortsatt i fokus för att säkra deras kostnadskonkurrenskraft och att de har identifierat ”den stora majoriteten” av de 7,5 miljarder kronor (707 miljoner dollar) i årliga kostnader som de behöver skära ned på.

SAS aktiebolag rapporterade totala rörelsekostnader på 24,4 miljarder kronor för de nio månaderna fram till och med juli, en ökning med 10,8 miljarder kronor, justerat för valutaeffekter.

Företaget har gjort betydande framsteg både när det gäller personalkrisen och de finansiella omstruktureringsplanerna under sommaren. I början av månaden beviljades företaget ett lån på cirka 700 miljoner dollar av Apollo Global Management Inc., i form av debtor-in-possession-finansiering, för att hjälpa dem genom kapitel 11-konkursprocessen.

SAS aktiebolag är också på väg att nå resultat i förhandlingarna om omförhandling av kontrakt för att minska leasingkostnaderna och för att ”rätt dimensionera” flottan, enligt företagets VD Anko van der Werff.

Under augusti slutförde SAS aktiebolag kollektivavtal med piloterna och nådde en överenskommelse med fackföreningarna för att avsluta 15 dagars strejk. Företaget ställdes in 3 700 flygningar som påverkade 380 000 passagerare och kostade 135 miljoner dollar.

Även om det har gjorts framsteg behöver företaget fortfarande övertyga långivarna om att det kommer att vara bättre för dem i det långa loppet att omvandla 20 miljarder kronor av befintliga skulder till eget kapital. Dessutom behöver de ytterligare 9-5+ miljarder kronor för att genomföra planen.

SAS är nu börsens mest blankade aktie.

Omstrukturering av SAS

SAS genomgår en omstruktureringsprocess och arbetar för att ”konfigurera om” sina skuldförpliktelser. SAS har meddelat att man påbörjat förhandlingar med potentiella långivare om en bryggfinansiering på upp till 700 miljoner dollar för att hålla verksamheten öppen.

Flygtransportjätten har nyligen avslöjat att betydande förseningar kommer att uppstå på flygningar mellan Europa och Nordamerika på grund av problem vid en flygplats nära Paris, vilket har påverkat semestrande internationella resenärer.

SAS har mött en del besvikelser gällande räddningsplanen, men detta är inte förvånande med tanke på de utmaningar som redan existerade. Enligt Jacob Pedersen, från analysföretaget Sydbank Analytics, kan det krävas att politikerna går in och vägrar stödja tills alla överenskommelser är uppfyllda. Företaget hävdar att förhandlingarna hittills har givit begränsade resultat och mycket arbete återstår innan ledningen och styrelsen kan tillkännage en framgångsrik genomförandeplan.

SAS Nyheter

SAS, det ledande skandinaviska flygbolaget, har nyligen meddelat att de skjuter upp räntebetalningarna på bolagets hybridobligationer som förfaller i april 2023 som en del av SAS Forward-plan och frivilliga chapter 11-processen i USA. Detta är en del av bolagets strävan att hantera finansiella utmaningar och säkerställa en hållbar framtid.

Samtidigt meddelade SAS att 1,9 miljoner passagerare reste med bolaget i mars, en ökning med 33 procent jämfört med samma månad förra året. Detta är en positiv nyhet för flygbolaget, som har kämpat med minskade passagerarvolymer och intäkter på grund av Covid-19-pandemin.

Men trots denna ökning i passagerarantalet finns det oroande nyheter för SAS. Enligt den danska tidningen Berlingske kan SAS möjligen avnoteras från börsen. Tidningen hänvisar till anonyma källor och det är oklart om detta kommer att ske. Men om detta händer skulle det kunna innebära stora förändringar för bolaget och dess aktieägare.

SAS är ett av de mest välkända flygbolagen i Skandinavien och det är viktigt att investerare och andra intressenter håller sig uppdaterade om bolagets senaste nyheter och utveckling. SAS Forward-planen och chapter 11-processen är exempel på SAS engagemang för att hantera finansiella utmaningar och säkerställa en hållbar framtid. Samtidigt är det en positiv nyhet att passagerarantalet ökar, men avnoteringen från börsen kan potentiellt orsaka oro för investerare.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Prisvinnande valutarobot från Finansbranschen.se
TA algo

TA algo

Handla på börsen automatiskt

Med över 4000 kunder & över 422% i avkastning under perioden 2018-2023 är vi utan tvekan Sveriges mest pålitliga och välkända valutarobot.

 • Fullt automatisk handel
 • Verifierade resultat
 • Avkastning i både upp och nedgång
 • Lättanvänd för småsparare

Handel med TA Algo är helt gratis för dig som kund.

