Short Squeeze

Short Squeeze: Komplett Översikt

Vad Är En Short Squeeze?

Short squeeze är ett ovanligt tillstånd som utlöser snabbt stigande priser på en aktie eller ett annat omsättningsbart värdepapper. Det inträffar när det finns många investerare som satsar på att priset ska sjunka, vilket får dem att lämna sina positioner snabbt när istället uppgången fortsätter. Det ger i sin tur en fart på marknaden och köpkraften påverkar priskursen mer än vanligt.

Hur Fungerar Det?

Short-säljare (folk som går kort) försöker alltid dra nytta av när en aktie är redo för en stor nedgång. Om de förutspår att priset kommer att sjunka, lånar blankare aktier från andra investerare. Om en tillgångs värde ökar med tiden, delvis eller helt och hållet på grund av hur mycket folk tror att den var värd innan, så kan dessa lån omvandlas till vinster igen. Det gör dem helt enkelt genom att köpa tillbaka det som såldes till lägre priser än vad som ursprungligen erbjöds, samtidigt som man fortfarande kan få tillbaka alla kostnader som uppstått under handeln. Detta inkluderar räntekostnader, vilket kan verka oöverkomligt dyrt med tanke på dagens låga räntenivåer.

Den sköra balansen mellan utbud och efterfrågan skapar en situation där priset kan vara fantastiskt. När korta säljare tvingas ut av köporder orsakar detta en ökning av värdepapperens värde, vilket lockar nya köpare samt panikdrivna köpare som är ute efter större vinster ser sin chans och tar den.

Ett exempel är Tesla-aktien som var den mest kortade aktien under början av 2020 på amerikanska börsen, där hela 18% av deras utstående aktier var kortade. Strax därefter flög aktien upp med 400% då kortsäljare förlorade nästan 8 miljarder dollar. Aktien föll visserligen igen under Mars, men studsade sedan upp igen vilket lämnade kortsäljare på en förlust på nästan 40 miljarder dollar under hela 2020!

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO
En bra video som visar hur en short squeeze fungerar.

Varför Händer En Short Squeeze?

De korta säljarna är ständigt ute efter att dra nytta av en akties nedgång. De tror att det kommer att komma ett tillfälle där de kan köpa lågt och sälja högt. Detta är dock inte alltid möjligt eftersom en enda positiv nyhet om en aktie kan förändra hela dess sentiment och istället pressa upp en akties värde.

Rädslan bland handlare är att om aktien inte stiger tillräckligt snabbt kan blankare drabbas av stora förluster. De väljer ofta att omedelbart sälja ut även vid en kraftig prisnedgång eftersom de vet hur snabbt saker och ting kan bli otrevliga i denna typ av marknadsmiljö, eftersom volatiliteten är överlägsen stabiliteten.

Short squeeze är med enkla ord en naturlig metod för att tvinga upp priserna och få fler människor att köpa kontrakt.

Särskilda Överväganden

Två viktiga sätt att mäta risken för en short squeeze är det kortsiktiga intresset och hur starkt de intresset är.

Det kortsiktiga intresset kan vara en bra indikation på vad investerare anser om företagets framtidsutsikter. Om de tror att det kommer att ske någon form av vändning, så kanske du vill köpa aktier vid denna tidpunkt eftersom deras blankningsvolym förmodligen kommer att minska och ge plats åt dem som fortfarande har större tilltro till dess framgång!

När du tittar på aktier som har ett stort kortsiktigt intresse är det viktigt att hålla ett öga på vad investerarna tycker om dem. Om deras sentiment förändras kraftigt eller plötsligt efter att ha varit mestadels stabilt under de senaste månadernas och årens datainsamling, kan det vara något på gång när det gäller detta företag. Det är i vilket fall som helst goda nyheter för dem som äger aktier eftersom de vet att dessa händelser så småningom kommer att leda till lägre priser!

En ökning av det kortsiktiga intresset (över det normala) tyder på att investerarna börjar bli mer negativa. Men en extremt hög ökning kan signalera en kommande utbudsbrist och tvinga priserna högre i stället!

Hur Man Satsar På Dem

Kontrastiva investerare kan köpa aktier med många korta aktier för att utnyttja potentialen för en snabb värdeökning. En snabb ökning kan vara lockande, men det finns också risk för att man hamnar i en omedelbar bubbla som spricker och lämnar en utan något annat än det ursprungliga investeringskapitalet. Det kan till och med sluta upp med mindre än vad som ursprungligen sattes in om många människor börjar sälja sina aktier samtidigt, för att de inser hur dåliga utsikterna för aktien verkligen är.

