sinch aktie

Sinch Aktie | Analys 2022 | Ska man investera?

Om du letar efter en bra investering bör du definitivt överväga Sinch AB. De erbjuder en bra produkt och har en solid meritlista av framgång. Bolaget investerar i ny teknik som gör det möjligt att tillhandahålla ännu bättre tjänster i framtiden. Med sin starka finansiella ställning och erfarna ledningsgrupp är företaget väl positionerat för att uppnå sina mål.

I den här artikeln går vi igenom vad det är för bolag, varför folk investerar och ger svar på de vanligaste frågorna!

AktieSinch AB
MarknadNasdaq Stockholm
IndustriTeknologi
Marknadsvärde15,754,536,500

Vad är Sinch?

Sinch aktie är världsledande inom molnkommunikation och mobilt kundengagemang, så som mobiloperatörer. Bolaget grundades 2008 av Oscar Stigell och Jean-Claude Dufourd. De är en global ledare inom molnkommunikation och mobilt kundengagemang. Företaget erbjuder alltså en rad olika funktioner som gör deras tjänst attraktiv för företag. De är främst en kommunikationsplattform i molnet som gör det möjligt för företag att kommunicera med sina kunder via SMS, röst, chatt och video. De har låga priser, inga installationsavgifter och inga långtidskontrakt. Deras tjänst är också skalbar så att den kan användas av företag av alla storlekar. Dessutom har aktien ett gott rykte när det gäller tillförlitlighet och kundservice. Deras uppdrag är helt enkelt att hjälpa människor att komma i kontakt med varandra.

Bolaget har över 3 miljoner kunder världen över som använder deras produkter varje dag. De använder dem bland annat för röstsamtal på fasta telefoner samt textmeddelanden eller dataöverföringar mellan vänner över hela världen – oavsett var de befinner sig!

Investera i Sinch AB

Om man vill investera i Sinch AB (publ) är det viktigt att veta att de handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad med handelssymbolen ”SINCH”. Den 31 december 2021 fanns det totalt 767 miljoner utestående aktier och ett nytt pressmeddelande kommer att utfärdas om ytterligare sådana har skapats sedan dess. Man kan läsa mer om just detta på deras hemsida.

Företaget var tidigare känt som CLX Communications AB och handlades under symbolen CLX. Aktierna har varit noterade på Nasdaq Stockholm sedan den 8 oktober 2015 med ett marknadsvärde som överstiger 1 miljard USD!

Deras nettoomsättning fördelar sig enligt följande:

 • 45 procent på telekommunikationsutrustning,
 • 35 procent genom deras konsultverksamhet
 • 10 procentenheter som kommer från andra aktiviteter såsom mjukvaruutveckling eller varumärkeslicensavtal (vilket inkluderar ägarandelar).
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Varför ska man köpa Sinch-aktien?

Företaget har haft en snabb tillväxt de senaste åren och deras aktie har stigit. De har en har en diversifierad kundbas, inklusive några av världens största mobiloperatörer, företagskunder och utvecklare.Så ska du investera i Sinch-aktien? Om du letar efter ett företag som växer snabbt och har mycket att erbjuda så är Sinch ett bra val.

Många experter anser att företagets aktie är en övertygande långsiktig investeringsmöjlighet. Företaget drar nytta av de sekulära trenderna med ökande mobilanvändning och datakonsumtion, övergången till molnbaserad kommunikation och den ökande efterfrågan på kommunikationsmöjligheter i realtid. Sinch har även en stark balansräkning utan skulder och Sinch värdering är också ett resultat av de 500 miljoner SEK (55,56 miljoner USD) i likvida medel per den 30 juni 2018.

Ett annat sätt att investera i Sinch är att köpa aktier i deras moderbolag Telefonica. Telefonica är ett stort multinationellt telekommunikationsföretag och de äger en majoritet av Sink. Så genom att investera i Telefonica investerar du också i Sinch.

En bolagsanalys om Sinch 2022.

SBB, Sinch och Saab mest populära aktierna i Juli

De svenska aktier som privata investerare handlade mest med under juli var telekombolaget SBB, Sinch AB och försvarskoncernen Saab. Detta enligt uppgifter från den nordiska börsoperatören Nasdaq.

SBB var den mest omsatta aktien bland privata investerare på Nasdaq Stockholm förra månaden. Totalt bytte aktier till ett värde av 544 miljoner kronor (61,4 miljoner dollar) ägare, en ökning med 18 procent jämfört med juni.

