skanska aktie

Skanska Aktie | Investera | Utdelning | Riktkurs | 2022

Skanska är ett svenskt bygg- och utvecklingsföretag som har varit verksamt i över 140 år. Företaget ägnar sig åt byggande av kommersiella projekt, bostadsprojekt och projekt inom ramen för offentlig-privata partnerskap. Dessutom är Skanska också aktivt inom BIM (Building Information Management). När det gäller geografisk räckvidd är företaget främst verksamt i Norden, delar av Europa och USA. I det här blogginlägget ska vi ta en titt på Skanskas affärsmodell och hur den har hjälpt företaget att bli ett av världens största byggföretag.

Industri, Sektor och Symbol
BörsStockholmsbörsen
SektorIndustri
TickerSKA B
VDAnders Danielsson
Hemsidawww.skanska.se
Tabellen är tagen från Avanza

[stock_market_widget type=”card” template=”chart4″ assets=”SKA-B.ST” display_currency_symbol=”true” api=”yf” chart_range=”1mo” chart_interval=”1d”]

Investera i Skanska aktie

Om man ska investera i Skanska-aktien så behöver man förstå deras affärsmodell. Hjärtat i Skanskas affärsmodell är dess projektutvecklingsdivision. Denna division ansvarar för att identifiera och förvärva nya byggprojekt. När ett projekt väl har förvärvats samarbetar divisionen med övriga delar av företaget för att genomföra projektet. Detta inkluderar att hantera byggprocessen, säkra finansiering och så vidare. Avdelningen tar också på sig en stor del av den risk som är förknippad med nya projekt eftersom den vanligtvis är involverad från början till slut.

En annan viktig del av Skanskas affärsmodell är dess fokus på BIM (Building Information Management). Detta är en relativt ny teknik som hjälper till med planering och visualisering av projekt. Genom att vara tidigt ute med denna teknik har Skanska kunnat skaffa sig en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter.

En video som jämför Peab, Skanska och NCC, för att ta reda på vilket byggbolag som är mest billigt och prisvärt.

Utdelning 2022

TypSEK per aktieX-dagUtd.dag
Extra utdelning3,00 SEK2022-03-302022-04-05
Ordinarie Utdelning7,00 SEK2022-03-302022-04-05
Bonusutdelning3,00 SEK2021-03-312021-04-08
Ordinarie Utdelning6,50 SEK2021-03-312021-04-08

Deras riktkurs

Riktkursen för Skanska har sänkts till 200 kronor från 230 kronor i ett morgonbrev från Kepler Cheuvreux, och de ser fortfarande god potential framöver.

Skanska väntas redovisa en nettovinst på 1 200 miljoner kronor

Byggbolaget Skanska rapporterar delårsrapport tredje kvartalet. Factsets konsensusprognos tyder på att nettovinsten (segmentrapportering) kommer att hamna på 1 200 miljoner kronor – vilket skulle vara en minskning från förra årets siffror då de räknade med en ökning till 1 miljard dollar + 6 % tillväxttakt. Den lägre vinsten kan främst hänföras till ökade kostnader i samband med pågående projekt.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och utvecklingsföretag. Företagets kärnverksamhet omfattar byggnation, anläggningsarbeten och projektutveckling för både den privata och offentliga sektorn. Skanska är verksamt i Sverige, Norge, Finland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Storbritannien, USA och Brasilien.

Under de senaste åren har Skanska fokuserat på att bli ett mer hållbart företag och har satt upp ambitiösa mål för att minska sin miljöpåverkan. Företaget har åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp med 25 % till 2025 (jämfört med 2016 års nivåer) och har också lovat att endast använda förnybar energi på sina byggarbetsplatser till 2030.

Aktieanalys

  • Skanskas ekonomi: Under 2018 hade Skanska intäkter på 122 miljarder kronor (cirka 13 miljarder USD). Detta var en minskning från 2017, då de hade intäkter på 133 miljarder kronor (cirka 14,5 miljarder USD). Deras nettoresultat har dock ökat sedan 2016. Under 2018 hade de en nettointäkt på 5,6 miljarder kronor (cirka 600 miljoner USD), jämfört med 3,4 miljarder kronor (cirka 360 miljoner USD) under 2017
  • Företagets rörelsemarginal: Den var 4,5 % 2018, vilket är en minskning från 5,3 % 2017. Deras avkastning på eget kapital var 11 % 2018, vilket också är en minskning från 13 % 2017. På det hela taget ser företagets finansiella resultat inte bra ut. Intäkterna minskar och marginalerna krymper. Men deras nettoresultat har ökat, vilket kan bero på kostnadsbesparande åtgärder
  • Skanskas tidigare utdelningar: Skanska har inte någon bra historia när det gäller att betala utdelning till aktieägarna. De betalade utdelning 2007 och 2008 och hoppade sedan över 2009-2011. De återupptog betalningarna 2012, men hoppade sedan över 2013-2015. De betalade utdelning igen 2016, men hoppade över 2017 och 2018.

Sammantaget ser Skanska inte ut som en bra investering just nu. Bolagets finanser är inte starka och deras utdelningshistorik är i bästa fall fläckig. Men om du tror att företaget kommer att vända utvecklingen och börja betala utdelning regelbundet igen kan du överväga att investera vid denna låga punkt i deras aktiekurs. Endast du kan avgöra om Skanska är en bra investering för dig.