Öppna konto

Faktorer som påverkar SAS aktiens värde:

 • Företagets finansiella prestation inklusive intäkter, vinster och tillväxttakt
 • Konkurrenspositionen
 • Marknadstrender och regleringar
 • Allmänna ekonomiska förhållanden

Att bedöma SAS aktiens värde:

 • Titta på företagets historiska aktieprestation, inklusive tidigare pristrender och hur de har presterat i förhållande till andra aktier inom branschen
 • Titta på aktiens aktuella pris i förhållande till företagets finansiella resultat för att bedöma om aktien är undervärderad eller övervärderad

Risken för volatilitet:

 • Covid-19-pandemin kan skapa osäkerhet och volatilitet på marknaden
 • Potential för hög avkastning, men också risk för betydande förluster

Försiktighetsåtgärder:

 • Sprida ut investeringarna i olika aktier och undvika att placera alla ägg i en korg
 • Hålla sig uppdaterad om företagets prestation och utveckling, inklusive eventuella förändringar i ledarskapet eller strategin

Att göra välgrundade investeringsbeslut:

 • Forskning och bedömning av riskerna noggrant är viktigt
 • Komma ihåg att det inte finns någon säker investering och att investerare alltid bär en viss grad av risk.

SAS aktien har under de senaste åren visat en viss volatilitet, men har också haft perioder av positiv utveckling. Just nu ser SAS-aktien ut att ha en positiv trend och stiger. Detta är positiva nyheter för investerare som har satsat på företaget, och en indikation på att det finns potential för högre avkastning.

Enligt prognoser för 2023 kan SAS aktien ha en positiv utveckling baserat på en ökning av företagets intäkter och vinstmarginaler. Detta skulle kunna leda till en ökning av aktiens värde, särskilt om företaget fortsätter att växa och utveckla sin konkurrensposition.

För att bedöma framtida prestation av SAS-aktien är det viktigt att också titta på dess historik. De senaste åren har företaget genomgått en omfattande omstruktureringsprocess för att hantera sina skuldförpliktelser och positionera sig för att möta utmaningarna i den konkurrensutsatta flygindustrin. Dessa åtgärder har haft en positiv inverkan på företagets finansiella prestation och bidragit till en stabilisering av aktien.

När det gäller aktieanalys är det viktigt att förstå de faktorer som påverkar SAS-aktiens värde. Dessa faktorer inkluderar företagets finansiella prestation, konkurrenspositionen, marknadstrender och regleringar, samt allmänna ekonomiska förhållanden. Genom att bedöma dessa faktorer kan investerare göra välgrundade beslut om att köpa eller sälja SAS-aktier.

Det finns också en rad olika forum och nyheter som är tillgängliga för investerare som vill följa utvecklingen av SAS aktien. Dessa inkluderar branschrelaterade publikationer, finansnyheter och investerarforum. Genom att hålla sig uppdaterad om företagets prestation och utveckling kan investerare göra mer informerade beslut om att köpa, sälja eller behålla SAS aktier.

Sammanfattningsvis finns det potential för positiv utveckling av SAS aktien under 2023, men det är viktigt att bedöma riskerna och förstå de faktorer som påverkar dess värde. Genom att göra grundlig forskning och följa företagets prestation kan investerare göra välgrundade beslut om att köpa eller sälja SAS aktier.

Källor:
https://www.di.se/live/sas-rasar-pa-uppgifter-om-stundande-avnotering/
https://www.di.se/live/sas-skjuter-upp-rantebetalningar/
https://www.sas.se/

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Prisvinnande valutarobot från Finansbranschen.se
TA algo

TA algo

Handla på börsen automatiskt

Med över 4000 kunder & över 422% i avkastning under perioden 2018-2023 är vi utan tvekan Sveriges mest pålitliga och välkända valutarobot.

 • Fullt automatisk handel
 • Verifierade resultat
 • Avkastning i både upp och nedgång
 • Lättanvänd för småsparare

Handel med TA Algo är helt gratis för dig som kund.

Öppna konto

Vanliga Frågor & Svar – FAQ – SAS 2023

Vad är SAS-aktie?

SAS aktie är en aktie som representerar en ägarandel i flygbolaget SAS, Scandinavian Airlines System AB. Genom att köpa SAS aktie blir man delägare i bolaget och har möjlighet att dra nytta av eventuell värdeökning på aktien samt erhålla eventuell utdelning vid vinstutdelning. SAS aktie är noterad på Nasdaq Stockholms börshandel under symbolen SAS

Vad är SAS-aktiens högsta värde?

SAS-aktien har handlats för lite drygt 252 SEK, som var det högsta värdet den 15 Juni 2007.

Vad har hänt med SAS-aktien?

det har varit fluktuationer i SAS aktiens värde på grund av olika faktorer såsom företagets finansiella prestation, marknadstrender, regleringar och allmänna ekonomiska förhållanden.
Senaste nyheterna om att SAS skjuter upp räntebetalningarna på bolagets hybridobligationer kan ha påverkat aktien. En annan faktor som kan ha påverkat aktien är att det har rapporterats om en ökning av antalet passagerare som reste med SAS i mars 2023, vilket kan ses som positivt för företaget. Men samtidigt har det också rapporterats om att SAS kan bli avnoterat från börsen vilket kan påverka aktiens värde negativt.