Insider trading

Insiderhandel: Ska Man Köpa När Insiders Köper? 2023

Insiderhandel är ofta ett bra sätt att fånga upp förändringar på marknaden, och enligt experter har det visat sig att insidertransaktioner ofta leder investerare till att köpa eller sälja aktier före andra.
Det är logiskt eftersom dessa personer har tillgång till information som inte är tillgänglig för allmänheten, så att de kan fatta mer välgrundade beslut när de investerar sina pengar!

Det finns många faktorer som dikterar tidpunkten för handel och det är viktigt att utomstående tar hänsyn till dessa innan de fattar några beslut.

Anledningar Att Följa Insider Trading

Ledarnas och styrelseledamöternas insiderkunskaper ger värdefulla insikter om företagets framtidsutsikter. De är ofta mer medvetna än analytiker eller portföljförvaltare, och har en intim kunskap om cykliska trender. Det kan ge dem en fördel när det gäller att avgöra vilka aktier de ska handla med för att maximera vinstmarginalerna, samtidigt som de minimerar den risk som tas på uppdrag av andra investerare. Trots detta kanske de inte vet lika mycket om olika faktorer som påverkar affärsverksamheten.

Insiderinformation är ett viktigt verktyg för alla investerare som vill ligga steget före. Det går inte att bli mycket mer insider än så! Forskning stöder uppfattningen att denna typ av handel fungerar bäst när den görs individuellt, inte kollektivt som många andra typer gör.

Lär dig mer om insider-trading och varför det är olagligt.
HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO

Signaler Och Dess Historia

Insiders anses ofta vara den bästa källan för att förutse vad som kommer att hända härnäst på en viss marknad. Men det betyder inte att utomstående investerare ska behandla varje köp- eller säljorder från en insider som om det vore en investeringssignal! Faktum är att det många gånger lätt kan visa sig inte vara relaterat alls.
Insiderhandel verkar vara mycket effektiv när det gäller att peka oss mot troliga förändringar som sker på kort sikt, men det finns ingen garanti för att du lyckas bara för det.

Fler företag kräver att nyanställda chefer och direktörer ska äga aktier. Marknadsindikatorerna för dessa obligatoriska köp är inte relevanta för externa investerare.

Insiders är vanligtvis mycket tålmodiga personer, men de säljer om priset på företagets aktier sjunker för mycket. Insidertransaktioner utgör endast cirka 5 procent per år i genomsnitt i alla branscher, och detta har varit konsekvent sedan 2006.
Insiderförsäljning beror sannolikt på diversifiering av investeringar eller betalning av skulder, medan insiders också tror att det kommer att bli en överraskning på uppsidan – vilket medför en del tur med investeringar.

Insiderhandel är en mycket knepig sak och det finns många sätt för en chef att göra fel. Vissa insiders köper till exempel aktier när de vet att priset kommer att stiga, även om aktierna i företaget i fråga har sjunkit betydligt under de senaste veckorna eller månaderna.

Optionerna i sig kan göra det svårt att analysera uppgifterna, men det finns andra faktorer som kan påverka hur många aktier en chef äger. Om de till exempel utnyttjar sina aktieoptioner genom att köpa aktier till lägsta pris skulle detta inte vara särskilt meningsfullt eftersom insiders inte har offentlig information om vilket pris som betalades för dessa transaktioner. När de utövar dessa typer av rättigheter vet externa investerare exakt hur mycket ”riktiga” pengar som används för att köpa varor/tjänster etc.

Så Använder Du Insider Data

När investerare analyserar insiderhandelssituationer bör de beakta följande riktlinjer.

  1. En del insiders är bättre än andra: De viktigaste cheferna är VD och CFO. De vet mer om vart ett företag är på väg än vad direktörerna gör, eftersom de arbetar direkt med personer i dessa roller varje dag. Andra anställda ser inte det lika mycket eller inte alls!
  2. Mycket trading är bättre än inget alls: Insiderhandel är ett populärt sätt för investerare och handlare att tjäna enkla pengar. Det viktigaste med insiders är dock, som ordspråket säger: ”En eller två betyder ingenting; tre ger dig vanligtvis en indikation på att det kan vara något på gång.”
  3. Anställda på mindre företag vet mer: Kunskapsnivån om ett företags ekonomi varierar beroende på företagets storlek och komplexitet. I mindre företag är praktiskt taget alla insiders tillräckligt medvetna för att ge en korrekt bild av vad som händer inom organisationen. Detta gäller dock inte för stora företag där endast nyckelpersoner inom ledningen har tillgång till viktig information som intäktsströmmar eller framtidsplaner.
  4. Håll kursen: Insiders agerar ofta mycket mer än vad man skulle kunna förvänta sig, för att undvika att det verkar som om de handlar med insiderinformation. En studie av akademiker vid Pennsylvania State och Michigan State har visat att insideraktivitet föregår specifika företagsnyheter med upp till två år innan de slutligen offentliggörs offentligt, ibland till och med längre!

Några Sista Ord

Det är inte lätt att spåra insiders transaktioner och det är sällan de erbjuder någon form av garanti för stor avkastning, men om du följer vad insiders gör så kanske de leder dina investeringar in i mönster som signalerar kommande marknadsförändringar. Att följa denna strategi blint kommer dock aldrig att ersätta mödosam forskning!

HandelsrobotVad vi tyckerInformation för produktenSkapa konto
Svensk ingenjörskonst från Chalmers
TA Algo via Accuindex

TA Algo via Accuindex

  • Courtagefri automatiserad handel.
  • Full kontroll över ditt kapital.
  • Historisk avkastning 2.5 år 371%
ÖPPNA KONTO