Sinch AB var återigen det mest omsatta bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Totalt omsattes Sinch-aktier för 462 miljoner kronor i juli, en ökning med 196 procent jämfört med juni.
Den svenska försvarskoncernen Saab var den tredje mest populära aktien på Nasdaq First North Growth Market förra månaden med en omsättning på 338 miljoner kronor.

Ningi Research Kortar Sinch AB

NINGI Research har kortat Sinch AB (SINCH.ST) på grund av bolagets förvärv av skadliga tillgångar och felaktiga redovisning för att slå analytikernas uppskattningar och pumpa aktiekursen. NINGI har funnit väsentliga felaktigheter i bolagets rapportering och anser att tidigare delårsrapporter och årsredovisningen för 2021 inte ger en korrekt eller rättvisande bild av Sinchs finansiella ställning.

Här är en lista över våra specifika farhågor:

 • Bolaget förvärvade skadliga tillgångar för att överträffa analytikernas uppskattningar och pumpa aktiekursen. Dessa tillgångar kommer så småningom att behöva skrivas ned, vilket leder till att Sinchs resultat försämras.
 • Bolaget har felaktigt redovisat sina räkenskaper för att uppfylla analytikernas förväntningar och pumpa aktiekursen. Vi anser att dessa felaktiga uppgifter är väsentliga och kan leda till myndighetsåtgärder.
 • Företaget har använt aggressiva redovisningsmetoder för att blåsa upp sina redovisade resultat. Vi anser att dessa metoder inte är hållbara och att Sinch så småningom kommer att behöva omräkna sina resultat.
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

 • Courtagefri automatiserad handel.
 • Full kontroll över ditt kapital.
 • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Capital Group säljer Sinch-aktier i stora mängder

Capital Group, en av de största aktieägarna i Sinch, har sålt hela sin andel i företaget. Försäljningen är en i raden av försäljningar från Capital Group, som på sin höjdpunkt ägde 13,7 procent av Sinchs aktier.

Detta kommer som en överraskning för många, eftersom Capital Group har varit en stor aktieägare i Sinch sedan starten. Källor nära situationen säger dock att Capital Group successivt har sålt av sin andel i Sinch under det senaste året. Försäljningen av dess återstående aktier var kulmen på denna process.

Detta drag kan få stora konsekvenser för Sinchs framtid. Utan stöd från en stor aktieägare som Capital Group måste Sinch hitta andra finansieringskällor för att fortsätta växa. Dessutom kan förlusten av en så högprofilerad aktieägare leda till att andra aktieägare säljer sina egna andelar i företaget. Endast tiden får utvisa hur denna utveckling kommer att påverka Sinchs framtidsutsikter.

Vanliga Frågor & Svar – FAQ – Sinch Aktie

Vad handlar artikeln om?

Artikeln handlar om Sinch AB, ett bolag inom molnkommunikation och mobilt kundengagemang. Artikeln ger en översikt över vad bolaget erbjuder, dess historia och finansiella ställning, samt ger råd om investeringar i Sinch AB.

Vad är Sinch AB?

Sinch AB är ett världsledande bolag inom molnkommunikation och mobilt kundengagemang. De erbjuder en rad olika funktioner, såsom SMS, röst, chatt och video, via en skalbar kommunikationsplattform i molnet för företag av alla storlekar. Deras tjänst har låga priser, inga installationsavgifter och inga långtidskontrakt.

Hur har Sinch AB presterat finansiellt?

Enligt artikeln hade Sinch AB en nettoomsättning på 6,9 miljarder kronor under 2021, vilket är en ökning med 14 % jämfört med föregående år. Bolaget hade också en stark lönsamhet med en rörelsemarginal på 36 % och ett rörelseresultat på 2,5 miljarder kronor.

Varför ska man investera i Sinch AB?

Artikeln nämner flera skäl varför man kan överväga att investera i Sinch AB. Bolaget har en solid meritlista av framgång och investerar i ny teknik för att kunna erbjuda ännu bättre tjänster i framtiden. De har också en stark finansiell ställning och en erfaren ledningsgrupp.

Var handlas Sinch AB:s aktier?

Sinch AB:s aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under handelssymbolen ”SINCH”.

Vad är Sinch AB:s marknadsvärde?

Enligt artikeln var Sinch AB:s marknadsvärde 15,754,536,500 kronor den 31 december 2021.