Traders vet att när en aktie är kraftigt blankad kommer den troligtvis att få stora rörelser åt motsatt håll. Många handlare försöker därför fånga dessa möjligheter och hitta indikationer på att detta komma skall.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Risker Med Att Handla Under Dessa Omständigheter

Det är inte ovanligt att det förekommer omfattande blankning och sedan en prisuppgång. Men det finns också många fall där denna strategi slår tillbaka. Det kan leda till en ännu större förlust för dem som hade köpt under självkostnadspris eller lånat aktier från andra handlare, i hopp om att de skulle kunna tilldelas dem för deras räkning om det skulle behövas.

Tanken att ett stort intresse för dessa omständigheter alltid ska leda till en prisökning är kanske inte alltid sann. Istället kan det bara betyda att många människor tror på motsatsen och att priserna kommer att sjunka – men den som letar efter goda skäl bör överväga andra faktorer också när han eller hon köper aktier!

Olika Typer Av Short Squeeze

”Naken kort-försäljning” är en högrisk men lukrativ strategi som innebär att man säljer aktier utan att först låna dem av någon annan. Praktiken att göra detta olagligt har inneburit risker för dem som ägnar sig åt det, men belöningarna kan vara stora om det görs på rätt sätt och inom ramen för de reglerande riktlinjer som fastställs av finansinspektionernas förordningar.

”Naken kortning” är ett sätt för handlare att sälja aktier som de inte äger för att tjäna pengar på någon annans investering. Denna strategi kan vara mycket användbar när det finns tunga investerare som har drivit upp priserna, men som kanske inte vill att deras aktie i tillgångsklass A ska gå under 1000 kronor per aktie. Genom att sälja dessa ”nakna” bidrar vi till att moderera prisfallet och ge människor större valfrihet över vad de köper eller säljer, utan att begränsas av aktier som rör sig inom vissa intervall som till stor del bestäms av andra stora aktörers åtgärder.

Det ger också mindre investeringsföretag tillgång till större volymer, vilket bidrar till att skapa bättre balans överlag!

Ett Exempel

För att ta ett exempel på en short squeeze kan man ta en företag som säljer örter i medicinsk syfte. Vi kan kalla bolaget i det här fallet för Örtis.

Investerare är skeptiska till läkemedlet och dess förmåga att fungera. Detta har lett till att investerare har ett stort kortintresse i Örtis, som för närvarande ligger på 3 miljoner aktier av 23 totalt tillgängliga för handel – 13 %. Med en daglig handelsvolym på i genomsnitt 1 miljon per dag innebär detta att det kommer att ta ungefär fem dagar innan alla de som sålt sina uppskattade aktier kan köpa tillbaka det som de anser vara värt att hålla kvar längre!

Tack vare det stora intresset för att korta aktien så gick den från 130 kronor ner till 30 kronor per aktie. Sedan kom en nyhet om att läkemedlet fungerar bättre än förväntat, så aktien gick upp till ett värde av 70 kronor, eftersom att spekulanter började köpa aktien och kortsäljare började täcka upp för sina förlustpositioner.

Alla som fortfarande försökte korta aktien mellan 70 och 30 kronor förlorar just nu pengar. De som sålde aktien nära 30 kronor ser större förluster och kommer frenetiskt att försöka ta sig ur positionen eftersom de håller på att förlora 80% av sitt investerade kapital.

Aktien öppnar sedan på 70 kronor, och fortsätter därefter att röra sig uppåt eftersom fler kortsäljare börjar täcka upp för sina positioner och det ökande priset attraherar nya köpare.

GameStop:s Short Squeeze

GameStop Corp. (GME) såg en ökad konkurrens och minskad nivå av butiksbesökare, vilket ledde till att de blev måltavla för blankare som hade ökat sitt aktieinnehav med över 100 %. I ett tidigt investerarfall för 2021 för företaget, som publicerades på Reddit, angavs dock att de skulle återvända inom två år med fler kunder. Detta på grund av att det varmare vädret medför förändringar i spelkulturen samt ökad köpkraft från konsumenterna i kombination med stora investeringar i ny teknik som förändrar spelets spelmekanismer.

När priset på företagets aktier steg ville fler investerare vara med. Detta ledde till en ökad efterfrågan på både köp- och säljoptioner som tvingade ut vissa aktieägare och samtidigt lockade stora namn som Elon Musk och Chamath Palihapitiya. Båda dessa såg potential när andra inte trodde att det fanns någon kvar.

På bara två års tid sålde blankare praktiskt taget Standing Motorcycle Store eftersom de trodde att ingen skulle komma tillbaka efter en sådan enorm förlust, men snart nog började folk köpa dessa aktier från alla håll igen, vilket ledde till en ny uppgång som resulterade i ännu större resultat.

GameStops aktiekurs steg kraftigt efter att stora hedgefonder tvingats sälja sina positioner och minska sina förluster. På bara en månad ökade företagets värde från under 5 dollar per aktie med över 300 procent.

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO